Thông báo sách tháng 8 năm 2012

17/10/2012

Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo danh mục sách mới tháng 8 năm 2012.
1. Những tố chất cần bồi dưỡng cho học sinh tiểu học/ Đỗ Hồng Thanh . - H. : Dân trí, 2012 . - 139tr., 24 cm
Từ khoá : Học sinh tiểu học, Bồi dưỡng phẩm chất cho trẻ
Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 16 chương. Chương 1: Bồi dưỡng phẩm chất tự tin. Chương 2: Bồi dưỡng khả năng tập trung chú ý. Chương 3: Bồi dưỡng khả năng phát triển ổn định, kiên trì. Chương 4: Bồi dưỡng phẩm chất mạnh mẽ. Chương 5: Bồi dưỡng tính tự lập. Chương 6: Bồi dưỡng tính tôn trọng kỷ luật. Chương 7: Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm. Chương 8: Bồi dưỡng phẩm chất quý trọng thời gian. Chương 9: Bồi dưỡng phẩm chất hiếu học. Chương 10: Bồi dưỡng khả năng sáng tạo. Chương 11: Bồi dưỡng phẩm chất thành thực giữ chữ tí. Chương 12: Bồi dưỡng lòng hiếu thảo. Chương 13: Bồi dưỡng đức tính khoan dung. Chương 14: Bồi dưỡng phẩm chất lạc quan. Chương 15: Bồi dưỡng đức tính khiêm tốn. Chương 16: Các bài trắc nghiệm về tính cách của trẻ.
Ký hiệu kho : Vv 2700

2. Giáo trình tâm lý học sáng tạo/ Phạm Thành Nghị . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2012 . - 338tr., 24 cm
Từ khoá : Tâm lý, Tâm lý học sáng tạo
Giới thiệu nội dung : Giáo trình được trình bày trong 7 chương. Chương 1: nêu những vấn đề chung về sáng tạo và tâm lý học sáng tạo. Chương 2: trình bày phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học sáng tạo. Chương 3: phân tích bản chất của sáng tạo. Chương 4: phân tích cơ sở sinh học và xã hội của sáng tạo. Chương 5: phân tích các quan niệm về mối quan hệ giữa sáng tạo và trí thông minh. Chương 6: trình bày các đặc điểm nhân cách của người sáng tạo và động cơ sáng tạo. Chương 7: trình bày vấn dề sáng tạo trong tổ chức và việc giáo dục, phát triển tính sáng tạo.
Ký hiệu kho : Vv 2702

3. Nếp sống gia đình ở khu đô thị mới/ Nguyễn Hồng Hà . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 211tr., 20 cm
Từ khoá : Nếp sống gia đình, Khu đô thị mới, Trung Hoà nhân chính
Giới thiệu nội dung : Quyển sách gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn. Chương 2: Đặc trưng các hộ gia đình sống tại chung cư Trung Hoà nhân chính. Chương 2: Tương tác giữa các thành viên trong gia đình và quan hệ xã hội của gia đình
Ký hiệu kho : Vv 2706

4. Hoàn thiện các quy định của phần chung Bộ Luật hình sự trước yêu cầu của đất nước/ Trịnh Tiến Việt . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 371tr., 20 cm
Từ khoá : Bộ Luật hình sự
Giới thiệu nội dung : Nội dung sách đề cập những ưu việt, tiến bộ trong Hà nội viết. Nội dung sách đề cập những ưu việt, tiến bộ trong nội dung của Phần chung Bộ luật hình sự hiện hành, đồng thời nêu ra những bất cập, hạn chế ở mộ số điều khoản của Bộ luật này qua việc nghiên cứu thực tiễn áp dụng, nêu ra kinh nghiệm xây dựng pháp luật hình sự của một số nước trên thế giới, từ đó tác giả đưa ra quan điểm, đề xuất riêng của mình, nhằm góp phần vào quá trình nghiên cứu để tiếp tục sửa đổi..
Ký hiệu kho : Vv 2699

5. Văn hoá Tày ở Việt nam và tiến trình hội nhập thế giới/ Dương Thuấn . - H. : Tri thức, 2012 . - 566tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hoá Tày, Tiến trình hội nhập thế giới
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Văn hoá trong hội nhập. Chương 2: Cái nhìn mới. Chương 3: Thực trạng văn hoá Tày từ sau cách mạng tháng tám 1945 đến nay. Chương 4: Văn hoá Tày trong tiến trình hội nhập thế giới hiện nay
Ký hiệu kho : Vv 2705

6. Gia đình bạn bè đất nước/ Nguyễn Thị Bình . - H. : Tri thức, 2012 . - 305tr., 20 cm
Từ khoá : Hồi ký, Hồi ký Nguyễn Thị Bình
Giới thiệu nội dung : Trên tay độc giả là Hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình nguyên Phó Chủ tịch nước. Cuốn sách nhỏ này nói về con người đó, con đường của bà, cuộc đời bà, như bà đã chọn một đầu đề thật giản dị: gia đình, bạn bè và đất nước
Ký hiệu kho : Vb 915

