Thông báo sách tháng 10 năm 2011

24/10/2011

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 10 năm 2011.
1. Đan Phượng nghìn xưa / Minh Nhương, Trần Ngọc Tuấn . - H. : Thanh niên, 2010 . - 407tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, đan Phượng nghìn xưa
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: đan Phượng- một vùng đất văn hóa lâu đời. Phần 2: Làng diều nghìn tuổi. Phần 3: Giếng cổ xứ đoài
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2449

2. Lễ tục vòng đời "trăm năm trong cõi người ta" / Trần Sỹ Huệ . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 171tr., 20 cm
Từ khoá : Lễ tục vòng đời, Phong tục tập quán
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Một phần là những phong tục, tập quán của người Phú Yên khi sinh ra đến khi từ giã cõi đời. Một phần là các lễ tết tại Phú Yên
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2438

3. Món ăn dân dã của người Bạc Liêu / Hồ Xuân Tuyên . - H. : Dân trí, 2010 . - 142tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa ẩm thực, Người Bạc Liêu
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Vài nét về thiên nhiên, con người Bạc Liêu và văn hóa ẩm thực của người Bạc Liêu. Chương 2: Món ăn nhẹ. Chương 3: Món ăn đậm
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2446

4. Lời cũng Thần của dân tộc ê đê / Trương Bi . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 241tr., 20 cm
Từ khoá : Lời cũng Thần, Dân tộc ê đê
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách này chủ yếu giới thiệu về một số lời Cúng như: cúng sức khỏe cho người mẹ mang thai, cúng yang cho bà đỡ, cúng cầu thần nuôi nấng, lễ đeo vòng, lời cúng trong lễ bỏ mả...
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2445

5. Lượn Bách Giảo / Ma Ngọc Hướng . - H. : Lao động, 2011 . - 177tr., 20 cm
Từ khoá : Lượn Bách Giảo, Lượn truyện Thấc Quảng Má, Dân tộc Tày
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách chia làm hai phần. Phần 1: Lượn Bách giảo. đây là tập thơ Tày với nhiều lời cổ và cả tiếng địa phương của người tày ở các vùng khác nhau. "Lượn Bách Giảo" thường được diễn ra trong các dịp lễ, tết. Phần 2: "Lượn truyện Thấc Quảng Má" là tác phẩm thơ dân gian của dân Tày. Tập thơ này là lời kêu cứu và thể hiện ước mơ, khát vọng của dân chúng mong muốn có cuộc sống tự do, độc lập và xây dựng bản làng yên vui, hạnh phúc. Lời thơ như một câu chuyện tả thực vè cuộc sống và con người thời bấy giờ của các nghệ nhân dân gian Tày.
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2444

6. Lễ hội Nàng Hai của người Tày Cao Bằng / Nguyễn Thị Yên . - H. : đại học quốc gia Hà nội, 2011 . - 342tr., 20 cm
Từ khoá : Lễ hội Nàng Hai, Người Tày Cao Bằng
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Lễ hội Nàng Hai trong hệ thống lễ hội của người tày Cao Bằng. Phần 2: Khúc hát lượn Hai cầu mùa bản Giuồng xã Tiên Thành, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2447

7. đạo làm người trong tục ngữ ca dao Việt nam / Nguyễn Nghĩa Dân . - H. : Thanh niên, 2011 . - 334tr., 20 cm
Từ khoá : đạo làm người, Tục ngữ ca dao, Tục ngữ ca dao Việt nam
Giới thiệu nội dung:Tác giả đã sưu tầm hàng nghìn câu tục ngữ, ca dao về đạo làm người, nay tuyển chọn, phân loại, giải thích hơn 1300 câu (kèm theo dị bản)với mục đích cho bạn đọc rộng rãi, trong đó có học sinh, sinh viên học tập nhận thức và vận dụng những kinh nghiệm sống của cah ông để lại. Cuốn sách gồm hai phần chính. Phần 1: 1: Những đặc điểm của tục ngữ, ca dao Việt nam về đạo làm người. 2: Phân loại và nội dung tục ngữ, ca dao Việt nam về đạo làm người. Phần thứ 2: 1: Sưu tập- lựa chọn- giải thích tục ngữ, ca dao Việt nam về đạo làm người. 2: Bảng tra cứu tục ngữ, ca dao Việt nam về đạo làm người theo chuyên mục
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2456

