Thông báo sách tháng 9 năm 2011

03/10/2011

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 9 năm 2011.
1. Hày xổng phí : Khóc tiễn hồn / La Quán Miên . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, La Quán Miên . - 377tr., 20 cm
Từ khoá : Khóc tiễn hồn, Tín ngưỡng dân gian Thái
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách viết về Bài "Khóc tiễn chồng", bài khóc tiễn chồng này kể lại quá trình người quá cố được sinh ra, lớn lên, lấy vợ/ lấy chồng, sinh con đẻ cái, làm ăn và ốm đau, bệnh tật rồi qua đời...Cho nên nó làm người nghe rất xúc động nhất là những người thân trong gia đình . Bài "Khóc tiễn chồng" có vần điệu, ngôn ngữ trau chuốt, chứa đựng kiến thức về đời sống rất phong phú, nhiều mặt. Nó phản ánh quan niệm, tín ngưỡng dân gian Thái về vũ trụ, nhân sinh, cõi người, cái chết, cách ứng xử...Những người đến dự đám tang thường chờ đợi để được nghe khóc tiễn hồn
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2413

2. Văn hóa dân gian người Thái vùng Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La / Lò Vũ Vân . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 522tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân gian người Thái, Mộc Châu
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách này giới thiệu khái quát chung về vùng đất và nguồn gốc người Thái ở Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên. Cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Vòng đời cây trồng, vòng đời người và phong tục lễ nghi. Phần 2: Những bài ca lễ tiêu biểu
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2418

3. Hầu bóng- lễ thức dân gian trong Thờ Mẫu- Thờ Tứ Phủ ở Miền Bắc / Hồ đức Thọ, Phạm Văn Giao . - H. : Thanh niên, 2010 . - 332tr., 20 cm
Từ khoá : Hầu bóng, Thờ Mẫu, Thờ Tứ Phủ
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Tục Thờ Mẫu- Thần Tứ Phủ ở Miền Bắc. Chương 2: Hầu bóng- lễ thức dân gian truyền thống. Chương 3: Hầu bóng- loại hình nghệ thuật tâm linh đặc sắc của Việt nam. Chương 4: Tục hầu bóng trong cuộc sống và những điều trăn trở
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2426

4. Lễ lệ- lễ hội ở Hội an / Chi hội văn nghệ dân gian Hội an . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, Chi hội văn nghệ dân gian Hội an . - 323tr., 20 cm
Từ khoá : Lễ lệ, Lễ hội, Hội an
Giới thiệu nội dung:Quyển sách này được ấn hành nhằm giới thiệu những Lễ tiết/ tết- Lễ tục chính đang được tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của cư dân địa phương. Có thể coi đây là một phần đáp đền công lao gìn giữ tinh hoa Di sản văn hóa của tiền nhân, của người dân Phố Hội An và qua đó khuấy động , giới thiệu một chút Hương Hội an cho mọi người xa gần thưởng lãm.
Ký hiệu kho : VTAMLY.

5. Lịch sử Việt nam trong tục ngữ- ca dao / Nguyễn Nghĩa Dân . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, Nguyễn Nghĩa Dân . - 249tr., 20 cm
Từ khoá : Lịch sử Việt nam, Tục ngữ, Ca dao
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách này gồm hai phần. Phần 1: Khảo cứu tục ngữ ca dao về lịch sử. Phần thứ 2: Sưu tầm- tuyển chọn- chú thích. Ngoài ra có phần Phụ lục để tham khảo về "sấm ngữ lịch sử "và "tồn nghi" những câu ca dao về lịch sử
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2422

6. Văn hóa làng trên đất thiên bản vùng đồng bằng Sông Hồng / Bùi Văn Tam . - H. : Dân trí, 2010 . - 335tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa làng, Thiên Bản
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Những nét tiêu biểu về văn hóa làng trên đất Thiên Bản. Phần 2: Văn hóa một số làng tiêu biểu
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2421

