Thông báo sách tháng 8 năm 2011

30/08/2011

 
1 . Văn hóa dân gian Xã Vân Tụ/ Phan Bá Hàm . - H. : Thanh niên, 2010 . - 182tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục tập quán, Các nghề và làng nghề
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: đời sống vật chất, phong tục tập quán và lễ hội. Chương 2: Văn học dân gian. Chương 3: Các nghề và làng nghề
        Ký hiệu kho : Vv 2404
 
2. Văn hóa người Chăm H´Roi tỉnh Phú Yên/ Hội văn nghệ dân gian Việt nam . - H. : Dân trí, 2010 . - 206tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa người Chăm H´Roi,
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 7 chương. Chương 1: Nguồn gốc và tên gọi tộc người. Chương 2: Kinh tế sản xuất. Chương 3: Văn hóa vật thể. Chương 4: Văn hóa chuẩn mực. Chương 5: Văn hóa phi vật thể. Chương 6: Văn hóa phi vật thể. Chương 7: Người Chăm với cuộc sống hiện tại.
        Ký hiệu kho : Vv 2403
 
3. Tiếng cười từ kho tàng ca dao Người Việt/ Triều Nguyên . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 423tr., 20 cm
        Từ khoá : Ca dao, Ca dao người Việt
        Giới thiệu nội dung : Tập sách Tiếng cười từ kho tàng ca dao người Việt này gồm hai phần. Phần 1: Tìm hiểu tiếng cười từ mảng ca dao cười của kho tàng ca dao người Việt. Phần 2: Tuyển chọn các bài ca dao cười. Phần tìm hiểu có năm lĩnh vực được quan tâm: 1)Tình hình nghiên cứu tiếng cười từ ca dao, vấn đề đặt ra và quan niệm về tiếng cười từ ca dao. 2)Cơ chế tạo ra tiếng cười của mảng ca dao cười; 3)Nội dung ý nghĩa của tiếng cười từ mảng ca dao cười; 4)Phân loại tiếng cười từ mảng ca dao cười; 5)Một số so sánh và kết luận.
        Ký hiệu kho : Vv 2419
 
4. Truyện cổ Mơ nông/ Tác giả tập thể . - H. : đại học quốc gia Hà nội, 2010 . - 300 tr., 20 cm
        Từ khoá : Truyện cổ, Truyện cổ Mơ nông, Thần thoại, Truyền thuyết, Truyện cổ tích
        Giới thiệu nội dung : Truyện cổ M´Nông do Y Thi sưu tầm và biên soạn, tác giả xin bổ sung vào kho tàng truyện cổ dân gian của tộc người Mơ Nông một tập hợp gồm 37 truyện được sưu tầm tại các buôn làng thuộc hai huyện đắc lắc. Số truyện sưu tầm được gồm chủ yếu các thể loại thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích
        Ký hiệu kho : Vv 2409
 
5. Nghi lễ vía trùa của người Mường/ Hoàng Anh Nhân . - H. : Dân trí, 2010 . - 224tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Nghi lễ vía trùa, Người Mường
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách viết về hệ thống tín ngưỡng dân gian của người Mường rất phong phú, đồ sộ. ở đó nổi lên hai loại nghi lễ quan trọng. Nếu là nghi lễ tang ma, thờ cúng tổ tiên là nơi trình bày quan niệm về bản chất về cõi chết, thì nghi lễ vía, đặc biệt nghi lễ vía trù lại là nơi trình bày cung cách hình thành cơ nghiệp, củng cố cộng đồng, xây dựng nhân cách, hoàn thiện con người trong cõi sống
        Ký hiệu kho : Vv 2410
 
6. Văn hóa dân gian huyện đồng xuân/ Nguyễn đình Chúc . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 547tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Huyện đồng xuân
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 8 chương. Chương 1: Di tích văn hóa lịch sử. Chương 2: Văn hóa sinh tồn. Chương 3: Văn hóa xã hội. Chương 4: Văn hóa nghề nghiệp. Chương 5: đời sống tinh thần. Chương 6: Văn nghệ dân gian. Chương 7: Tri thức dân gian. Chương 8: Trò chơi dân gian
        Ký hiệu kho : Vv 2400
 
7. Dân ca Cao Lan ở Bắc Giang/ Ngô Văn Trụ . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 436tr., 20 cm
        Từ khoá : Dân ca Cao Lan, Bắc Giang
        Giới thiệu nội dung : đây là tập sách giới thiệu những nét chung về đân tộc Cao Lan ở Bắc Giang trong đó tập trung giới thiệu chủ yếu về dân ca của dân tộc Cao Lan. Sự ra đời của tập sách này sẽ giúp mọi người ở các dân tộc khác và cả lớp trẻ trong dân tộc Cao Lan
        Ký hiệu kho : Vv 2399
 