8. Văn hóa dân gian Gia đông- Bắc Ninh / Chu Quang Trứ . - H. : Lao động, 2010 . - 230tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân gian Gia đông, Văn hóa dân gian Gia đông- Bắc Ninh
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Một số công trình kiến trúc ở vùng Gia đông. Chương 2: Các lễ hội ở Gia đông và Hội tứ pháp vùng dâu. Chương 3: Một số truyền thuyết ở Gia đông. Chương 4: Hát trống quân và một số thơ ca dân gian ở Gia đông
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2455

9. Nếp sống cộng đồng ở Phú Yên / Dương Thái Nhơn . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 177tr., 20 cm
Từ khoá : Nếp sống cộng đồng, Phú Yên
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Khái niệm về nếp sống cộng đồng. Trong phần này gồm 3 chương. Chương 1: địa lý cảnh quan ở Phú Yên. Chương 2: Dân cư ở Phú Yên. Chương 3: Cơ cấu làng xã ở Phú Yên. Phần 2: Nếp sống cộng đồng ở Phú Yên. Phần này gồm 3 chương. Chương 1: Tính cộng đồng trong hoạt động xã hội của người Việt ở Phú Yên. Chương 2: Tính cộng đồng trong lao động sản xuất. Chương 3: Tính cộng đồng trong sinh hoạt hội đoàn và ngày xuân ở Phú Yên
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2454

10. Tổng tập văn học dân gian Xứ Huế : Tục ngữ. T.4 / Triều Nguyên . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 565tr., 20 cm
Từ khoá : Tổng tập văn học dân gian, Tục ngữ, Xứ Huế
Giới thiệu nội dung:Tổng tập văn học dân gian xứ Huế- Tập IV: Tục ngữ là loại sách sưu tầm, chú giải, có thể phục vụ đông đảo bạn đọc yêu thích tục ngữ. đồng thời đây là sách cơ sở, sách công cụ, nơi cung cấp tư liệu cho việc nghiên cứu, học tập.
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2466

11. Tổng tập văn học dân gian Xứ Huế. T.5 / Triều Nguyên . - H. : Quốc gia Hà nội, 2010 . - 1119tr., 20 cm
Từ khoá : Tổng tập văn học dân gian, Xứ Huế
Giới thiệu nội dung: Quyển sách này này tập hợp tổng cộng 3630 đơn vị ca dao, trong đó số tuyển chọn từ bảy tập sách sưu tầm có trước là 2365 đơn vị, số mới sưu tầm bổ sung là 1265 đơn vịk. Số đơn vị ca dao trên được phân theo sáu chủ đề. 1: Quê hương đất nước (192 đơn vị). 2: Quan hệ gia đình (562 đơn vị). 3: Nam nữ đối đáp trêu ghẹo (574 đơn vị). 4: Tình yêu đôi lứa (1538 đơn vị). 5: Cổ động các phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ (163 đơn vị)và 6: Các vấn đề khác trong cuộc sống (601 đơn vị). Mỗi chủ đề xếp thep thứ tự chữ cái của các tiếng đầu ...
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2467

12. Trò chơi dân gian ở An Giang / Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, Nguyễn Hữu Hiệp . - 230tr., 20 cm
Từ khoá : Trò chơi dân gian, An Giang
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: An Giang đất và người. Chương 2: Những quy ước chung nhất được áp dụng cho các hình thức vui chơi, giải trí. Chương 3: Những trò chơi chia theo lứa tuổi, theo mùa. Chương 4: Văn hóa chơi- tính nhân văn
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2464

13. Văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số- Những giá trị đặc sắc : Sử thi. T.3/Phan đăng Nhật . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 672tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, dân tộc thiểu số, Sử thi
Giới thiệu nội dung:Nội dung quyển sách giới thiệu về câc vấn đề chinh như sử thi các dân tộc Việt nam, quá trình sưu tầm nghiên cứu Sử thi các dân tộc Việt nam, Sử thi Tây Nguyên, Sử thi Mo, sử thi "đam Xăn" và phương pháp nghiên cứu văn hóa dân gian, qua sử thi sáng thế, tìm hiểu minh triết về thế giới và nhân sinh của người VIệt Mường
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2465

14. Hát Xẩm / Trần Việt Ngữ . - H. : đại Quốc gia Hà nội, 2011 . - 312tr., 20 cm
Từ khoá : Hát Xẩm
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Khái quát chung. Phần 2: Những điệu và bài hát xẩm
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2459

15. Truyện cổ dân gian Nam Sách / Nguyễn Hữu Phách . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 161tr., 20 cm
Từ khoá : Truyện cổ dân gian, Truyện cổ dân gian Nam Sách
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách này lgiới thiệu một số truyện cổ dân gian Nam sách như: ông khổng lồ- bà la sát, sự tích Sông Kinh thầy, nơi luyện quân của Trần Quốc Tảng, ông lái đò trên sông Cầu Phủ, truyền thuyết đống cao, Trạng Cầu
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2460

16. Văn hóa Xứ Quảng một góc nhìn / Võ Văn Hòe . - H. : Lao động, 2010 . - 389tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Văn hóa Xứ Quảng
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách nói về các nét văn hóa xứ Quảng như: Xứ Quảng- một góc nhìn, văn miếu Quảng Nam, di sản Hán- Nôm ở đà nẵng, Nhà cổ Quảng Nam, văn hóa đà nẵng, nhìn từ quá khứ, góc văn hóa Tết người Quảng, câu ca và nhân cách Quảng, em là con gái Quảng Nam..
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2458

17. Mường Bôn huyền thoại / Quán Vi Miên . - H. : Lao động, 2010 . - 308tr., 20 cm
Từ khoá : Mường Bôn, Dân gian Thái
Giới thiệu nội dung:Tác giả làm cuốn sách này để cung cấp một số tư liệu mà tác giả cho là một trong những cơ sở để tìm hiểu về tín ngưỡng dân gian Thái, phong tục Thái, ý niệm dân gian Thái...
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2457

18. Nhận diện văn hóa Làng Thái Bình / Nguyễn Thanh . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 927tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Văn hóa làng Thái Bình
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung. CHương 2: Khái quát về lịch sử đất đai, cảnh quan và cư dân Thái Bình. Chương 3: Khái quát về làng xã ở Thái Bình
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2462

19. Hát nhà trò, nhà tơ ở xứ Nghệ / Nguyễn Nghĩa Nguyên . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 267tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Hát nhà trò, Hát nhà tơ, Nghệ an
Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm 4 phần. Phần 1: Một loại hình nghệ thuật mang nhiều tên gọi. Phần 2: Nguồn gốc. Phần 3: Phường hội nhà trò nhà tơ. Phần 4: Nhà trò nhà tơ trên địa bàn xứ Nghệ
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2463

20. Làng nghề truyền thống Quảng Trị / Y Thi . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 246tr., 20 cm
Từ khoá : Làng nghề truyền thống, Làng nghề truyền thống Quảng Trị
Giới thiệu nội dung:Quyển sách này giới thiệu các làng nghề truyền thống của Quảng trị
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2461