7. Nghề và làng nghề truyền thống ở Nam định / đỗ đình Thọ . - H. : Lao động, 2010 . - 266tr., 20 cm
Từ khoá : Nghề, Làng nghề truyền thống
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách nói về các nội dung như nghề làm muối ở Văn Lý- Hải Hậu- Nam định, nghề đúc đồng thị trấn Lâm, Nghề sơn ở Cát đằng, nghề đóng tàu thuyền ở Nam định, làng Vĩnh Lại với nghề đan cót, chiếu cói Nghĩa Hưng, Nghề làm kèn đồng ở một vùng công giáo tỉnh Nam định, nghề làm khăn xếp ở Giáp Nhất...
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2424

8. Chương Han / Vương Trung . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 455tr., 20 cm
Từ khoá : Chương Han, Sử thi anh hùng ca.
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Chương Han tác phẩm mang tầm vóc sử thi anh hùng ca. Phần 2: Chương Han (Tiếng Thái). Phần 3: Chương Han (Dịch ra Tiếng Việt)
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2423

9. đạo đức môi trường ở nước ta lý luận và thực tiễn / Vũ Dũng . - H. : Từ điển Bách Khoa, 2011 . - 485tr., 20 cm
Từ khoá : Môi trường, đạo đức môi trường
Giới thiệu nội dung:Nội dung gồm 5 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức môi trường. Chương 2: Kinh nghiệm bảo vệ môi trường của một số quốc gia nhìn từ góc độ đạo đức môi trường. Chương 3: Tổng quan về môi trường, ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với đạo đức môi trường. Chương 4: Thực trạng nhận thức của người dân về đạo đức môi trường. Chương 5: Thực trạng hành vi đạo đức môi trường ở nước ta
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2430, Vv 2429

10. Tang lễ của người Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 1171, 20 cm
Từ khoá : Tang lễ, Người Thái, Nghệ An
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Khái quát về người Thái ở Nghệ An. Phần 2: Các bước tiến hành tang lễ Thái vùng Quỳ Hợp- Nghệ An. Phần 3: Tang lễ Thái vùng Quỳ hợp- Nghệ An ngày nay
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2420

11. Xã hội học gia đình / Lê Thị Quý . - H. : , hính trị- hành chính . - 354tr., 20 cm
Từ khoá : Xã hội học, Xã hội học gia đình
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Những vấn đề chung. Phần 2: Lịch sử nghiên cứu xã hội học gia đình và các học thuyết. Phần 3: Các vấn đề nội hàm của gia đình. Phần 4: Các vấn đề khác của gia đình.
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2427


12. Cách giáo dục của Carl wester / wester Carl . - H. : Thời đại, 2010 . - 522tr., 20 cm
Từ khoá : Cách giáo dục
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 8 chương. Chương 1: Cha mẹ cần chuẩn bị để bồi dưỡng nhân tài. Chương 2: Giáo dục khỏe mạnh nên bắt đầu từ tã lót. Chương 3: Học tập là một việc vui vẻ. Chương 4: Bồi dưỡng phẩm chất ưu tú cho con. Chương 5: Tạo dựng năng lực trưởng thành tốt nhất cho con trẻ. Chương 6: 8 phương pháp học tập quan trọng. Chương 7: Giáo dục con trẻ nhận thức một cách chính xác đối với tiền bạc. Chương 8: Lời khuyên chân thành mà cha cho tôi
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2428

13. Xã hội học về tiền bạc / Damien De Blic, Jeanne Lazarus, Nguyễn đôn Phước d. . - H. : Tri thức, 2009 . - 185tr., 19 cm
Từ khoá : Xã hội học, Tiền bạc
Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này trình bày lối tiếp cận xã hội học về tiền bạc: nó cũng nhằm giải thích trọng tâm của những trao đổi tiền tệ dưới các hình thức hiện đại của các mối quan hệ xã hội học gắn với đồng tiền. Nội dung cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Sự kết án tiền bạc về đạo đức. Chương 2: Tiền bạc, một định chế xã hội. Chương 3: Tiền bạc trong các xã hội hiện đại tổn thất và lợi dụng. Chương 4: Tín dụng và tài chính hóa. Chương 5: Tiền bạc, gia đình và sự riêng tư. Chương 6: Tiền của người giàu và tiền của người nghèo
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vb 858

