Thông báo sách mới tháng 11 năm 2012

06/12/2012

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lí học trân trọng giới thiệu cùng độc giả danh mục sách mới tháng 11 năm 2012.
1. Mật mã cuộc đời dành cho phụ nữ trẻ/ Ngô Tín . - H. : Phụ nữ, 2012 . - 331tr., 20 cm
        Từ khoá : Kinh nghiệm cuộc đời, Triết lý sống, Phụ nữ
        Giới thiệu nội dung : Những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, những triết lý sống sâu sắc trong cuốn sách như những lời dặn dò, chỉ bảo ân tình của một người mẹ, một người chị đi trước dành cho người con gái, người em gái đầy yêu thương. Tất cả nhằm giúp những người phụ nữ trẻ có khát vọng hạnh phúc, tìm được con đường đời đúng đắn, giúp họ có sự điều hoà nhịp nhàng các mặt: Tình yêu- gia đình- sinh hoạt- công việc- mói quan hệ, ứng xử...để có được sự nghiệp thành công và đời sống riêng tư, hạnh phúc..
        Ký hiệu kho : Vv 2737, Vv 2738
 
2. Xã hội học tập học tập suốt đời và các kỹ năng tự học/ Nguyễn Cảnh Toàn . - H. : Dân trí, 2012 . - 414tr., 20 cm
        Từ khoá : Xã hội học tập, Học tập, Kỹ năng tự học
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Giáo dục thường xuyên học suốt đời và xã hội học tập. Phần 2: Các kỹ năng tự học. Phần 3: Tự học ở các lứa tuổi
        Ký hiệu kho : Vv 2723
 
3. Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi/ Robert L.Leathy, Lưu Văn Hy d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 295tr., 21 cm
        Từ khoá : Rối loạn lo âu, Quy luật tâm lý, Biện pháp thoát khỏi lo âu
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách của tác giả đưa ra giải pháp khắc phục triệu chứng và truy tìm nguyên nhân của rối loạn lo âu từ chính các quy luật tâm lý của con người. Một suốn sách sâu sắc và thực tiễn dành cho tất cả mọi người- những người đôi khi tưởng mình đứng ngoài các chứng bệnh thời đại nhưng thực ra các rối loạn lo âu không chừa một ai- vì không một ai không sống trong thời đại của lo âu
        Ký hiệu kho : Vb 921
 
4. Âm nhạc dân gian dân tộc Ê đê KPĂ và JRAI/ Lý Vân Linh Niê Kdam, Lê Xuân Hoan . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 419tr., 20 cm
        Từ khoá : Âm nhạc dân gian, Dân tộc Ê đê KPĂ và JRAI, Nhạc cụ truyền thống Jrai
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Vài nét về tộc người Jrai ở Tỉnh Gia lai. Chương 2: Một số thể loại dân ca tiêu biểu của người Jrai. Chương 3: Một số nhạc cụ truyền thống của người Jrai. Chương 4: Một số đặc trưng cơ bản của âm nhạc dân gian Jrai. Chương 5: Thực trạng và những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của âm nhạc dân gian Jrai
        Ký hiệu kho : Vv 2713
 
5. Lễ tục của người Dao ở Vĩnh Phúc và Lão Cai/ Xuân Mai, Phạm Công Hoan . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 249tr., 20 cm
        Từ khoá : Lễ tục của người Dao, Văn hoá vật thể, Văn hoá phi vật thể
        Giới thiệu nội dung : Quyển sách này gồm 5 chương. CHương 1: Vĩnh Phúc và dân tộc Dao ở Vĩnh Phúc. Chương 2: Văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể của dân tộc Dao ở Vĩnh Phúc. Chương 3: Các lễ tục chính của dân tộc Dao ở Vĩnh Phúc. Chương 4: Các lễ cũng trong tín ngưỡng nông nghiệp của dân tộc Dao ở Vĩnh Phúc. Chương 5: Mấy nhận xét chung về người Dao quản chẹt ở Vĩnh Phúc và một số đề xuất, kiến nghị
        Ký hiệu kho : Vv 2714
 
6. Truyện cổ Tà Ôi/ Trần Khánh Phong, Nguyễn Thị Sửu . - H. : Thời đại, 2012 . - 375tr., 20 cm
        Từ khoá : Truyện cổ, Truyện cổ Tà Ôi, Bái thờ vật tổ, Người Tà Ôi
        Giới thiệu nội dung : Trong tập sách này tác giả cũng cố gắng sưu tầm những câu chuyện mang tính bái thờ vật tổ của người Tà Ôi, có những dòng họ kiêng một con vật nào đó đã tạo nên một nét rất độc đáo, rất riêng trong đời sống cộng đồng của họ. Đi sâu vào truyện cổ Tà Ôi, tác giả sẽ thấy một thế giới quan, nhân sinh quan rộng lớn, phản ánh đầy đủ về mọi mặt của đời sống cộng đồng. ở đí người ta luôn luôn đề cao những vị thần che chở cho họ qua cơn bĩ cực. Họ cũng đã đấu tranh chống lại cái ác, thần quyền và bạo ngược. Họ cũng đã gửi gắm những ước mơ thông qua việc vượt qua đói nghèo để có cuộc sống ấm no và hạnh phúc
        Ký hiệu kho : Vv 2715
 
