Thông báo sách mới tháng 3 năm 2012

27/04/2012

 
1. Phát triển đồng bộ và tương xứng văn hóa với kinh tế/ Hồ Bá Thâm . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 356tr., 20 cm
        Từ khoá : Phát triển đồng bộ, Tương xứng văn hóa, Kinh tế
        Giới thiệu nội dung : Nội dung chính của cuốn sách làm rõ cả về lý luận- phương pháp luận, khái quát thực tiễn thông qua đánh giá sự phát triển chưa đồng bộ và nguyên nhân của thực trạng phát triển văn hóa, đồng thời đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và những nhóm giải pháp định hướng. Về phương pháp trình bày, chủ yếu là phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể: phát triển bền vững- phát triển văn hóa- phát triển đồng bộ mang tính khái quát từ lý luận đến thực tiễn
        Ký hiệu kho : Vv 2630
 
2. Phật giáo trong văn hóa Việt nam/ Nguyễn Duy Hinh,Lê đức Hạnh . - H. : Văn hóa thông tin và Viện Văn hóa, 2011 . - 523tr., 20 cm
        Từ khoá : Phật giáo, Văn hóa Việt nam, Bồ Tát Quan Thế âm
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Những vấn đề về lịch sử tư tưởng Phật giáo Việt nam qua kinh sách. Chương 2: Bồ Tát Quan Thế âm- một hình tượng thể hiện tư tưởng Phật giáo trong văn hóa Việt Nam. Chương 3: Một số vấn đề về Phật giáo trong văn hóa Việt nam. Chương 4: Phật giáo và vấn đề hiện đại hóa Phật giáo
        Ký hiệu kho : Vv 2626
 
3. Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần đức Cường . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 358tr., 24 cm
        Từ khoá : Phát triển xã hội, Quản lý phát triển xã hội
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 7 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội. Chương 2: Tự nhiên- môi trường. Chương 3: Thể thế chính trị, chính sách và quản lý. Chương 4: Kinh tế thị trường và tình trạng phát triển không đồng đều về kinh tế. Chương 5: Con người và nguồn nhân lực. Chương 6: Những vấn đề văn hóa- xã hội. Chương 7: Hoạt động truyền thông
        Ký hiệu kho : VL 772
 
4. Tư duy như một hệ thống/ David Bohm, Tiết Hùng Thái d. . - H. : Tri thức, 2011 . - 362tr., 20 cm
        Từ khoá : Tư duy, Tri thức
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này là tập hợp từ những trao đổi của David Bohm trong ba ngày từ California. Trong ba ngày David Bohm đã đưa ra một cách nhìn triệt để về những nguồn gốc tiềm ẩn bên trong những xung đột giữa người với người và tìm hiểu những khả năng cho sự thay đổi của cá nhân và tập thể. ông đã đưa ra chủ đề về vai trò của tư duy và tri thức ở mọi cấp độ của đời sống con người, từ những suy nghĩ riêng tư về căn tính của cá nhân đến những nỗ lực tập thể nhằm vươn tới một nền văn minh tốt đẹp..
        Ký hiệu kho : Vb 898
 
5. Cái toàn thể và trật tự ẩn/ David Bohm, Tiết Hùng Thái d. . - H. : Tri thức, 2011 . - 429tr., 20 cm
        Từ khoá : Tư duy, Trật tự ẩn
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này là một tập hợp các tiểu luận trình bày quá trình phát triển tư tưởng của tác giả trong vòng hai mươi năm qua. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: ta thấy rằng bản thân khoa học đang đòi hỏi một thế giới mới, không phân mảnh theo nghĩa là phương pháp phân tích thế giới thành các bộ phận tồn tại độc lập như hiện nay. Trong chương 2 tác giả xem xét vai trò của ngôn ngữ trong việc đưa sự phân mảnh vào tư duy. Trong chương 3 cũng vấn đề này được xem xét trong một bối cảnh khác. Chương 4 đề cập đến những biến thiên ẩn trong thuyết Lượng tử.
        Ký hiệu kho : Vb 897
 
