Thông báo sách mới tháng 6 năm 2012

13/08/2012

(Tamly) - Kính gửi tới bạn đọc sách mới tháng 6 năm 2012 của thư viện Viện Tâm lý học

1. Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt nam: Nghề gốm. T.1 / Viện khoa học xã hội Việt nam . - H. : Khoa học Việt nam xã hội, 2011 . - 1310tr., 24 cm
Từ khoá : Tổng tập nghề, Làng nghề truyền thống, Nghề gốm
Giới thiệu nội dung : Quyển sách là một sông trình được tueỷen chọn có thể là những trang, những phần viết về làng nghề, về nghề, về sản phẩm hoặc về các hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm...
Ký hiệu kho : VL 791

2. Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt nam: Nghề đan lát. T.5 / Viện khoa học xã hội Việt nam . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 1502tr., 24 cm
Từ khoá : Tổng tập nghề, Làng nghề truyền thống
Giới thiệu nội dung : Nội dung của Tổng tập gồm 4 phần. Phần 1: Nghề đan lát. Phần 2: Nghề thêu, dệt. Phần 3: Nghề làm giấy, đồ mã. Phần 4: Nghề làm tranh dân gian
Ký hiệu kho : VL 792

3. Điển chế và pháp luật Việt nam thời trung đại. T.2 / Viện khoa học xã hội Việt nam . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 482tr., 24 cm
Từ khoá : điển chế, Pháp luật Việt nam thời trung đại
Giới thiệu nội dung : Nằm trong hệ thống điển chế và pháp luật Việt nam thời Trung đại, tác giả tiếp tục giới thiệu cùng bạn đọc tập 2 của bộ sách. Gồm những tác phẩm sau: 1: Lê triều hội điển. 2: Từ tụng điều lệ. 3: Nhân mạng tra nghiệm pháp. 4: Quốc triều Hồng đức niên gian chư cung thể thức, phụ sách Sĩ hoạn châm quy. 5: Lê triều quan chế
Ký hiệu kho : VL 790

4. Điển chế và pháp luật Việt nam thời trung đại. T.1 / Viện khoa học xã hội Việt nam . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 774tr., 24 cm
Từ khoá : điển chế, Pháp luật Việt nam thời trung đại
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách giới thiệu về các văn bản điển chế pháp luật thời Lê ( từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII)
Ký hiệu kho : VL 789

5. Tôn giáo và quan hệ quốc tế/ Lê Thanh Bình, Đỗ Thanh Hải . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 251tr., 20 cm
Từ khoá : Tôn giáo, Quan hệ quốc tế
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này không chỉ cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản về tôn giáo, giới thiệu tổng quan về một số tôn giáo lớn trên thế giới, ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống chính trị- xã hội đến quan hệ quốc tế mà còn muốn qua đây làm sáng tỏ những vấn đề tôn giáo nổi bật trong đời sống chính trị- xã hội và quan hệ quốc tế Việt nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị đề xuất các phương án giải quyết
Ký hiệu kho : Vv 2696

6. Để không là người mẹ hoàn hảo: Yên ổn là cả một nghệ thuật / Libby Purves, Phạm Minh Hằng d. . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 195tr., 24 cm
Từ khoá : Nghệ thuật nuôi dạy con cái, Cẩm nang nuôi dạy con cái,
Giới thiệu nội dung : Bạn đang cầm trên tay cuốn cẩm nang đúc kết kinh nghiệm nuôi dạy con của hơn năm mươi người mẹ. Đó thực sự là những lời khuyên hữu ích giúp bạn trở thành một người mẹ tốt mà không nhất thiết phải phức tạp hóa cuộc sống..
Ký hiệu kho : VL 783, VL 784

7. Phát hiện và sử dụng Nhân tài/ Nhiệm Ngạn Thân, Thúy Lan d. . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 215tr., 20 cm
Từ khoá : Nhân tài, Sử dụng nhân tài
Giới thiệu nội dung : Nội dung sách hàm chứa tư tưởng rất sâu sắc, kiến thức và kinh nghiệm phong phú, quý báu của ông trong việc dụng nhân. Phần lớn những gì ông viết đều được đúc rút từ thực tiễn công tác, những điều mắt thấy tai nghe từ góc độ của người quản lý, vừa mang theo hơi thở cuộc sống, vừa thể hiện trí tuệ của một học giả uyên thâm. Phần chủ yếu của cuốn sách tác giả đi sâu trình bày về công tác cán bộ
Ký hiệu kho : Vv 2694

8. Tư tưởng văn hóa khái luận về triết học văn hóa/ V.M.Mezhuev, Hoàng Thu Hương d. . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 650tr., 20 cm
Từ khoá : Tư tưởng văn hóa, Triết học văn hóa
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách tập trung trình bày một số vấn đề của văn hóa với tư cách là đối tượng của phép phân tích triết học, khái quát các giai đoạn phát triển cơ bản của triết học văn hóa và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến triết học Nga hiện đại.
Ký hiệu kho : Vv 2698

9. Biên niên các sự kiện kinh tế Việt nam (1975-2008) / đặng Phong,Trần đình Thiên . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 723tr., 24 cm
Từ khoá : Sự kiện kinh tế
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách là cẩm nang để bạn đọc tra cứu những sự kiện kinh tế quan trọng của Việt nam từ 1975-2008. Cuốn sách không liệt kê các sự kiện kinh tế nổi bật chỉ đơn giản theo thứ tự thời gian mà còn tóm tắt những nội dung chính của những sự kiện quan trọng. Tác giả áp dụng phương pháp biên niên sử tức là sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian. Các sự kiện sẽ được trình bày vắn tắt và bảo đảm tính trung thực, khách quan về nội dung, hoàn cảnh và ý nghĩa của nó. Nhằm giúp người tra cứu "định vị" được các sự kiện hàng năm, khi bước vào mỗi năm, tác giả tóm lược những nét chính của năm đó
Ký hiệu kho : VL 788

10. Tìm hiểu văn hóa nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt nam/ Trần Quốc Vượng . - H. : Văn hóa- thông tin và Viện Văn Hóa, 2012 . - 260tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách đề cập đến một số vấn đề như: các hệ sinh thái nông nghiệp Việt nam thời cổ, những nhân tố tự nhiên- dân số- kỹ thuật- ý thức trong văn minh nông nghiệp Việt nam, yếu tố nước trong văn hóa Việt nam, môi sinh văn hóa lúa nước- văn hóa xóm làng xưa, làng cổ truyền Việt- mặt hay, mặt dở, làng nghề và đặc trưng văn hóa nông thôn Việt nam, tâm lý tiểu nông trước thách thức của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa
Ký hiệu kho : Vv 2697 Thư viện
Viện Tâm lý học