8. Tổng tập văn học dân gian Xứ Huế: Tập 1: Thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn / Triều Nguyên . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 420tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn học dân gian, Tổng tập văn học dân gian, Tổng tập văn học dân gian Xứ Huế
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Thần thoại. Phần 2: Truyền thuyết. Phần 3: Truyện cổ tích. Phần 4: Truyện ngụ ngôn
        Ký hiệu kho : Vv 2402
 
9. Kiến trúc chùa với bia đá và chuông đồng/ Chu Quang Trứ . - H. : Lao động, 2010 . - 147tr., 20 cm
        Từ khoá : Kiến trúc chùa, Bia đá, Chuông đồng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách nói về một số chủ đề như: kiến trúc chùa Việt nam, bia và văn bia chùa Việt nam, chuông đồng chùa Việt và văn chuông các thời.
        Ký hiệu kho : Vv 2405
 
10. Múa thiên cẩu/ Trần Văn An . - H. : Dân trí, 2010 . - 146tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Múa thiên cẩu, Múa lân, Múa sư tử,
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Múa thiên cẩu- một loại hình múa dân gian lâu đời ở Hội an. Chương 2: Hoạt động múa thiên cẩu ở Hội an. Chương 3: Múa thiên cẩu với múa lân, múa sư tử. Chương 4: Múa thiên cẩu- những vấn đề văn hóa, tín ngưỡng liên quan
        Ký hiệu kho : Vv 2396
 
11. Hải Phòng- thành hoàng và lễ phẩm/ Ngô đăng Lợi . - H. : Dân trí, 2010 . - 291tr., 20 cm
        Từ khoá : Hải Phòng, Thành hoàng, Lễ phẩm
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Sơ lược về miền đất con người. Chương 2: Lược khảo thành hoàng Hải Phòng. Chương 3: Lễ phẩm dâng thành hoàng.
        Ký hiệu kho : Vv 2401
 
12. Chè món ngọt dân gian cổ truyền/ Phạm Hòa . - H. : Dân trí, 2010 . - 199tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa ẩm thực, Văn hóa ẩm thực Việt nam, Chè,
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Chè, văn hóa ẩm thực Việt nam. Phần 2: Cách nấu chè và ăn chè, kỹ thuật chế biến- sản xuất.
        Ký hiệu kho : Vv 2408
 
13. Cơ sở tín ngưỡng và lễ hội truyền thống ở Biên Hòa/ Phan đình Dũng . - H. : Thời đại, 2010 . - 279tr., 20 cm
        Từ khoá : Cơ sở tín ngưỡng, Lễ hội truyền thống, Biên Hòa
        Giới thiệu nội dung : Nội dung 3 chương. Chương 1: Vài nét về vùng đất Biên Hòa. Chương 2: Cơ sở tín ngưỡng và lễ hội người Việt ở Biên Hòa. Chương 3: Cơ sở tín ngưỡng và lễ hội Người Hoa ở Biên Hòa
        Ký hiệu kho : Vv 2407
 
14. Văn hóa sông nước Phú Yên/ Hội văn nghệ dân gian Việt nam . - H. : đại học Quốc gia Việt nam, 2010 . - 180tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa sông nước, Phú Yên
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Sông nước Phú Yên. Phần này nói về Sông suối, hồ nước, quan hệ giữa các dòng chảy, quan hệ giữa con người với sông nước, tên sông nước và tên làng xóm. Phần 2: Sông nước trong văn học dân gian Phú Yên. Phần này nói về sông nước trong ca dao, tục ngữ, vè truyền khẩu, chuyện xưa có liên quan đến sông nước
        Ký hiệu kho : Vv 2412
 
15. đời sống tín ngưỡng của người Tày ven biên giới Hạ Lang, Cao Bằng/ Nguyễn Thị Yên . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 286tr., 20 cm
        Từ khoá : đời sống tín ngưỡng, Người Tày, Biên giới Hạ Lang
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương chính. Chương 1: Tổng quan về những vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Tày ở khu vực biên giới Hạ Lang, Cao Bằng. Chương 3: Hiện trạng đời sống tín ngưỡng của người Tày ở khu vực biên giới Hạ Lang, Cao Bằng. Chương 4: Vai trò của các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng trong đời sống người Tày khu vực biên giới Hạ Lang, Cao Bằng
        Ký hiệu kho : Vv 2411
 
16. Văn học dân gian điện bàn/ đinh Thị Hựu, Võ Văn Hòe . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 385tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn học dân gian, Văn học dân gian điện bàn
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm hai phần. Phần tổng quan: Phần này trình bày những nét lớn về đất nước, con người điện bàn trong quá trình lịch sử và nêu những thành tựu nổi bật trong kho tàng văn học dân gian trên quê hương. Phần sưu tập: Trên cơ sở nguồn tư liệu văn học dân gian sưu tầm được tại điện Bàn các tác giả đã sắp xếp các thể loại: tục ngữ, ca dao, câu đố, đồng dao, dân ca, vè và truyện kể dân gian. Ngoài ra còn có phần phụ lục gồm những sáng tác có tính chất diễn ca của một số tác giả viết điện bàn được nhân dân truyền miệng
        Ký hiệu kho : Vv 2406
 
