Giới thiệu sách:

02/05/2012

(Tamly) - Giới thiệu sách: "Tranh chấp lao động và đình công trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta ",GS.TS. Vũ Dũng (chủ biên), Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2011.
 

Trong những năm gần đây tình trạng tranh chấp lao động và đình công ở nước ta diễn ra ngày càng phức tạp. Chỉ tính hơn 10 năm qua đã xẩy ra hàng nghìn cuộc đình công. Tính trung bình mỗi năm có hàng trăm vụ đình công xẩy ra. Có những đợt đình công đã thu hút đến 42.000 người tham gia như đình công tại các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh năm 2006, nhiều cuộc đình công có từ 8.000 – 10.000 người tham gia. Điều đáng nói là các cuộc đình công này chủ yếu xẩy ra ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các dự án nước ngoài tại Việt Nam, đến việc thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Phân tích các cuộc đình công cho thấy, một trong những nguyên nhân chủ yếu là người lao động có mức lương quá thấp, thời gian cường độ làm việc cao, điều kiện làm việc không đảm bảo. Các yêu cầu của các cuộc đình công là chính đáng, song trình tự, thủ tục tiến hành đình công của người lao động lại chưa đúng với luật pháp. Mặt khác, các cuộc đình công có xu hướng ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp, từ những vấn đề kinh tế, các cuộc đình công chuyển sang những vấn đề xã hội gây mất ổn định, trật tự xã hội ở các khu công nghiệp, ảnh hưởng đến sản xuất. Các cuộc đình công trên cũng phản ánh nhận thức và thực thi Luật đình công và tranh chấp lao động của người lao động ở nước ta còn khá hạn chế. Đặc biệt, vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp này đối với việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động là rất yếu kém.

Với những lý do trên, việc nghiên cứu một cách hệ thống và sâu về tranh chấp lao động và đình công trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta đã trở nên rất cần thiết.
Cuốn sách " Tranh chấp lao động và đình công trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta" dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước về vấn đề trên do Viện Tâm lý học thực hiện và một số viện nghiên cứu khác tham gia trong 2 năm (2010 - 2011), GS.TS. Vũ Dũng làm chủ nhiệm đề tài. Cuốn sách gồm phần mở đầu và ba chương.
Chương I bàn về những vấn đề lý luận của tranh chấp lao động và đình công, cũng như phân tích kinh nghiệm của một số nước ở châu Á trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp lao động và đình công để chúng ta có thể tham khảo.
Chương II phân tích về thực trạng, nguyên nhân tranh chấp lao động và đình công ở nước ta trong 10 năm qua. Trong chương này, cuốn sách cũng dự báo về xu hướng tranh chấp lao động và đình công ở nước ta trong thời gian tới.

Chương III đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề tranh chấp lao động và đình công ở nước ta hiện nay.
Đây là cuốn sách đầu tiên phân tích sâu và có hệ thống về vấn đề tranh chấp lao động và đình công ở nước ta, đặc biệt vấn đề này đã được nhìn qua lăng kính của khoa học tâm lý. Điều này làm cho chúng ta hiểu sâu hơn tâm lý người lao động, người quản lý doanh nghiệp và cán bộ công đoàn cơ sở trong tranh chấp lao động và đình công, những nguyên nhân dẫn tới đình công, cũng như trách nhiệm của các bên trong cuộc tranh chấp này.
Vũ Dũng