Thông báo sách tháng 10 năm 2012

01/02/2013

(Tamly) - Gửi tới độc giả một số sách mới năm 2012

1. Văn hoá dân gian người Tày- Nùng Cao Bằng/ Triệu Thị Mai . - H. : Lao động, 2012 . - 772tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hoá dân gian, Văn hoá dân gian người Tày, Văn hoá dân gian người Nùng
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách viết về một số quan niệm dân gian truyền thống của người Tày- Nùng về vía., tiến trình của lễ Pây Sử, một số loại hình nghệ thuật...
Ký hiệu kho : Vv 2720

2. Ví giao duyên nam nữ đối ca/ Nguyễn Khắc Xương . - H. : Thời đại, 2012 . - 538tr., 20 cm
Từ khoá : Ví giao duyên, Ví giao duyên nam nữ, Ví giao duyên nam nữ đối ca
Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 2 phần. Phần 1: Ví giao duyên. Phần 2: Các bài ví giao duyên
Ký hiệu kho : Vv 2718

3. Nhóm sử thi giông Bahnar/ Phan Thị Hồng . - H. : Lao động, 2012 . - 479tr., 20 cm
Từ khoá : Sử thi, Sử thi giông Bahnar
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Đặc điểm nhóm sử thi dân tộc Bahnar (Kon Tum). Phần 2: Một số truyện cổ tích và sử thi Bahnar
Ký hiệu kho : Vv 2719

4. Phú Xuyên và làng khảm trai truyền thống Chuôn Ngọ/ Đỗ Thị Hảo . - H. : Lao động, 2012 . - 367tr., 20 cm
Từ khoá : Phú Xuyên, Làng khảm trai truyền thống Chuôn Ngọ
Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 2 phần. Phần 1: Phú Xuyên. Phần 2: Làng khảm trai truyền thống Chuôn Ngọ
Ký hiệu kho : Vv 2717

5. Truyện thơ người Dao Khâu ở Sìn Hồ- Lai Châu/ Tẩn Kim Phu . - H. : Văn hoá thông tin, 2012 . - 403tr., 20 cm
Từ khoá : Truyện thơ, Truyện thơ người Dao Khâu
Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 2 phần. Phần 1: Người Dao Khâu trong cộng đồng các dân tộc Việt nam. Phần 2: Giới thiệu một số truyện thơ của người Dao Khâu
Ký hiệu kho : Vv 2716

6. Kim Nham: Chèo cổ / Trần Việt Ngữ . - H. : Văn hoá thông tin, 2012 . - 423tr., 20 cm
Từ khoá : Chèo cổ, Chèo cổ Kim Nham
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Về vở chèo cổ Kim Nham. Phần 2: Mấy dạng bản trò Kim Nham...
Ký hiệu kho : Vv 2755

7. Văn hoá dân gian huyện đảo Phú Quốc và Lý Sơn/ Trương Thanh Hùng, Phan Đình Độ . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 336tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hoá dân gian, Văn hoá tín ngưỡng
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Văn hoá dân gian đảo Phú Quốc. Phần 2: Văn hoá tín ngưỡng dân gian của người Việt ở Lý Sơn.
Ký hiệu kho : Vv 2754

8. Sử thi thần thoại M´Nông. T.2 / Đỗ Hồng Kỳ, Điểu Kâu . - H. : Thời đại, 2012 . - 893tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hoá dân gian, Sử thi thần thoại M´Nông
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này giới thiệu một số Sử thi thần thoại như Lêng giành lại trống đồng, Bắt chim rling..Người đẹp bon Tiăng bị cướp làm vợ....
Ký hiệu kho : Vv 2753

9. Trên đường tìm về quan họ/ Trần Linh Quý . - H. : Văn hoá thông tin, 2012 . - 637tr., 20 cm
Từ khoá : Quan họ, Văn hoá quan họ
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 6 phần. Phần 1: Không gian văn hoá quan họ. Phần 2: Phong tục, lề lối trong ca hát quan họ. Phần 3: Người nghệ nhân quan họ và người nghệ sĩ quan họ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Phần 4: Quan họ trên đường hồi phục. Phần 5: Hệ thống bài bản quan họ. Phần 6: Bảo tồn, phát huy di sản văn hoá quan họ trong cuộc sống đương đại
Ký hiệu kho : Vv 2752

10. Lễ hội dân gian dân tộc Tày/ Hoàng Văn Páo . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 595tr., 20 cm
Từ khoá : Lễ hội dân gian, Dân tộc Tày, Lễ hội lồng thồng, Lễ cấp Sắc Pụt Tày
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: giới thiệu về Lễ hội lồng thồng của người Tày ở Lạng Sơn, vấn đề bảo tồn và phát huy lễ hội này. Phần 2: giới thiệu về Lễ cấp Sắc Pụt Tày, khảo sát lễ cấp sắc của pụt Tày ở bản Pỳan, vài trò, bản chất, ý nghĩa và giá trị của pụt Tày
Ký hiệu kho : Vv 2751

11. Lễ hội nông nghiệp Việt nam/ Lê Văn Kỳ, Thu Loan . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 558tr., 20 cm
Từ khoá : Lễ hội nông nghiệp Việt nam, Lễ hội nông nghiệp của người Bahnar
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách bao gồm các chương mục sau: Chương 1: Những vấn đề chung về lễ hội nông nghiệp. Chương 2: Lễ hội cầu nước. Chương 3: Lễ hội cầu đất. Chương 4: Lễ hội cầu lúa. Chương 5: Lễ hội về tín ngưỡng phồn thực
Ký hiệu kho : Vv 2739