6. Làm giàu/ Napoleon Hill, Xuân Chi d. . - H. : Lao động xã hội, 2012 . - 379tr., 24 cm
        Từ khoá : Kinh doanh, Làm giàu
        Giới thiệu nội dung : Cuốn Làm giàu được xuất bản năm 1967 khi Hill 84 tuổi. Thông điệp của ông đã thay đổi. ông đã già hơn, sáng suốt hơn và ông muốn diễn tả tầm quan trọng của sự bình an trong tâm hồn. Hill khẳng định rằng ông đang cố gắng để giúp người đọc tránh phạm phải những sai lầm của chính ông. Khi đọc cuốn sách có thể bạn sẽ học được từ cuộc đời của Hill rằng con người cần rất nhiều thứ bình an trong tâm hồn. Bạn sẽ đọc về cách học hỏi từ quá khứ và hiểu về tầm quan trọng của việc chia sẻ của cải của mình với người khác
        Ký hiệu kho : VL 773, VL 774
 
7. Kế hoạch làm giàu 365 ngày/ Napoleon Hill, Thanh Minh d. . - H. : Lao động- xã hội, 2012 . - 242tr., 24 cm
        Từ khoá : Kinh doanh, Kế hoạch làm giàu
        Giới thiệu nội dung : "Kế hoạch làm giàu 365 ngày" là 365 câu trích dẫn tương ứng với 365 ngày trong năm. đó là những lời nói dí dỏm và tự động viên bản thân của Napoleon Hill được sắp xếp theo các chủ đề khác nhau sao cho chúng có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn nhất. Sau mỗi trích dẫn đó, tác giả sẽ giải thích và phân tích tất nhiên là theo triết lý của Napoleon Hill để bạn có thể dễ dàng biết cách triển khai các ý tưởng ẩn chứa trong mỗi thông điệp đó như thế nào
        Ký hiệu kho : VL 775, VL 776
 
8. Lần đầu làm sếp: Những mẹo mực quản lý độc đáo và thú vị / Loren B.Belker, Thu Hà d. . - H. : Lao động- xã hội, 2012 . - 342tr., 20 cm
        Từ khoá : Quản lý, Kỹ năng làm sếp
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách xuyên suốt 6 phần chính với 36 chương, mỗi chương là một chủ đề, một kỹ năng quan trọng và cần thiết mà bạn cần trang bị cho bản thân, được trình bày chi tiết cụ thể hóa qua những ví dụ, kinh nghiệm thực tế. Theo đó làm sếp là bạn phải bao quát hết được mọi khía cạnh trong công việc của mình, tôn trọng mọi việc, duy trì mối quan hệ tốt với cả cấp trên lẫn cấp dưới, thấu hiểu và sẵn sàng lắng nghe những điều họ chia sẻ, tìm kiếm, phát hiện và đào tạo nhân tài, tạo động lực đồng thời phát huy được tối đa năng lực của mỗi nhân viên, xây dựng một môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện, cởi mở, sắp xếp và phân bổ hợp lý các nhiệm vụ; xây dựng lòng tin và tạo lập một phong cách quản lý tích cực, hiệu quả.
        Ký hiệu kho : Vb 896
 
9. Báo cáo bổ sung của Ngo cho báo cáo định kỳ lần thứ ba, thứ tư của Chính phủ về kết quả thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em tại Việt nam giai đoạn 2002-2007/ Vufo-Ngorc . - H. : Hà nội, 2011 . - 53tr., 29 cm
        Từ khoá : Quyền trẻ em, Trẻ em, Hệ thống bảo vệ trẻ em
        Giới thiệu nội dung : Báo cáo này được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa kinh nghiệm làm việc thực tế và kiến thức thuộc các chủ đề lĩnh vực hoạt động của các tổ chức Ngo có liên quan và do vậy báo cáo không đề cập đến tất cả các điều khoản của CRC. Báo cáo đã xác định sáu lĩnh vực chủ chốt để đưa ra các kết luận và khuyến nghị bao gồm:1: Các hệ thống bảo vệ trẻ em cấp quốc gia và địa phương. 2: Tăng cường vai trò của Bộ lao động, thương binh và xã hội. 3: Thi hành luật. 4: Thanh tra độc lập về trẻ em. 5: Sự tham gia của trẻ em. 6: Thu nhập dữ liệu
        Ký hiệu kho : VL 780
 
