Giới thiệu sách �Bản đồ tâm hồn con người của Jung�

14/03/2012

(Tamly) – Cuốn sách này hiện có ở thư viện Viện Tâm lí học. Thông tin chung về cuốn sách: Stein Murray; Bùi Lưu Phi Khanh dịch. Bản đồ tâm hồn con người của Jung.-H.: Tri thức, 2011, 328tr., Vv2622.
Murray Stein đã xuất bản nhiều tác phẩm nghiên cứu có giá trị về học thuyết tâm lý của C.G. Jung và cuốn mới nhất là Con đường cá nhân hoá năm 2007. Murray Stein xuất bản cuốn Bản đồ tâm hồn con người của Jung năm 1998 với mục tiêu giới thiệu những nét cơ bản , đặc sắc nhất về học thuyết của nhà tâm lí học phân tích nổi tiếng người Thuỵ Sĩ C.G. Jung mà ông đã bỏ công nghiên cứu suốt gần 30 năm.

Ngoài phần Dẫn nhập sách gồm có 9 chương đề cập đến những vấn đề chính của học thuyết tâm lí của Jung. Trong Dẫn nhập, tác giả phác hoạ những lí do khiến tác giả viết cuốn sách này, và trình bày một vài yếu tố cơ bản nhất về học thuyết của Jung. Tiếp đến là từng chương chuyên biệt đề cập sâu hơn đến 9 vấn đề chính:

Chương 1 về cái tôi ý thức  những đặc điểm chính của cái tôi được phác hoạ kèm theo một sự giới thiệu về các loại hình tâm lí phổ quát nhất của con người.

Chương 2 về các tổ hợp , phát hiện của Jung về vô thức cá nhân được trình bày kĩ càng.

Chương 3 Năng lượng tâm thần , tác giả chỉ ra sự gắn bó mật thiết của Jung với vật lý học hiện đại.

Chương 4 Cổ mẫu và bản năng giữ vị trí trọng tâm của cuốn sách khi tác giả đề cập đến vô thức tập thể, một đặc điểm đặc sắc rất riêng và đặc biệt trong học thuyết của Jung, khiến nó khác hẳn với các trường phái tâm lí học chiều sâu khác.

Chương 5 Persona và shadow là sự đề cập đến tính hai mặt của con người trong mối quan hệ với thế giới xung quanh.

Chương 6 với tiêu đề Đường vào nội tâm sâu thẳm tác giả đã giới thiệu hai cổ mẫu quan trọng nhất của con người có tính năng làm biến đổi con người và xuất hiện ý thức.

Chương 7 đề cập đến Self (bản ngã), mô tả một trọng tâm thật sự và khó hiểu mà đời sống của con người luôn nỗ lực hướng tới.

Chương 8 cá nhân hoá là một chương mô tả quá trình đề đạt tới trong sự phát triển của cá nhân và xã hội.

Chương 9 về thời gian và sự vĩnh cửu, không chỉ như một sự tổng kết mà còn là sự đề cập đến mối liên quan giữa tâm thần con người và không gian với không gian và thời gian theo một mối liên hệ đặc biệt phi nhân quả mà Jung gọi là nguyên lí đồng thời tương ứng, một điều hiếm thấy ở các nhà tâm lí học khác trước và sau ông.

Cuốn sách này của tác giả Murray Stein mang tầm khái quát cao và sâu nhưng lại được viết bằng một văn phong dung dị khiến độc giả thông thường dễ dàng thấu hiểu và tiếp cận học thuyết cao siêu của Jung, và qua đó thể hiện tài năng và trình độ uyên bác của một nhà cựu Chủ tịch Hội tâm lí học phân tích thế giới, tổ chức chính thức duy nhất của các nhà tâm lí học phân tích hiện nay trên toàn cầu.

Nguyễn Thị Trâm