17. Thiên bản lục kỳ huyền thoại đất Sơn Nam/ Bùi Văn Tam . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 255tr., 20 cm
        Từ khoá : Thiên bản lục kỳ huyền thoại, Sơn Nam, Truyện dân gian
        Giới thiệu nội dung : Các tác giả biên soạn sự tích dưới dạng các mẩu truyện kể để người đọc dễ theo dõi. Nó là tập hợp các loại truyện dân gian mang tính chất truyền kỳ
        Ký hiệu kho : Vv 2398
 
18. Nghi lễ truyền thống của người Bu Nông (M´nông) / Tô đông Hải . - H. : Văn hóa dân tộc, 2009 . - 325tr., 20 cm
        Từ khoá : Nghi lễ truyền thống, Người M´Nông
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Một số khái quát về tộc người (M´Nông). Phần 2: Hệ thống nghi lễ thuộc vòng đời người
        Ký hiệu kho : Vv 2394
 
19. Hát- kể truyện cổ Raglai/ Hải Liên, Sử Văn Ngọc . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 390tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn nghệ dân gian, Hát, Kể , Truyện cổ Raglai
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Phần tiếng Raglai. Phần 2: Phần tiếng việt: Hát- kể truyện: Nàng Pung NjRUK. Phần 2: Truyện hát kể: CEI SUK- CEI LAK
        Ký hiệu kho : Vv 2397
 
20. Văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc. T.2: Văn học / Phan đăng Nhật . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 224tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Văn học
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Văn học dân gian các dân tộc gắn liền với đời sống. Chương 2: Thần thoại. Chương 3: Loại hình văn học nói. Chương 4: Văn học kể. Chương 5: Văn học hát. Chương 6: Sự chuyển biến từ văn học truyền miệng đến văn học thành văn
        Ký hiệu kho : Vv 2395
 
21. Trò diễn trong lễ hội dân gian của người Việt ở Châu Thổ Bắc Bộ/ đặng Hoài Thu . - H. : Thanh niên, 2010 . - 291tr., 20 cm
        Từ khoá : Lễ hội dân gian, Châu Thổ Bắc Bộ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan về lễ hội và trò diễn trong lễ hội vùng Châu thổ Bắc Bộ. Chương 2: Diện mạo trò diễn trong lễ hội dân gian vùng Châu Thổ Bắc Bộ. Chương 3: Một số đặc trưng của trò diễn trong lễ hội và mối quan hệ với sân khấu dân gian. Chương 4: Kế thừa và phát huy giá trị của trò diễn trong lễ hội đương đại
        Ký hiệu kho : Vv 2414
 
22. Sử thi tộc người Stiêng/ Hội văn nghệ dân gian Việt nam . - H. : Xuất bản lao động, 2010 . - 181tr., 20 cm
        Từ khoá : Sử thi, Sử thi tộc người Stiêng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Tác phẩm bằng tiếng Stiêng. Phần 2: Tác phẩm bằng tiếng việt
        Ký hiệu kho : Vv 2415
 
23. Truyện cổ dân gian sưu tầm ở Hưng Yên/ Vũ Tiến Kỳ . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 657tr., 20 cm
        Từ khoá : Truyện cổ dân gian, Truyện cổ dân gian sưu tầm, Hưng Yên
        Giới thiệu nội dung : Tác giả sưu tầm Truyện cổ dân gian ở Hưng Yên để cho bạn đọc muốn tìm hiểu, nghiên cứu về truyền thống. Văn hóa của mảnh đất Hưng Yên. Sưu tầm và giới thiệu những truyện cổ dân gian Hưng Yên còn tản mác trong dân gian cũng là dịp tạo điều kiện ban đầu để mỗi người đọc sau khi bóc đi cái áo của trí tưởng tượng sẽ thấy hết vẻ đẹp tiềm ẩn về con người và mảnh đất Hưng Yên
        Ký hiệu kho : Vv 2417
 
24. Việc làm nhà quê tại Phú Yên/ Trần Sĩ Huệ . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 402tr., 20 cm
        Từ khoá : Việc làm nhà quê, Phú Yên
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Giới thiệu tổng quát. Chương 2: Trồng trọt. Chương 3: Chăn nuôi. Chương 4: Chài lưới. Chương 5: Nghề rừng
        Ký hiệu kho : Vv 2416
 
                                                                                                               Thư viện
                                                                                                         Viện tâm lý học