10. Mưu hèn kế bẩn nơi công sở/ Alpha Books, đặng ly cb. . - H. : Lao động- xã hội, 2012 . - 288tr., 20 cm
        Từ khoá : Công sở, Mưu hèn kế bẩn
        Giới thiệu nội dung : Mục đích của cuốn sách này sẽ sớm được nối tiếp để vẽ lên bức tranh hoàn chỉnh hơn về cuộc sống nơi công sở, với tất cả những thủ đoạn phức tạp và tinh vi trong các tổ chức, công ty hiện nay, nhằm giúp bạn đọc có được những giải pháp hữu ích và hiệu quả để các bạn trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, tránh được cạm bẫy, vấp ngã. Tác giả cho rằng thành công sẽ mỉm cười với những người dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ các cạm bẫy cuộc đời và dũng cảm qua chúng...
        Ký hiệu kho : Vb 894
 
11. Tư tưởng Việt nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX/ Doãn Chính . - H. : Chính trị Quốc gia, 2011 . - 523tr., 20 cm
        Từ khoá : Tư tưởng Việt nam, Tư tưởng cải cách, Tư tưởng pháp trị, Tư tưởng nhân nghĩa
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách là tập hợp một số bài viết của các thạc sỹ, tiến sỹ viết về tư tưởng Việt nam như: Tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly, tư tưởng pháp trị của Hồ Quý Ly, tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly và những bài học lấy dân làm gốc, góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi, về tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi, nhân nghĩa- tư tưởng anh hùng trong lịch sử trung đại Việt nam, Quan niệm quốc gia, dân tộc trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi
        Ký hiệu kho : Vv 2627
 
12. Tiếng Việt trong thu tịch cổ Việt nam: Từ vần L-Y. T.2 / Nguyễn Thạch Giang . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 967tr., 20 cm
        Từ khoá : Tiếng Việt, Thu tịch cổ Việt nam
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách giới thiệu Tiếng Việt trong thu tịch cổ Việt nam được xếp theo vần L-Y. Ngoài ra còn có phần Phụ lục giới thiệu Thư của Bác Nguyễn Tường Phượng, Thư của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thư của Gs Vũ Khiêu, những suy nghĩ tản mạn về chút duyên văn, tình hình thư tịch Hán Nôm ở miền nam
        Ký hiệu kho : Vv 2647
 
13. Tục ngữ ca dao về ẩm thực Ninh Bình/ Đỗ Danh Gia . - H. : Thanh niên, 2011 . - 326tr., 20 cm
        Từ khoá : Tục ngữ ca dao, ẩm thực, ẩm thực Ninh Bình,
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 3 Chương. Chương 1: Khái quát về miền quê người dân và ẩm thực Ninh Bình. Chương 2: Tục ngữ ẩm thực Ninh Bình. Chương 3: Ca dao ẩm thực Ninh Bình
        Ký hiệu kho : Vv 2650
 
14. Tìm hiểu một số địa danh cổ ở An Giang qua truyền thuyết/ Nguyễn Hữu Thiệp . - H. : Lao động, 2011 . - 422tr., 20 cm
        Từ khoá : Địa danh cổ, An Giang, Truyền thuyết
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Khái quát về địa danh An Giang. Chương 2: Một số địa danh cổ ở An Giang qua truyền thuyết/dấu ấn văn hóa-lịch sử địa phương. Phần 3: Chú dẫn tóm tắt những địa danh cổ chưa có dịp tìm hiểu sâu. Phần 4: Giới thiệu những câu ca dao, dân ca địa phương có nhắc đến các địa danh cổ ở An Giang
        Ký hiệu kho : Vv 2648
 