12. Đặc sản và ẩm thực: Hà Tây- Quảng Bình-Hội An / Đặng Văn Tu, Yên Giang . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 567tr., 20 cm
Từ khoá : Đặc sản, ẩm thực, Hà tây, Quảng Bình, Hội an
Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 3 phần. Phần 1: Đặc sản và ẩm thực dân gian Hà tây. Phần 2: ẩm thực tục truyền Quảng Bình. Phần 3: Văn hoá ẩm thực ở Phố Cổ ở Hội An
Ký hiệu kho : Vv 2750

13. Tết cổ truyền người Việt/ Lê Trung Vũ . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 254tr., 20 cm
Từ khoá : Tết cổ truyền, Tết cổ truyền người Việt, Tết thị thành
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Tết làng quê. Phần 2: Tết thị thành. Phần 3: Tết trong cung đình qua các triều. Phần 4: Trò chơi ngày tết
Ký hiệu kho : Vv 2749

14. Truyện cổ Chăm/ Trương Hiền Mai . - H. : Văn hoá dân tộc, Trương Hiền Mai . - 411tr., 20 cm
Từ khoá : Truyện cổ Chăm
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này tập hợp và giới thiệu 58 truyện cổ của Người Chăm..
Ký hiệu kho : Vv 2748

15. Nghi lễ dân gian một số dân tộc thiểu số Việt nam/ Hoàng Trần Nghịch . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 697tr., 20 cm
Từ khoá : Nghi lễ dân gian, Dân tộc thiểu số
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này đề cập đến các nghi lễ dân gian của một số dân tộc như những lời cúng tế cảu dân tộc Thái, tiễn hồn người chết, giới thiệu về văn hoá ứng xử trong lễ cưới
Ký hiệu kho : Vv 2747

16. Những thành tố dân ca Việt nam- trường hợp dân ca Huế / Lê Văn Chưởng . - H. : Thời đại, 2012 . - 462tr., 20 cm
Từ khoá : Những thành tố dân ca Việt nam, Du lịch xứ Huế
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Dân ca Việt nam những thành tố của chỉnh thể nguyên hợp. Phần 2: Du lịch xứ Huế trên những nẻo đường dân ca
Ký hiệu kho : Vv 2746

17. Văn hoá ẩm thực của dân tộc Mường và dân tộc Khơ Mú/ Hoàng Anh Nhân . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 336tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hoá ẩm thực, Dân tộc Mường, Dân tộc Khơ Mú
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Văn hoá ẩm thực của dân tộc Mường. Phần 2: Văn hoá ẩm thực người Khơ Mú tỉnh Yên Bái
Ký hiệu kho : Vv 2745

18. Lịch sử và nghệ thuật Ca Trù/ Nguyễn Xuân Diện . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 325tr., 20 cm
Từ khoá : Lịch sử ca trù, Nghệ thuật Ca trù
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này gồm 3 phần. Phần 1: Tổng quan nguồn tư liệu. Chương 2: Lịch sử và sinh hoạt ca trù. Chương 3:: Nghệ thuật ca trù
Ký hiệu kho : Vv 2744

19. Vè, câu đố, đồng dao các dân tộc Thái, Nùng, Tày/ Vương Thị Mín . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 267tr., 20 cm
Từ khoá : Vè, Câu đố, Đồng dao, Dân tộc Thái, Dân tộc Nùng, Dân tộc Tày
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách nói về : Vè và câu đố dân tộc Thái, đồng dao Nùng, đồng dao Tày..
Ký hiệu kho : Vv 2743

20. Hình tượng và tạo hình trong văn hoá dân gian Việt nam/ Đinh Hồng Hải . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 416tr., 20 cm
Từ khoá : Hình tượng , Tạo hình, Văn hoá dân gian Việt nam
Giới thiệu nội dung : Phần 1: Những hình tượng nghệ thuật tiêu biểu trong văn hoá truyền thống Việt nam. Phần 2: Cây tre trong văn hoá dân gian truyền thống.
Ký hiệu kho : Vv 2742

21. Văn hoá ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt nam/ Nguyễn Quang Lê . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 432tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hoá ẩm thực, Lễ hội truyền thống Việt nam
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Văn hoá ẩm thực trong phong tục lễ hội truyền thống xưa và nay. Phần 2: Cỗ lễ vật dâng cũng dùng trong ngày lễ tết theo phong tục cổ truyền. Phần 3: Cổ lễ vật dâng cúng thần linh trong lễ hội dân gian truyền thống. Phần 4: Cổ lễ vật dâng cũng thần linh trong một số phong tục, lễ tết và lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta
Ký hiệu kho : Vv 2741

22. Văn hoá dân gian xứ Nghệ: Văn hoá ẩm thực. T.5 / Ninh Viết Giao . - H. : Văn hoá thông tin, 2012 . - 362tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hoá dân gian, Văn hoá ẩm thực, Văn hoá dân gian xứ Nghệ
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Vài nét về văn hoá ẩm thực ở xứ Nghệ. Phần 2: Các món ăn ẩm thực uống ở xứ Nghệ. Phần 3: Một số món ăn cụ thể
Ký hiệu kho : Vv 2740

Thư viện
Viện Tâm lý học