7. Gia đình môi trường giáo dục đầu tiên của con người/ Bùi Đăng Thiên . - H. : Dân trí, 2012 . - 135tr., 20 cm
Từ khoá : Gia đình, Giáo dục gia đình
Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 6 phần. Phần 1: Nuông chiều- một cạm bẫy dịu dàng. Phần 2: Bố mẹ, xin đừng dồn gánh nặng lên vai con. Phần 3: Thi trượt Đại học: hãy nhìn thẳng vào sự thật. Phần 4: Bố mẹ trẻ con hoá. Phần 5: Biến gia đình thành công sở. Phần 6: Con trai gần cha, con gái gần mẹ
Ký hiệu kho : Vb 914

8. Lịch sử và văn hoá Việt nam tiếp cận bộ phận/ Phan Huy Lê . - Tái bản lần thứ 2 . - H. : Thế giới, 2012 . - 1018tr., 24 cm
Từ khoá : Lịch sử Việt nam, Văn hoá Việt nam
Giới thiệu nội dung : Quyển sách gồm tập hợp một số báo cáo trong các hội thảo quốc gia và quốc tế. Tất cả những bài viết đó được sắp thành các chương sau: Chương 1: Tính đa tuyến toàn bộ, toàn diện của lịch sử Việt nam. Chương 2: Về những trung tâm văn minh và nhà nước cổ đại trên lãnh thổ VN. Chương 3: Bước ngoặt lịch sử vào nửa đầu thế kỷ X. Chương 4: Bước chuyển biến từ thời cuối Trần sang Lê cơ. Chương 5: Thắng lợi và thất bại của Tây Sơn. Chương 6: Một số vấn đề về nông thôn và đô thị. Chương 7: Thành Thăng Long- HN và di tích Hoàng Thành mới phát lộ. Chương 8: Một số sự kiện và nhân vật lịch sử. Chương 9: Sử học, VN học, đông phương học. ..
Ký hiệu kho : VL 795

9. Tổ chức hành vi, cơ cấu, quy trình/ James L.Gibson, Phan Quốc Bảo d. . - HCM : Tổng hợp Hồ Chí Minh, 2011 . - 783tr., 27 cm
Từ khoá : Tổ chức hành vi, Cơ cấu, Quy trình
Giới thiệu nội dung : Nội dung xuyên suốt của cuốn sách là việc quản lý hành vi tổ chức một cách hiệu quả cần phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về lý thuyết, nghiên cứu, cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Dựa trên nội dung này, tác giả trình bày và giải thích về mặt lý thuyết cũng như nghiên cứu về hành vi tổ chức để học viên có thể hiểu được một cách thấu đáo ba đặc điểm chung đối với tất cả các tổ chức- đó hành vi, cơ cấu và quy trình- chịu ảnh hưởng từ các hành động của các nhà quản lý
Ký hiệu kho : VL 797

10. Tác động của vốn con người đối với tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành phố Việt nam/ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 158tr., 20 cm
Từ khoá : Vốn con người, Tăng trưởng kinh tế
Giới thiệu nội dung : Mục tiêu chính của cuốn sách này là nhằm phân tích các tác động của vốn con người đến quá trình tăng trưởng kinh tế thông qua việc xem xét các nền kinh tế cấp tỉnh, thành phố của Việt nam
Ký hiệu kho : Vv 2708, Vv 2707

11. Ceo thầm lặng phát huy thế mạnh tiềm ẩn nhờ quy trình 4p/ Jennifer B.Kahnweiler, Vũ Thanh Vân d. . - Tái bản lần thứ 1 . - H. : Thời đại, 2012 . - 247tr., 20 cm
Từ khoá : Ceo, Quy trình 4p, Quản lý, Lãnh đạo
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách viết về 2 phần chính. Phần 1: Giải mã người hướng nội. Phần này nói về một số vấn đề như: Thế nào là nhà lãnh đạo hướng nội, khám phá thành công: quy trình 4p. Phần 2: Chinh phục thử thách. Chủ yếu phần này nói về quản lý và lãnh đạo, quản lý dự án, hỗ trợ cấp trên, xây dựng quan hệ, thành công từ việc sử dụng quy trình 4p...
Ký hiệu kho : Vb 919

12. Tâm linh thời hiện đại/ Gyalwang Drukpa . - H. : Tôn giáo, 2011 . - 184 tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm linh, Hoá giải stress
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này nhằm trong tuyển tập 12 cuốn sách tuyển chọn các bài pháp của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Những giáo huấn và khai vị tôn quý nhưng vô cùng gần gũi, giản dị của ngài qua các chủ đề "vo uý tự do- bí mật của hạnh phúc", "trân trọng và tri ân- một nghệ thuật sống", "tâm linh thời hiện đại", "chìa khoá dẫn đến giác ngộ" "hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống"...Đây đơn giản là lời chia sẻ chân thành giúp độc giả gỡ giải những ách tắc, căng thẳng, khó khăn trong đời sống thường nhật và chuyển hoá các xúc tình phiền não nơi thân tâm thành tình yêu thương và trí tuệ hiểu biết đem lại lợi ích cho bản thân và tất cả mọi người
Ký hiệu kho : Vb 916