15. Văn hóa ẩm thực dân gian Chăm Bình Thuận/ Bố Xuân Hổ . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 126tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa ẩm thực dân gian, Chăm Bình Thuận
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề như: đôi nét hình thành văn hóa ẩm thực Chăm, danh mục các loại món ăn, thức uống phổ biến, ẩm thực trong các lễ nghi của người Chăm đạo Bà La Môn và Hồi giáo Bà Ni, những nghi lễ khác và cơ cấu bữa ăn, những món ăn từ thịt dê, món ăn từ cá, món ăn từ chuột đồng, từ ếch, từ con lươn, từ cá trào, từ măng tre..
        Ký hiệu kho : Vv 2646
 
16. Lễ hội Làng Vọng Lỗ và văn hóa dân gian xã Quỳnh Hoa/ Phan Thị Hoa Lý . - H. : Lao động, 2011 . - 310tr., 20 cm
        Từ khoá : Lễ hội Làng Vọng Lỗ, Văn hóa dân gian
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này gồm 2 phần. Phần 1: Lễ hội làng Vọng Cổ. Phần 2: Văn hóa dân gian xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
        Ký hiệu kho : Vv 2645
 
17. Dư địa chí văn hóa truyền thống Huyện Hòa An- tỉnh Cao Bằng/ Nguyễn Thiên Tứ . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 417tr., 20 cm
        Từ khoá : Dư địa chí, Văn hóa truyền thống, Huyện Hòa An- tỉnh Cao Bằng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung đề cập đến một số vấn đề như khái quát về vùng đất và con người Hòa An, địa lý huyện Hòa An, kỳ quan thiên nhiên và đồi núi có di tích lịch sử, nông nghiệp, lâm nghiệp, thể thao, giao thông, giáo dục, y tế, làng văn hóa, nghề thủ công, truyền thuyết Thạch Sanh, những xã có nhiều di tích trung cổ đại và đương đại, lễ phục với các lễ tâm linh, thành ngữ - tục ngữ Tày, Nùng, truyện cổ tích Tày Nùng, nghi thức cưới xin ở Hòa An, văn hóa ẩm thực Hòa An..
        Ký hiệu kho : Vv 2644
 
18. Hát quan làng trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang: Hát quan làng của người Tày Khao ở Vỵ Xuyên. T.2 / Ma Ngọc Hướng . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 330tr., 20 cm
        Từ khoá : Hát quan làng, Người Tày Khao Hà Giang
        Giới thiệu nội dung : Tập 2 này gồm 151 bài. Mục đích của tác giả mong muốn góp thêm tiếng nói khẳng định đường lối văn hóa, văn nghệ đúng đắn của đảng và Nhà nước ta về việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thiết thực chào mừng đại hội đại biểu của dân tộc thiểu số Việt nam
        Ký hiệu kho : Vv 2653
 
19. Văn hóa ẩm thực huyện đồng Xuân/ Nguyễn Văn Hiền . - H. : Thanh niên, 2011 . - 186tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa ẩm thực, Món ăn
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: đôi nét về văn hóa ẩm thực. Chương 2: Các chế biến một số món ăn. Chương 3: Kết luận
        Ký hiệu kho : Vv 2652
 
20. Địa danh Thái- Nghệ An/ Quán Vi Miên . - H. : Lao động, 2011 . - 205tr., 20 cm
        Từ khoá : địa danh Thái, Nghệ an
        Giới thiệu nội dung : Trong cuốn sách này tác giả sưu tập và giải thích các địa danh Thái- Nghệ an, trên cơ sở đó, tổng hợp, phân loại những địa danh này để có một cái nhìn chung về địa danh Thái và những gì mà nó mang lại
        Ký hiệu kho : Vv 2642
 
21. Một số nghề, làng nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực vùng đất Khánh Hòa/ Ngô Văn Ban . - H. : Lao động, 2011 . - 458tr., 20 cm
        Từ khoá : Làng nghề truyền thống, Văn hóa ẩm thực, Khánh Hòa
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm hai chương. Chương 1: Một số nghề và làng nghề truyền thống Khánh Hòa. Chương 2: Văn hóa ẩm thực Khánh Hòa
        Ký hiệu kho : Vv 2643
 