21. Tiền để làm gì / Phan Thế Hải . - H. : Thanh niên, 2011 . - 307tr., 20 cm
Từ khoá : Tiền, Quản lý xã hội
Giới thiệu nội dung:Cuốn sách là tập hợp các bài viết của tác giả đề cập đến vấn đề "nóng" trong thời gian qua và hiện nay như: tham nhũng và chống tham nhũng, vận hành của cơ chế và những vấn đề quản lý xã hội; tác giả cũng dành những trang viết về những con người, những nhân vật lịch sử đã để lại cho anh nhiều ấn tượng.. Cuốn sách này là những quy luật về tiền bạc mà tác giả đã gặp, được đọc hoặc chứng kiến ở đâu đó trong thời gian làm báo và kinh doanh
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2468

22. Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt nam / Lê Ngọc Văn . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 547tr., 20 cm
Từ khoá : Gia đình, Biến đổi gia đình, Việt nam
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Những vẫn đề lý luận về gia đình và biến đổi gia đình. Phần 2: Biến đổi gia đình ở Việt nam. Phần 3: Quan điểm và giải pháp chính sách về những vấn đề những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của gia đình Việt nam
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2469

23. Thiền và phân tâm học / D.T.Suzuki, Nguyễn Kim Dân d. . - H. : Thời đại, 2011 . - 230tr., 21 cm
Từ khoá : Thiền, Phân tâm học
Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là tập hợp những bài viết của ba tác giả nổi tiếng về Thiền và phân tâm học. Nội dung cuốn sách chia là 3 phần. Phần 1: Những bài diễn thuyết về Thiền của Phật giáo. Phần 2: Thiền và phân tâm học. Phần 3: Vị thế của con người và thiền của Phật giáo.
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vb 868

24. Sửa lỗi cho bé nên người / Phương Hà . - H. : Phụ nữ, 2009 . - 255tr., 19 cm
Từ khoá : Giáo dục gia đình, Cha mẹ, Con cái, Mối quan hệ Cha mẹ và con cái
Giới thiệu nội dung:"Sử lỗi cho bé nên người" với khá nhiều kiến thức và tình huống cụ thể xảy ra hàng ngày, giúp trẻ phát triển đúng hướng và xây dựng tốt mối quan hệ cha mẹ- con cái, tạo cơ sở ban đầu quan trọng cho những bước giáo dục cao hơn khi trẻ đã lớn hơn
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vb 863, Vb 864

25. Phân tâm học và phê bình văn học / Liễu Trương . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 219tr., 20 cm
Từ khoá : Phân tâm học, Phê bình văn học
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách biên khảo này gồm hai phần. Phần 1: Phân tâm học trình bày khái quát học thuyết Freud và những quan hệ giữa phân tâm học và văn học. Phần 2: Phê bình văn học theo phân tâm học nói về sự tiến triển trong việc đọc văn bản mà kết quả là sự hình thành của một nghành phê bình dựa vào phân tâm học. Trong phần này tác giả chủ yếu bàn về việc đọc văn bản và phê bình văn bản ở Pháp. Phê bình ở đây không có nghĩa khen hay chê mà là diễn giải văn bản có phương pháp
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vb 869

26. Biến chát chua thành ngọt ngào / Addie Johnson . - H. : Từ điển Bách Khoa, 2011 . - 141tr., 20 cm
Từ khoá : Kỹ năng sống, Hạnh phúc
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách này nói về một số vấn đề chính như: khi đời tao ta những chua chát hãy biến chúng thành ngọt ngào, ngọt và chua: bạn nhìn mọi việc như thế nào?, những niềm vui giản dị và những báu vật tàng ẩn, hạnh phúc, sức khỏe và niềm vui, bí quyết xoay xở và làm cho mọi việc tốt hơn, yêu thương và cảm mến, lễ tạ ơn mỗi ngày..
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vb 861, Vb 862