14. Tâm lý xã hội : Một số vấn đề lý luận thực tiễn / Vũ Dũng . - H. : Từ điển Bách khoa, 2011 . - 258tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý xã hội, Nhận thức xã hội, Sự thích ứng xã hội
Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm 5 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tâm lý xã hội. Chương 2: Nhận thức xã hội của các tầng lớp dân cư ở nước ta. Chương 3: Tâm trạng, thái độ và niềm tin xã hội của các tầng lớp cư dân ở nước ta. Chương 4: Sự thích ứng xã hội của các tầng lớp cư dân ở nước ta. Chương 5: Xu hướng biến đổi tâm lý xã hội ở nước ta giai đoạn 2011-2020 và đề xuất các giải pháp phát huy các yếu tố tâm lý xã hội hiện nay
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vb 856, Vb 857

15. Gen vị kỷ / Richard Dawkins, Dương Ngọc Cường, Hồ Tú Cường d. . - H. : Tri Thức, 2011 . - 463tr., 24 cm
Từ khoá : Gen vị kỷ, Cỗ mãy gen, Giới tính
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm 11 chương. Chương 1: Tại sao lại là con người. Chương 2: Các thế tự sao. Chương 3: Vòng xoáy bất tử. Chương 4: Cỗ mãy gen. Chương 5: Tính hiếu chiến: tính bền vững và cỗ máy vị kỷ. Chương 6: Mối quan hệ gen- người. Chương 7: Kế hoạch hóa gia đình. Chương 8: Cuộc chiến giữa các thế hệ. Chương 9: Cuộc chiến giữa các giới tính. Chương 10: Anh giúp đỡ tôi, tôi lợi dụng anh. Chương 11: Thể tự sao mới. Chương 12: Những cá thể tốt sẽ về đích trước. Chương 13: Sự vươn xa của gen
Ký hiệu kho : VTAMLY. VL 711

16. Niên giám thống kê 2010 / Tổng cục thống kê . - H. : Thống kê, 2010 . - 879tr., 24 cm
Từ khoá : Niên giám thống kê, Niên giám thống kê 2010
Giới thiệu nội dung: Niên giám thống kê là ấn phẩm được Tổng cục thống kê xuất bản hàng năm bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế- xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế
Ký hiệu kho : VTAMLY. VL 712
17. Những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật chèo / Trần đình Ngôn . - H. : Thời đại, 2011 . - 218tr., 20 cm
Từ khoá : Nghệ thuật chèo, Chèo truyền thống, Phương pháp nghệ thuật Chèo
Giới thiệu nội dung:Trong chương mở đầu tác giả dẫn người đọc trở về cội nguồn của nghệ thuật Chèo, leo lên tận đỉnh cao tam giáo để nhìn Chèo trong cái nhìn tổng quát. Tam giáo đồng nguyên là cơ sở triết học là mẫu hình tư duy khai sáng nên nền văn hóa nghệ thuật đại Việt. Nội dung cuốn sách này gồm 5 chương. Chương1: Cơ sở triết học của phương pháp nghệ thuật trong chèo truyền thống. Chương 2: Phương pháp sáng tác của chèo truyền thống. Chương 3: Nguyên tắc tự sự trong chèo truyền thống. Chương 4: Nguyên tắc ước lệ trong chèo truyền thống. Chương 5: Nguyên tắc xây dựng và chuyển hóa mô hình
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2439

18. Văn hóa cổ truyền ở huyện Anh Sơn / Nguyễn Thanh Tùng . - H. : Thanh niên, 2010 . - 294tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa cổ truyền, Huyện Anh Sơn
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Khái quát về Anh Sơn. Chương 2: Văn hóa vật thể ở Anh Sơn. Chương 3: Văn hóa phi vật thể ở Anh Sơn.
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2441

19. ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ Việt nam hiện đại / Nguyễn đức Hạnh . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 300tr., 20 cm
Từ khoá : Thơ ca dân gian, Thơ Việt nam hiện đại
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Thơ ca dân gian ngọn nguồn thơ ca dân tộc. Chương 2: Truyền thống thơ ca dân gian và sự phát triển của nền thơ ca cách mạng kháng chiến 1945-1975. Chương 3: Sự vận động, chuyển hóa các yếu tố thi pháp thơ ca dân gian trong thơ ca cách mạng, kháng chiến 1945-1975
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2437

20. Sắc thái văn hóa sông nước Vùng U Minh / Nguyễn Diệp Mai . - H. : Dân trí, 2011 . - 257tr., 20 cm
Từ khoá : Sắc thái văn hóa, Vùng U Minh
Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm 2 chương. Chương 1: Khái quát về vùng U Minh. Chương 2: Sắc thái văn hóa sông nước vùng U Minh.
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2436

21. địa danh Bạc Liêu / Hồ Xuân Tuyên . - H. : Dân trí, 2011 . - 195tr., 20 cm
Từ khoá : địa danh Bạc Liêu, Văn hóa
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan về địa danh và vài nét khái quát về tỉnh Bạc Liêu. Chương 2: Phương thức định danh của địa danh Bạc Liêu. Chương 3: ý nghĩa và đặc trưng văn hóa của địa danh Bạc Liêu
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2435

22. Sử thi Tây Nguyên và cuộc sống đương đại / Phan đăng Nhật, Chu Xuân Giao . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 343tr., 20 cm
Từ khoá : Sử thi Tây Nguyên, Sử thi Ba na, Sử thi ê đê
Giới thiệu nội dung:Nội dung sách gồm 3 chương. Chương 1: Sử thi Ba na với cuộc sống đương đại. Chương 2: Sử thi Mơnông với cuộc sống đương đại. Chương 3: Sử thi ê đê với cuộc sống đương đại
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2432
23. Văn hóa dân gian Phú nông Tân Hội Thôn / Nguyễn đình Chúc . - H. : Thanh niên, 2011 . - 439tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phú nông Tân Hội Thôn
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Khái quát. Chương 2: Cấu trúc xã hội. Chương 3: Văn hóa vật thể. Chương 4: Văn hóa nghề nghiệp. Chương 5: Văn hóa sinh tồn. Chương 6: Văn hóa phi vật thể
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2434

24. Văn hóa ẩm thực của người Ninh Bình / đỗ Thị Bảy . - H. : Văn hóa thông tin, 2010 . - 240tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa ẩm thực, Con người Ninh Bình
Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm ba phần. Phần 1: Vùng đất và con người Ninh Bình. Phần 2: Sản vật và thói quen ăn uống của người Ninh Bình. Phần 3: Món ăn thức uống của người Ninh Bình. Ngoài ba phần cuốn sách còn có lời mở đầu, một số hình ảnh về quê hương và món số món ăn, phần phụ lục ghi chép những câu ca nói về món ăn thức uống, dnah mục tài liệu tham khảo và cuối cùng là phần mục lục
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2453

25. Tìm hiểu thế giới động vật dưới góc độ ngôn ngữ văn hóa dân gian người Việt / Triều Nguyên . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 215tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Thế giới động vật
Giới thiệu nội dung: Nội dung bài viết gồm 5 chương. Chương 1: Phân loại động vât. Chương 2: Cấu tạo từ trong tên gọi động vật. Chương 3: Phân nhóm động vật qua các tiêu chí không đánh giá theo thang điểm. Chương 4: Phân nhóm động vật. Chương 5: Thí nghiệm liên tưởng tự do qua một số tên động vật dùng làm từ kích thích
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2442

26. địa danh ở tỉnh Ninh Bình / đỗ Danh Gia, Hoàng Linh . - H. : Thanh niên, 2011 . - 879tr., 20 cm
Từ khoá : địa danh, địa danh ở tỉnh Ninh Bình
Giới thiệu nội dung: Công trình địa danh ở tỉnh Ninh Bình đề cập một cách tương đối rộng rãi từ: các làng, xã, tổng, huyện, phủ, tỉnh cho đến núi, sông, gò, đống, đầm, hồ, cầu cống, đê kè, chợ quán, cánh đồng, từ các đền, đình, chùa, tháp, miếu, phủ cho đến từ đường các dòng họ, nhà thờ tôn giáo, các di tích khảo cổ học...
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2443

27. Văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số những giá trị đặc sắc : Một số thành tố văn hóa dân gian. T.1 / Phan đăng Nhật . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 414tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Văn hóa lệ Mường
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách nói về một số vấn đề như: văn hóa lệ Mường của người Thái- thời kỳ chuyển tiếp từ văn hóa luật tục đến văn hóa pháp luật, luật tục Tây Nguyên, luật tục Jrai, luật tục Chăm và luật tục Raglai, tòa án phong tục- một kiểu vận dụng luật có hiệu quả, vai trò của làng trong việc phát triển Tây Nguyên với quyền quản lí tài nguyên và việc điều hành bằng luật tục, hệ thần thoại Thái - lời dẫn hồn mường trời, ngữ nghĩa của hệ thống biểu tượng trong nghi lễ êđê, bàn về yếu tố sông nước trong nghi lễ Chăm
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2440

28. Văn hóa dân gian Vĩnh Yên / Trần Gia Linh . - H. : Dân trí, 2010 . - 131tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách này gồm 4 phần. Phần 1: Khái quát về đất lề, quê thói Vĩnh Yên. Phần 2: Phương ngôn Vĩnh Yên. Phần 3: Văn học dân gian Vĩnh Yên. Phần 4: Một số lễ hội dân gian tiêu biểu...
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2450

29. Món ăn dân dã của người Bạc Liêu / Hồ Xuân Tuyên . - H. : Dân trí, 2010 . - 142tr., 20 cm
Từ khoá : Món ăn dân dã, Người Bạc Liêu
Giới thiệu nội dung:Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Vài nét về thiên nhiên con người Bạc Liêu và văn hóa ẩm thực của người Bạc Liêu. Chương 2: Món ăn nhẹ. Chương 3: Món ăn đậm
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2446

30. Truyện cổ Pa Cô / Trần Nguyễn Khánh Phong . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 300tr., 20 cm
Từ khoá : Văn học dân gian, Truyện cổ Pa Cô
Giới thiệu nội dung:Trong tập truyện cổ Pacô này, người đọc sẽ bắt gặp được mỗi truyện có nội dung phản ánh của từng số phận nhân vật rõ ràng, rành mạch, không bị chắp vá, không bị ngắt khúc mà luôn trọn vẹn như một dòng sông từ đầu nguồn cho đến cuối nguồn như một đời người khi sinh ra cho đến cuối đời vậy
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2451, Vv 2452

31. Văn hóa dân gian Gia đông- Bắc Ninh / Chu Quang Trứ . - H. : Lao động, 2010 . - 230tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Gia đông- Bắc Ninh
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Một số công trình kiến trúc ở vùng gia đông. Chương 2: Các lễ hội ở gia đông và hội tư pháp vùng dâu. Chương 3: Một số truyền thuyết ở Gia đông. Chương 4: Hát trồng quân và một số thơ ca dân gian ở Gia đông
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2448

32. Tục thờ thần độc cước ở Làng núi Sầm Sơn, Thanh Hóa / Hoàng Minh Tường . - H. : Thanh niên, 2010 . - 240tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Tục thờ thần độc cước, Làng núi Sầm Sơn
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Làng núi và cư dân ven biển Sầm Sơn. Chương 2: Tục thờ thần độc cước ở Làng núi. Chương 3: Tục thờ thần độc cước trong đời sống xã hội Làng núi hiện nay
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2433

33. Dân ca Thái vùng Tây Bắc Việt nam / Nguyễn Văn Hòa . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 183tr., 20 cm
Từ khoá : Dân ca Thái, Tây Bắc Việt nam, Hát "Hạn Khuống"
Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Dân ca Thái Tây Bắc thời xưa. Phần 2: Hát "Hạn Khuống" xưa
Ký hiệu kho : VTAMLY. Vv 2431

Thư viện Viện Tâm lý học