22. Nghề rèn truyền thống của người Nùng An ở bản Phya Chang/ Hoàng Thị Nhuận . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 152tr., 20 cm
        Từ khoá : Nghề rèn truyền thống, Nghề thủ công truyền thống
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Bản Phya Chang và các nghề thủ công cổ truyền. Chương 2: Nghề rèn ở Phya Chang. Chương 3: Bảo tồn và phát huy nghề rèn truyền thống ở Phya Chang.
        Ký hiệu kho : Vv 2638
 
23. Văn hóa cổ Chămpa/ Ngô Văn Doanh . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 423tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa cổ, Văn hóa cổ Chămpa, Di sản văn hóa ChămPa
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Lịch sử nghiên cứu. Phần 2: địa bàn xưa của vương quốc cổ ChămPa. Phần 3: Những di sản văn hóa ChămPa
        Ký hiệu kho : Vv 2651
 
24. Diễn ca Khmer Nam Bộ/ Hoàng Túc . - H. : Thời đại, 2011 . - 291tr., 20 cm
        Từ khoá : Diễn ca Khmer Nam Bộ, Diễn ca múa cổ truyền, Kịch hát dân gian, Múa
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Khái quát chung. Phần 2: Nghệ thuật diễn ca múa cổ truyền. Phần 3: Múa và kịch hát dân gian.
        Ký hiệu kho : Vv 2636
 
25. Kho tàng trò chơi dân gian trẻ em Việt nam/ Phạm Lan Oanh . - H. : Thanh niên, 2011 . - 267tr., 20 cm
        Từ khoá : Trò chơi dân gian trẻ em, Trò chơi dân gian trẻ em Việt nam
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Phân loại, giá trị nội dung và nghệ thuật của trò chơi dân gian trẻ em Việt nam. Phần 2: Sưu tập trò chơi
        Ký hiệu kho : Vv 2637
 
26. Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt nam/ Phạm Nhân Thành . - H. : Dân trí, 2011 . - 263tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa, Dân tộc ít người, Văn hóa tinh thần
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Sơ lược về lịch sử tộc người. Chương 2: Các biểu hiện chủ yếu trong văn hóa vật chất. Chương 3: Các giá trị cơ bản trong văn hóa tinh thần. Chương 4: Tổ chức đời sống xã hội
        Ký hiệu kho : Vv 2678
 
27. Khảo cứu văn hóa dân gian làng cổ đông Phù/ Nguyễn Quang Lê . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 327tr., 20 cm
        Từ khoá : Khảo cứu văn hóa dân gian, Làng cổ đông Phù
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Vài nét khái quát về lịch sử hình thành và cơ cấu kinh tế- xã hội của làng đông Phù. Chương 2: Khảo tả các di tích kiến trúc cổ. Chương 3: Tín ngưỡng và phong tục cổ truyền. Chương 4: Lễ hội dân gian truyền thống. Chương 5: Một số thể loại văn học dân gian
        Ký hiệu kho : Vv 2639
 
28. Tri thức dân gian của người Raglai/ Trần Kiêm Hoàng . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 174tr., 20 cm
        Từ khoá : Tri thức dân gian, Người Raglai
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này đề cập đến một số vấn đề như: văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên cảu người Raglai ở Khánh Hòa, cây cau trong văn hóa người Raglai, văn hóa biển trong ngvữ ăn dân gian Raglai, biểu tượng thuyền Ahòq trong tín ngưỡng của tộc người Raglai ở Khánh Hòa, lễ ăn đầu lúa mới của người Raglai
        Ký hiệu kho : Vv 2677
 
29. Văn hóa dân gian Dừa lạng/ Nguyễn Thanh Tùng . - H. : Thanh niên, 2011 . - 303tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dừa lạng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Khái quát chung về văn hóa dân gian vùng dừa lạng. Phần 2: văn thơ về dừa Lạng và sưu tầm ở dừa lạng.
        Ký hiệu kho : Vv 2676
 
Thư viện Viện Tâm lý học