7. Địa chí văn hoá dân gian Ninh Bình/ Trương Đình Tưởng . - H. : Thời đại, 2012 . - 1155tr., 20 cm
        Từ khoá : Địa chí văn hoá dân gian, Địa chí văn hoá dân gian Ninh Bình, Ninh Bình
        Giới thiệu nội dung : Mục đích của tác giả muốn gửi đến độc giả thông tin những nét cơ bản, đặc trưng chủ yếu nhất về đất đai, sông núi, nhân vật, truyền thống, phong tục, tập quán, thẩm mỹ, nghệ thuật ẩm thực, kỹ nghệ và nghệ thuật dân gian của nhân dân Ninh Bình trong lịch sử.
        Ký hiệu kho : Vv 2712
 
8. Văn hoá dân gian người Tày- Nùng Cao Bằng/ Triệu Thị Mai . - H. : Lao động, 2012 . - 772tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hoá dân gian, Văn hoá dân gian người Tày, Văn hoá dân gian người Nùng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách viết về một số quan niệm dân gian truyền thống của người Tày- Nùng về vía., tiến trình của lễ Pây Sử, một số loại hình nghệ thuật...
        Ký hiệu kho : Vv 2720
 
9. Ví giao duyên nam nữ đối ca/ Nguyễn Khắc Xương . - H. : Thời đại, 2012 . - 538tr., 20 cm
        Từ khoá : Ví giao duyên, Ví giao duyên nam nữ, Ví giao duyên nam nữ đối ca
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 2 phần. Phần 1: Ví giao duyên. Phần 2: Các bài ví giao duyên
        Ký hiệu kho : Vv 2718
 
10. Nhóm sử thi giông Bahnar/ Phan Thị Hồng . - H. : Lao động, 2012 . - 479tr., 20 cm
        Từ khoá : Sử thi, Sử thi giông Bahnar
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Đặc điểm nhóm sử thi dân tộc Bahnar (Kon Tum). Phần 2: Một số truyện cổ tích và sử thi Bahnar
        Ký hiệu kho : Vv 2719
 
11. Phú Xuyên và làng khảm trai truyền thống Chuôn Ngọ/ Đỗ Thị Hảo . - H. : Lao động, 2012 . - 367tr., 20 cm
        Từ khoá : Phú Xuyên, Làng khảm trai truyền thống Chuôn Ngọ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 2 phần. Phần 1: Phú Xuyên. Phần 2: Làng khảm trai truyền thống Chuôn Ngọ
        Ký hiệu kho : Vv 2717
 
12. Truyện thơ người Dao Khâu ở Sìn Hồ- Lai Châu/ Tẩn Kim Phu . - H. : Văn hoá thông tin, 2012 . - 403tr., 20 cm
        Từ khoá : Truyện thơ, Truyện thơ người Dao Khâu
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 2 phần. Phần 1: Người Dao Khâu trong cộng đồng các dân tộc Việt nam. Phần 2: Giới thiệu một số truyện thơ của người Dao Khâu
        Ký hiệu kho : Vv 2716
 
13. Kim Nham: Chèo cổ / Trần Việt Ngữ . - H. : Văn hoá thông tin, 2012 . - 423tr., 20 cm
        Từ khoá : Chèo cổ, Chèo cổ Kim Nham
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Về vở chèo cổ Kim Nham. Phần 2: Mấy dạng bản trò Kim Nham...
        Ký hiệu kho : Vv 2755
 
14. Văn hoá dân gian huyện đảo Phú Quốc và Lý Sơn/ Trương Thanh Hùng, Phan Đình Độ . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 336tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hoá dân gian, Văn hoá tín ngưỡng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Văn hoá dân gian đảo Phú Quốc. Phần 2: Văn hoá tín ngưỡng dân gian của người Việt ở Lý Sơn.
        Ký hiệu kho : Vv 2754
 
15. Sử thi thần thoại M´Nông. T.2 / Đỗ Hồng Kỳ, Điểu Kâu . - H. : Thời đại, 2012 . - 893tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hoá dân gian, Sử thi thần thoại M´Nông
        Giới thiệu nội dung : Quyển sách này giới thiệu một số Sử thi thần thoại như Lêng giành lại trống đồng, Bắt chim rling..Người đẹp bon Tiăng bị cướp làm vợ....
        Ký hiệu kho : Vv 2753
 
16. Trên đường tìm về quan họ/ Trần Linh Quý . - H. : Văn hoá thông tin, 2012 . - 637tr., 20 cm
        Từ khoá : Quan họ, Văn hoá quan họ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 6 phần. Phần 1: Không gian văn hoá quan họ. Phần 2: Phong tục, lề lối trong ca hát quan họ. Phần 3: Người nghệ nhân quan họ và người nghệ sĩ quan họ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Phần 4: Quan họ trên đường hồi phục. Phần 5: Hệ thống bài bản quan họ. Phần 6: Bảo tồn, phát huy di sản văn hoá quan họ trong cuộc sống đương đại
        Ký hiệu kho : Vv 2752
 
 
 Thư viện Viện Tâm lý học