Thông báo sách tháng 4 năm 2012

27/04/2012

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 4 năm 2012.
1. Lễ hội truyền thống dân tộc ê đê/ Trương Bi . - H. : Thanh niên, 2011 . - 297tr., 20 cm
        Từ khoá : Lễ hội truyền thống, Dân tộc ê đê
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Những nội dung cơ bản của lễ hội dân tộc êđê. Phần 2: Phụ lục một số nghi lễ- lễ hội tiêu biểu
        Ký hiệu kho : Vv 2674
 
2. Kho tàng văn học dân gian Hà Tây: Truyện kể dân gian / Yên Giang . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 495tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn học dân gian
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 4 phần. Phần 1: Thần thoại và truyền thuyết. Phần 2: Cổ tích và giai thoại. Phần 3: Truyện thơ. Phần 4: Truyện kể dân gian của các dân tộc thiểu số huyện Ba Vì
        Ký hiệu kho : Vv 2673
 
3. Văn nghệ dân gian Hà Tây/ Dương Kiều Minh . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 847tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn nghệ dân gian, Văn nghệ dân gian Hà Tây
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Những vấn đề mang tính tổng quát. Chương 2: đất văn, người tài. Chương 3: Lễ hội cổ truyền. Chương 4: Diễn xướng dân gian. Chương 5: Di tích lịch sử văn hóa. Chương 6: ẩm thực dân gian.
        Ký hiệu kho : Vv 2672
 
4. địa chí văn hóa dân gian xã Yên Mạc/ Trần đình Hồng . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 501tr., 20 cm
        Từ khoá : địa chí văn hóa dân gian, Xã Yên Mạc
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 phần. Phần 1: Thiên nhiên- xã hội- con người và lịch sử xã Yên Mạc. Phần 2: Làng Yên Mô Thượng. Phần 3: Làng Phượng Trì. Phần 4: Làng Yên Mô Càn. Phần 5: Sơ lược về làng kênh đào và làng cõi trì
        Ký hiệu kho : Vv 2675
 
5. Hát quan làng trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang/ Ma Ngọc Hướng . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 263tr., 20 cm
        Từ khoá : Hát quan làng, Người Tày Khao Hà Giang
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Khái quát về người Tày Khao và phong tục hát Quan làng trong đám cưới của người Tày Khao. Phần 2: Trình tự các ca khúc Quan làng trong đám cưới của người Tày Khao
        Ký hiệu kho : Vv 2660
 
6. Câu đối dân gian truyền thống Việt nam/ Trần Gia Linh . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 255tr., 20 cm
        Từ khoá : Câu đối dân gian truyền thống, Việt nam
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 3 phần. Phần 1: Câu đối dân gian một thể loại văn học đậm đà bản sắc dân tộc có tính thẩm mỹ cao. Phần 2: Câu đối dân gian truyền thống phản ánh nhiều mặt sinh hoạt xã hội Việt nam xưa. Phần thứ 3: Câu đối dân gian truyền thống
        Ký hiệu kho : Vv 2661
 
7. Luật tục và công cuộc phát triển kinh tế xã hội Raglai/ Nguyễn Thế Sang . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 446tr., 20 cm
        Từ khoá : Luật tục Raglai, Phát triển kinh tế xã hội, Văn hóa xã hội
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Khái quát về văn hóa xã hội và luật tục Raglai. Phần 2: Luật tục Raglai
        Ký hiệu kho : Vv 2656
 
8. Văn hóa ẩm thực Thái vùng Tây Bắc Việt nam/ Nguyễn Văn Hòa . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 170tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa ẩm thực Thái, Vùng Tây Bắc Việt nam
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Một số món ăn của dân tộc Thái Vùng Tây Bắc. Phần 2: Một số đồ uống
        Ký hiệu kho : Vv 2662
 
9. Làng Phú Lộc xưa và nay/ Nguyễn Viết Trung . - H. : Thời đại, 2011 . - 480tr., 20 cm
        Từ khoá : Di tích lịch sử, Văn hóa truyền thống, Lễ hội cổ truyền, Làng Phú Lộc
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương rồi. Chương 1: Khái quát chung về làng Phú Lộc. Chương 2: Di tích lịch sử- văn hóa và lễ hội cổ truyền. Phần 3: Phú lộc- làng nghề truyền thống. Phần 4: Kho tàng văn nghệ dân gian và ẩm thực địa phương
        Ký hiệu kho : Vv 2671
 
10. Di tích- danh thắng và địa danh Kiên Giang/ Nguyễn Anh động . - H. : Thanh niên, 2011 . - 247tr., 20 cm
        Từ khoá : Di tích, Danh thắng, địa danh Kiên Giang
        Giới thiệu nội dung : Trong phạm vi tập sách này tác giả xin giới thiệu những thông tin cơ bản nhất về di tích, danh thắng, địa danh du lịch có liên quan đến sự kiện và nhân vật lịch sử tiêu biểu nhằm góp phần cho nhu cầu tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu của quý bạn đọc. Trong công trình này, các địa danh, di tích được tìm hiểu trên từng khu vực lãnh thổ, thành phố, thị xã và các huyện của tỉnh Kiên Giang
        Ký hiệu kho : Vv 2657
 
11. Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An/ Trần Văn An . - H. : Lao động, 2010 . - 388tr., 20 cm
        Từ khoá : Di sản văn hóa văn nghệ, Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Vài nét về đặc điểm vùng đất và lịch sử dân cư. Chương 2: Nếp ăn, ở, mặc, ứng xử. Chương 3: Tục lệ trong gia đình. Chương 4: Tục lệ cộng đồng. Chương 5: Tín ngưỡng dân gian. Chương 6: Văn nghệ dân gian.
        Ký hiệu kho : Vv 2668
 
12. Văn nghệ dân gian miền Yên Thế/ Nguyễn Xuân Cần . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 529tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn nghệ dân gian, Văn nghệ dân gian miền Yên Thế
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Truyền thuyết dân gian. Chương 2: Kể vè dân gian. Chương 3: Tục ngữ. ca dao. dân ca.
        Ký hiệu kho : Vv 2669
 
13. Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An/ Trần Văn An . - H. : Lao động, 2010 . - 388tr., 20 cm
        Từ khoá : Di sản văn hóa, Văn nghệ dân gian Hội An
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Vài nét về đặc điểm vùng đất và lịch sử dân cư. Chương 2: Nếp ăn, ở, mực, ứng xử. Chương 3: Tục lệ trong gia đình. Chương 4: Tục lệ cộng đồng.
        Ký hiệu kho : Vv 2668
 
14. Khoán định- hương ước- và nếp sống văn hóa Làng xứ Huế thế kỷ XVII- đầu thế kỷ XX/ Lê Nguyễn Lưu . - H. : Thời đại, 2011 . - 514tr., 20 cm
        Từ khoá : Khoán định, Hương ước, Nếp sống văn hóa
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan về Làng xã Xứ Huế. Chương 2: Văn bản khoán định- hương ước. Chương 3: Xây dựng đời sống vật chất. Chương 4: Xây dựng đời sống tinh thần. Chương kết: Sự thay đổi văn hóa qua kh
        Ký hiệu kho : Vv 2658
 
15. Văn học dân gian Bạc Liêu/ Chu Xuân Diên . - H. : Quốc gia Hà nội, 2011 . - 962tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn học dân gian, Văn học dân gian Bạc Liêu
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Truyện kể dân gian.Phần 2: Câu đố. Phần 3: Thành ngữ- tục ngữ. Phần 4: Ca dao- dân ca
        Ký hiệu kho : Vv 2665
 
16. Càn Hải Linh Từ/ Hồ Đức Thọ . - H. : Lao động, 2011 . - 250tr., 20 cm
        Từ khoá : Càn Hải Linh Từ, Văn hóa dân gian
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Càn Hải linh từ huyền thoại và mỗi liên quan. Chương 2: Càn Hải linh từ- lễ hội, thư tịch và tâm linh. Chương 3: Càn hải với địa lịch sử- văn hóa dân gian..
        Ký hiệu kho : Vv 2670
 
17. Văn hóa- xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại/ Inrasara . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 463tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa, Xã hội Chăm
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề như: Thế nào là trí thức? Trí thức chăm hôm nay, trí thức chăm hôm nay, văn hóa dân tộc: bản sắc và giả sắc, thái độ của trí thức hôm qua, nghề dệt thổ cẩm và hoa văn thổ cẩm chăm, dệt thổ cẩm chăm ở mỹ nghiệp..
        Ký hiệu kho : Vv 2679
 
18. Địa chí văn hóa xã đại thắng/ Bùi Văn Tam . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 293tr., 20 cm
        Từ khoá : Địa chí văn hóa, Xã đại thắng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 9 chương. Chương 1: Đại Thắng. Chương 2: Truyền thống yêu nước cách mạng của nhân dân xã đại thắng. Chương 3: Sự phát triển nghề nông ven sông và các nghành nghề thủ công- thương nghiệp. Chương 4: Những nét văn hóa trong sinh hoạt của người dân đại thắng. Chương 5: Nét đẹp trong phong tục, tập quá của nhân dân đại thắng. Chương 6: Tín ngưỡng- tôn giáo ở xã đại thắng. Chương 7: Việc học hành, khoa cử xã đại thắng. Chương 8: Văn hóa nghệ thuật dân gian ở xã Đại Thắng
        Ký hiệu kho : Vv 2655
 
19. Sổ tay lời ăn tiếng nói Quảng Bình/ Nguyễn Tú . - H. : Lao động, 2011 . - 369tr., 20 cm
        Từ khoá : Sổ tay lời ăn tiếng, Quảng Bình
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách giới thiệu lời ăn tiếng nói Quảng Bình rất dân dã mà cũng rất tinh tế, ý vị được ghi chép xếp loại theo thứ tự chữ cái
        Ký hiệu kho : Vv 2666
 
                                                                                                                             Thư Viện
                                                                                                                        Viện Tâm lý học