Giới thiệu sách �Tổ chức: Hành vi, Cơ cấu, Qui trình� của James L.Gibson

11/09/2012

(Tamly) - Cuốn
Tổ chức: Hành vi, Cơ cấu, Qui trình tái bản lần thứ 13 , cũng giống như những ấn bản cũ, dựa trên giả định rằng vệc quản lý con người, cấu trúc và các qui trình trong tổ chức là một trong những nhiệm vụ đầy tính thử thách mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải. Việc quản trị hành vi tổ chức không hề tẻ nhạt. Hiện nay người ta đang hoài nghi, thay đổi hoặc loại bỏ cách tiếp cận truyền thống được áp dụng cách đây một thập kỷ hoặc ngay cả cách tiếp cận chỉ cách đây vài năm. Cuốn sách này sẽ là cơ hội để bạn có cái nhìn sâu hơn vào tổ chức và phát triển kỹ năng cũng như những quan điểm của riêng bạn trong việc quản trị hành vi tổ chức.

Nội dung xuyên suốt của cuốn sách là việc quản lý hành vi tổ chức một cách hiệu quả cần phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về lý thuyết, nghiên cứu, cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Dựa trên nội dung này, tác giả trình bày và giải thích về mặt lý thuyết cũng như nghiên cứu về hành vi tổ chức để người đọc có thể hiểu được một cách thấu đáo ba đặc điểm đối với tất cả các tổ chức – đó là hành vi, cơ cấu và qui trình - chịu ảnh hưởng từ các hành động của các nhà quản lý. Theo đó tác giả mô tả cách thức mà lý thuyết về hành vi tổ chức dẫn tới việc nghiên cứu và làm thế nào cả lý thuyết lẫn nghiên cứu có thể cung cấp một nền tảng cơ bản để đưa vào ứng dụng thực tế tại các doanh nghiệp, các bệnh viện, các tổ chức giáo dục, các cơ quan chính phủ cũng như các tổ chức khác.

Ấn bản này nhấn mạnh rằng những nhà quản lý thành công nhất trong nền kinh tế toàn cầu chính là những người có thể dự đoán, thích nghi và quản lý được sự thay đổi. Thế giới không ngừng thay đổi, chính vì thế mà khả năng quản lý hành vi, cơ cấu cũng như quy trình trong môi trường thay đổi một cách nhanh chóng đó trở thành khả năng quan trọng hàng đầu. Để đối phó với sự thay đổi, sách đã đưa vào số lượng đáng kể các tài liệu mới về dự đoán và đánh giá sự thay đổi, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, tính đa dạng, đạo đức, quản trị toàn cầu, văn hoá tổ chức, gia công, nhóm và xây dựng nhóm.

Sách được tổ chức và trình bày theo trình tự dựa trên ba đặc điểm phổ biến trong tất cả các tổ chức: hành vi, cơ cấu và qui trình. Sách được chia làm 5 phần:

Phần 1: Giới thiệu về Tổ chức, văn hoá tổ chức và toàn cầu hoá.
Phần 2: Hành vi trong tổ chức: Cá nhân
Phần 3: Hành vi trong tổ chức: Nhóm và sự ảnh hưởng giữa các cá nhân
Phần 4: Cơ cấu và thiết kế của tổ chức
Phần 5: Quy trình trong tổ chức.

Sách cũng bao gồm phần phụ lục A trình bày các tiến trình và các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong việc nghiên cứu hành vi tổ chức. Ngoài ra sách còn có phần Định nghĩa các thuật ngữ.

Nguyễn Thị Trâm