27. Thay đổi chồng bạn trong 5 ngày / Kevin Leman, Gia Hân d. . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 255tr., 23 cm
Từ khoá : Hôn nhân, Gia đình, Mối quan hệ chồng và vợ
Giới thiệu nội dung:"Thay đổi chồng bạn trong 5 ngày" là một chỉ dẫn mà bạn có thể tin cậy. Tuy không dễ dàng thực hiện nhưng những mách nước trong sách lại đơn giản vô cùng. Bạn hãy thử thực hiện nhưng những mách nước trong sách lại đơn giản vô cùng. Bạn hãy thử thực hiện những lời khuyên đi, rồi thì những thay đổi xảy đến sẽ khiến bạn không khỏi sững sờ. Hàng ngàn câu chuyện đã được gỡ rối, hàng ngày mối quan hệ đã được cữu vãn nhờ vào những hướng dẫn ấy và bạn sẽ không mất gì khi thử thực hiện chúng
Ký hiệu kho : VTAMLY. VL 723, VL 724

28. Sinh viên thời đại thế giới phẳng / Nhóm Sinh viên Segvn . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 201tr., 21 cm
Từ khoá : Sinh viên, Hướng nghiệp, Thế giới phẳng
Giới thiệu nội dung:Người đọc sẽ tìm thấy ở đây một quá trình phấn đấu hết sức cụ thể của người đi trước và quan trọng hơn, cảm nhận được những kinh nghiệm cùng lời chỉ dẫn ân cần cho những điều vẫn hằng trăn trở đối với lớp trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Làm thế nào để mình vẫn là mình trong sự tổng hòa các mối quan hệ từ gia đình ra ngoài xã hội và hướng tới nhân quần? Làm thế nào để có một tương lai ổn định và yên bình giữa bao bộn bề và vô vàn khó khăn trong cuộc sống đương đại
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vb 859, Vb 860
29. Bí quyết khơi mở hạnh phúc cho những người mẹ đi làm / Cathy L.Greenberg, Nguyễn Hoàng Vũ d. . - H. : Phụ nữ, 2010 . - 277tr., 24 cm
Từ khoá : Hạnh phúc gia đình, Người mẹ và công việc
Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đưa ra những thực tế và bằng chứng thuyết phục nhằm giúp cho những người mẹ đi làm tìm lại niềm vui và hạnh phúc trong việc cân bằng nhiệm vụ của mình ở nhà và nơi lfam việc
Ký hiệu kho : VTAMLY. VL 721, VL 722

30. để không là người mẹ hoàn hảo : Yên ổn là cả một nghệ thuật / Libby Purves, Phạm Minh Hằng d. . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 195tr., 24 cm
Từ khoá : Nghệ thuật chăm sóc con, Kinh nghiệm nuôi dạy con cái
Giới thiệu nội dung:Bạn đang cầm trên tay cuốn cẩm nang đúc kết kinh nghiệm nuôi dạy con của hơn năm mươi người mẹ. đó thực sự là những lời khuyên hữi ích giúp bạn trở thành một người mẹ tốt mà không nhất thiết phải phức tạp hóa cuộc sống.
Ký hiệu kho : VTAMLY. VL 719, VL 720

31. Con muốn mình là ai hả con trai / Michael Gurian, Nguyễn Ngọc Duy Trâm d. . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 271tr., 23 cm
Từ khoá : Giáo dục con cái, Tâm lý thiếu niên, Chiến lược giáo dục
Giới thiệu nội dung:"Con muốn mình là ai hả con trai" là một tấm bản đồ bạn có thể sử dụng để giúp con trai bạn đánh vật với những biến cố và tiến triển trong cuộc sống mỗi ngày, là cách thức giúp con trai bạn tìm kiếm một tương lai thành công ngay khi vẫn còn là một cậu bé..
Ký hiệu kho : VTAMLY. VL 717, VL 718

