Sách mới: Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay. Do GS.TS Vũ Dũng (chủ biên). NXB Từ điển Bách khoa. HN 2012.

19/11/2012

Nhóm xã hội yếu thế là nhóm xã hội đặc biệt. Họ thường là những người gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong sinh hoạt và trong các hoạt động xã hội. Thứ nhất với nhóm trẻ em họ là những người chưa đủ kinh nghiệm sống, chưa đủ yêu cầu về mặt thể lực; còn với nhóm người già, người bị bệnh thì họ gặp những khó khăn về sức khỏe, tuổi tác, bệnh tật, sự thiếu hụt hay khiếm khuyết về mặt cơ thể đối với nhóm người khuyết tật…

Các nhóm xã hội gặp nhiều khó khăn, bất cập và thách thức trong cuộc sống và khả năng thích ứng, cũng như những thiếu hụt về kinh nghiệm sống, về sức khỏe và khả năng thu nhập. Trong khi đó sự thích ứng xã hội là một trong những điều kiện hàng đầu giúp con người sống và tồn tại. Sự thích ứng là điều kiện giúp con người vượt qua những khó khăn trở ngại, hòa nhập và tồn tại một cách hiệu quả với môi trường sống.

Ở nước ta có khá nhiều công trình nghiên cứu về các nhóm xã hội yếu thế, song các công trình nghiên cứu chủ yếu dưới góc độ xã hội học, kinh tế học, khoa học về giới… mà có rất ít các công trình nghiên cứu từ góc độ khoa học tâm lý. Thích ứng xã hội là vấn đè tâm lý, nó cần được nghiên cứu sâu và có hệ thống. Do vậy, một công trình nghiên cứu sâu, có hệ thống từ góc độ tâm lý học về sự thích ứng của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay là rất cần thiết. Nó không chỉ mang tính khoa học và còn mang tính nhân văn sâu sắc.
 


Cuốn sách: Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay. Do GS.TS Vũ Dũng (chủ biên), nhà xuất bản Từ điển Bách khoa xuất bản năm 2012, là cuốn sách được tác giả dày công nghiên cứu và dành nhiều công sức. Cuốn sách xuất bản dựa trên kết quả nghiên cứu thực tiễn của Đề tài: Nghiên cứu sự thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế nước ta hiện nay, đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học của Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia sẽ là cuốn sách hữu ích cho những ai muốn hiểu biết sâu thêm về đời sống tâm lý, xã hội của nhóm xã hội yếu thế nước ta.

Cuốn sách đã cung cấp cho người đọc một cái nhìn đầy đủ về đời sống vật chất, tâm lý của các nhóm xã hội yếu thế, những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống và đặc biệt là những khó khăn trong việc hòa nhập vào cuộc sống xã hội hiện đại.

Cuốn sách gồm 4 chương, cùng với phần tổng quan nghiên cứu, phần kết luận và phần tài liệu tham khảo dày dạn, đa dạng trong khuôn khổ 370 trang là một công trình mà tác giả đã dành nhiều thời gian và tâm huyết. Nội dung nghiên cứu tập trung vào những cấn đề:
1. Xác định những vấn đề lý luận cơ bản: khái niệm thích ứng, nhóm xã hội yếu thế, người cao tuổi, người tàn tật, người già, người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhóm xã hội yếu thế, biến đổi và thích ứng của nhóm xã hội này.
2. Điều tra thực trạng sự thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay, chỉ ta nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thích ứng của nhóm xã hội này.
3. Đề xuất các giải pháp nhằm giúp đỡ các nhóm xã hội yếu thế thích ứng tốt hơn với biến đổi xã hội ở nước ta.

Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên có hệ thống và nghiên cứu sâu sắc về những nhóm xã hội yếu thế từ góc độ tâm lý học. Với cách tiếp cận liên ngành, và nghiên cứu chuyên sâu từ góc độ tâm lý, cùng với việc hệ thống hóa, xây dựng những vấn đề lý luận cơ bản về sự thích ứng. Cuốn sách sẽ góp phần hoàn thiện một số vấn đề lý luận cho một lĩnh vực tâm lý mới mẻ, định hướng cho một lĩnh vực nghiên cứu mới – hướng nghiên cứu đến một nhóm xã hội đặc biệt. Bên cạnh đó, cuốn sách cung cấp cho người đọc một bức tranh khá toàn diện về một nhóm xã hội. Từ đó giúp các nhà quản lý, các nhà làm công tác xã hội và người đọc hiểu biết sâu sắc hơn về đời sống vật chất, tinh thần, khả năng thích ứng của nhóm xã hội yếu thế để có cách ứng xử phù hợp, và hướng đến sự phát triển con người nói chung.
Lê Minh