13. Hành trình tâm linh siêu việt/ Gyalwang Drukpa . - H. : Văn hoá thông tin, 2011 . - 267tr., 23 cm
Từ khoá : Hành trình tâm linh, Tâm linh
Giới thiệu nội dung : Những chia sẻ trong cuốn sách này không mang theo màu sắc tôn giáo mà tuôn chảy từ trái tim thắm đậm lòng bi mẫn của một bậc Thầy, một người cha, người anh tâm linh, là lời chia sẻ chân thành nhằm gỡ giải những ách tắc, căng thẳng, khó khăn trong đời sống thường ngày và chuyển hoá các xúc tình phiền não nơi thân tâm chúng ta thành tình yêu thương và trí tuệ hiểu biết.
Ký hiệu kho : VL 796

14. Nghệ thuật sống an lạc/ Kyabje Khamtrul Rinpoche . - H. : Tôn giáo, 2011 . - 197tr., 20 cm
Từ khoá : Nghệ thuật sống, Nghệ thuật sống an lạc, Giá trị tâm linh
Giới thiệu nội dung : "Nghệ thuật sống an lạc" là tuyển tập các bài giảng liên quan tới chủ đề nghệ thuật sống của Đức Nhiếp Chính Vương Rinpoche Kyabje Khamtrul . Tuyển tập này bao gồm các bài giảng gần đây của ngài tại Singapore, Hồng Kông..giúp chúng ta có được tri kiến đúng đắn về các giá trị tâm linh, qua đó mở ra cánh cửa trở về tự tính tâm và tìm lại chìa khoá hạnh phúc vô giá cho mình và mọi người trong đời sống hiện đại
Ký hiệu kho : Vb 918

15. Xã hội học tội phạm/ Trần Đức Châm . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 151tr., 20 cm
Từ khoá : Xã hội học, Xã hội học tội phạm
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách phân tích xã hội học tội phạm với tư cách là một khoa học, bao gồm: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của xã hội học tội phạm; khái quát sự ra đời, phát triển và mối quan hệ giữa xã hội học tội phạm với các khoa học khác, phân tích các lý thuyết giải thích nguồn gốc sai lệch và tội phạm, chuẩn mực xã hội và sự sai lệch chuẩn mực xã hội, những đặc điểm xã hội học của một số loại tội phạm nghiêm trọng hiện nay, nguyên nhân, tác hại của tình hình tội phạm và công tác phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay
Ký hiệu kho : Vv 2709

16. Bí mật của hạnh phúc/ Gyalwang Drukpa . - H. : Tôn giáo, 2011 . - 157tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo huấn của phật pháp, Tâm linh, Hoá giải stress
Giới thiệu nội dung : Quyển sách nhỏ này nằm trong tuyển tập 12 cuốn sách tuyển chọn các bài pháp của Đức Pháp Vương. Những giáo huấn và khai thị tôn quý nhưng vô cùng gần gũi, giản dị của Ngài qua các chủ đề "Vô uý tự do- bí mật của hạnh phúc", "trân trọng và tri ân- một nghệ thuật sống"; "tâm linh thời hiện đại", "chìa khoá dẫn đến giác ngộ", "hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống"..Đây đơn giải là lời chia sẻ chân thành giúp độc giả gỡ giải những ách tắc, căng thẳng, khó khăn trong đời sống thường nhật và chuyển hoá các xúc tình phiền não nơi thân tâm thành tình yêu thương và trí tuệ hiểu biết đem lại lợi ích cho bản thân và tất cả mọi người.
Ký hiệu kho : Vb 917

17. Lựa lời mà nói: Giao tiếp bất bạo động: ngôn ngữ của cuộc sống / TS.Marshall B.Rosenberg . - H. : Thế giới, 2012 . - 306tr., 20 cm
Từ khoá : Giao tiếp
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này đề cập đến một số vấn đề: tập trung vào mối liên hệ thông qua việc lắng nghe và thấu cảm thay vì tìm cách khẳng định là mình đúng, chuyển hoá mâu thuẫn thành kết quả khiến cả hai phía cũng cảm thấy hài lòng đồng thời xây dựng mối quan hệ hợp tác và tin tưởng lẫn nhau, xoa dịu cảm giác tức giận và thất vọng, tạo ra những mối quan hệ cá nhân và công việc dựa trên sự tôn trọng, thông cảm, thay đổi cách suy nghĩ vốn là nguyên nhân dẫn đến tranh cãi hoặc cảm giác chán nản
Ký hiệu kho : Vb 920

Thư viện Viện Tâm lý học