32. Hôn nhân có vấn đề ...phải làm sao? / Thi Nhung . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 250tr., 20 cm
Từ khoá : Hôn nhân gia đình, Hạnh phúc gia đình
Giới thiệu nội dung: Người phụ nữ cần làm gì để chinh phục trọn vẹn trái tim người đàn ông của mình, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Khi cuộc hôn nhân của bạn có vấn đè nên đối diện và giải quyết như thế nào? Cuốn sách gửi đến bạn các giải pháp thông minh để vượt qua những thời điểm thử thách, khó khăn nhất đời sống hôn nhân.
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vb 866, Vb 867

33. Thay đổi con bạn trong 5 ngày / Kevin LeMan, An Nhiên d. . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 383tr., 23 cm
Từ khoá : Giáo dục con cái, Giáo dục trẻ em, Phương pháp giáo dục
Giới thiệu nội dung:"Thay đổi con bạn trong 5 ngày" là một đảm bảo cho kế hoạch thực hiện điều đó đấy. Tất cả những gì mang lại cho bạn từ cuốn sách này chính là những chiến lược đơn giản mà bậc cha mẹ nào cũng có thể thực hiện được...
Ký hiệu kho : VTAMLY. VL 715, VL 716

34. Click vào thời gian : Các phương pháp quản lý thời gian hiệu quả / Kim Nguyệt . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 194tr., 20 cm
Từ khoá : Phương pháp quản lý thời gian, Quản lý công việc
Giới thiệu nội dung:Cuốn sách này được viết nhằm cung cấp các công cụ có thể bạn sẽ cần để trở nên xuất sắc trong quản lý thời gian cho công việc cũng như trong đời sống. Khi đọc bạn hãy nghĩ làm sao để có thể áp dụng những ý tưởng đó ngay lập tức. Gạch dưới những từ quan trọng và viết ghi chú lại, thực hành những bài tập ở mỗi cuối chương. Hãy đọc đi đọc lại nhiều lần quyển sách này nếu bạn muốn ghi nhớ và biến nó thành thói quen lâu dài. Lặp lại nhiều lần là điều rất quan trọng của sự rèn luyện
35. Kim chỉ nam giúp hôn nhân bền vững / Huyền Trang . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 119tr., 20 cm
Từ khoá : Hôn nhân và gia đình,
Giới thiệu nội dung:Cuốn sách đi sâu vào mọi xung độ trong hôn nhân để từ đó mổ xẻ, phân tích vấn đề, tìm ra các kỹ năng cũng như giải pháp đứng đắn nhất giúp cải thiện tốt mối quan hệ hôn nhân đang dấu hiệu rạn nứt của bạn. Dù bạn đang độc thân, đang hẹn hò, sắp cưới hoặc đã kết hôn, cuốn sách này đều giúp bạn học những kỹ năng cần thiết để duy trì một cuộc sống gia đình hạnh phúc
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2483

36. đạt được điều bạn muốn bằng lời nói : Chìa khóa dẫn đến thành công / Kim Khôi, Khánh Hòa . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 195tr., 20 cm
Từ khoá : Kỹ năng giao tiếp, Nghệ thuật thành công, Giao tiếp,
Giới thiệu nội dung: Quyển sách này giúp chúng ta nắm được vấn đề thực sự trong mỗi tình huống bạn gặp phải tại nơi làm việc, giúp bạn phát triển thêm những kỹ năng giao tiếp mới và quan trọng là giao tiếp để đạt được mục tiêu bạn mong muốn, tiếp cận "vấn đề giao tiếp" theo một quy trình hoàn chỉnh, gây dựng sự tự tin bằng cách nhận ra những điều tuyệt vời nơi bản thân bạn..
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2481, Vv 2482

37. Chèo cổ xứ Nghệ / Trần Việt Ngữ . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 353tr., 20 cm
Từ khoá : Chèo cổ, Chèo cổ xứ Nghệ
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách nói về các chuyện về chèo cổ như Thôi Thao, Thế Khanh diễn ca, Vợ BA Cai Vàng, đặng Xuân, Kim Vân Kiều....
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2470

38. Giới thiệu các dị bản về thất thủ Kinh đô / Tôn Thất Bình . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 558tr., 20 cm
Từ khoá : Vè lịch sử, Thất thủ kinh đô
Giới thiệu nội dung: Bài vẻ "Thất thủ kinh đô" là một bản về lịch sử trường thiên có giá trị văn học, một tập sử liệu quý bộc lộ quan điểm nhân dân của tác giả, được lưu truyền và phổ biến ở Huế từ lâu. Bài vè lại có những mâu thuẫn trong quan điểm đôi chỗ đánh giá nhân vật lịch sử không thống nhất. Nhưng nhìn chung đó là một tập sử liệu quý, được nhìn qua lăng kính của nhân dân.
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2472

39. Vè chàng Lía / Trần Xuân Toàn . - H. : Thanh niên, 2010 . - 343tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Vè chàng Lía
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm bốn phần chính. Phần 1: Khái quát về thẻ vè và tình hình văn bản "Vè chàng Lía". Phần 2: Tìm hiểu một số khía cạnh "Vè chàng Lía". Phần 3: Hình tượng chàng Lía trong truyện cổ tích và văn học viết. Phần 4: Toàn văn bản "Vè chàng Lía"
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2477

40. Lễ vun hoa / Triệu Thị Mai . - H. : Dân trí, 2011 . - 242tr., 20 cm
Từ khoá : Lễ vun hoa, Người Nùng an
Giới thiệu nội dung: Nội dung bài viết về Lễ vun hoa - quan niệm của người Nùng an về con cái và các vận hạn của đời người
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2478


41. Quả bầu vàng / Trương Bi . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 257tr., 20 cm
Từ khoá : Truyện cổ dân tộc Ê đê, Quả bầu vàng
Giới thiệu nội dung:Đây là tập truyện cổ thứ 2 của dân tộc Êđê M´Dhur ở huyện M´Drăk. Mỗi câu chuyện là một bức tranh sinh động về phong tục tập quán, về tình mẫu tử, tình anh em, tình đoàn kết cộng đồng, về nguồn gốc và dân tộc, về cuộc đấu tranh chinh phục thiên nhiên và đấu tranh chống cái ác. Nó chứa đựng ước mơ hoài bão tính dân tộc, tính nhân văn sâu sắc của đồng bào Êđê
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2476

42. Khỏa quan những khúc hát lễ hội dân gian dân tộc Tày / Hoàng Thị Cành . - H. : Thanh niên, 2011 . - 489tr., 20 cm
Từ khoá : Khúc hát lễ hội dân gian dân tộc Tày, Khỏa quan
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: "Khỏa quan" bản dịch từ nguyên bản tiếng Tày. Phần 2: "Khỏa quan" phiên âm tiếng Tày- dịch từ nguyên bản Hán Nôm
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2471

43. Thủ thiệm- tiếng cười dân gian độc đáo xứ Quảng / Nguyễn Văn Bổn . - H. : Lao động, 2011 . - 214tr., 20 cm
Từ khoá : Truyện cười dân gian, Thủ Thiệm
Giới thiệu nội dung:Quyển sách là tập hợp 114 truyện cười của Thủ Thiệm. Nội dung gồm 2 phần chính. Phần 1: Thủ Thiệm người góp tiếng cười cho đời. Phần 2: Những truyện cười của Thủ Thiệm
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2474

44. Lượn Then ở miền Đông Cao Bằng / Triệu Thị Mai . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, Triệu Thị Mai . - 421tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Lượn Then,
Giới thiệu nội dung:Nội dung quyển sách gồm 3 phần. Phần 1: Khái quát chung. Phần 2: Lượn Then- Phần Tiếng Việt. Phần 3: Lượn Then- Phần nguyên bản tiếng Tày
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2475


Thư viện Viện Tâm lý học