Thông báo sách mới tháng 5 năm 2011 (Tiếp theo và hết)

10/05/2011

Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 5 năm 2011.
31. Địa danh Khánh Hòa xưa và nay: Lược khảo và tra cứu một số địa danh / Ngô Văn Ban . - H. : Văn hóa thông tin, 2010 . - 627tr., 20 cm
Từ khoá : Địa danh Khánh Hòa, Lược khảo, Tra cứu một số địa danh
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này gồm 3 phần. Phần 1: địa danh về các đơn vị hành chính ở Khánh Hòa. Phần 2: địa danh về địa hình tự nhiên. Phần 3: địa danh về các công trình do con người tạo dựng
Ký hiệu kho : Vv 2313
 
32. Những bài lượn trống trong tang lễ tộc người Tày Trắng Hà Giang/ Hoàng Thị Cấp . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, Hoàng Thị Cấp . - 177tr., 20 cm
Từ khoá : Lượn trống, Tang lễ tộc người Tày Trắng
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này là tập hợp các bài lượn, các bài lượn đều có điển tích, điển cố của người Trung Quốc để răn dạy con cháu thông qua những sự việc cụ thể. Trong quá trình sưu tầm và biên dịch, tác giả cố gắng bám sát các câu chuyện trong phần lời Tày để không bị Việt hóa nội dung của các bài lượn
Ký hiệu kho : Vv 2309
 
33. An Giang đôi nét văn hóa đặc trưng vùng đất bán Sơn địa/ Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : Văn hóa thông tin, 2010 . - 359tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa nghệ thuật, An Giang
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Giới thiệu đại nét lịch sử đất và người An Giang. Phần 2: Châu đốc Tân Cương từ bước đầu khai sơn trảm thảo. Phần 3: Sinh hoạt đời sống. Phần 4: Văn học nghệ thuật. Phần 5: Văn hóa tâm linh. Phần 6: Tình cảm và nếp nghĩ
Ký hiệu kho : Vv 2310
 
34. Khảo cứu về lễ hội hát dậm/ Lê Hữu Bách . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 522tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Lễ hội hát dậm, Hát dậm Quyển Sơn
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này gồm 5 chương. Chương 1: Lịch sử vấn đề. Chương 2: Vài nét về cảnh quan- lịhc sử- văn hóa Làng Quyển Sơn trong bối cảnh văn hóa huyện Kim Bảng, tỉnh Hà nam. Chương 3: Quy trình lễ hội- đặc điểm diễn xướng. Chương 4: Hát dậm Quyển Sơn nhìn từ góc độ văn hóa, văn nghệ dân gian. Chương 5: Vài nét về tính âm nhạc và ký âm một số bản nhạc của hát dậm
Ký hiệu kho : Vv 2308
 
35. Văn hóa dân gian người Kháng ở Tây Bắc/ Trần Hữu Sơn . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 504tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân gian người Kháng, Tây Bắc
Giới thiệu nội dung : Mục đích của chuyên khảo văn hóa dân gian Kháng là cung cấp các tư liệu điền dã để dựng lại một bức tranh toàn cảnh về một bản sắc văn hóa dân gian của người Kháng- một tộc người đang bị mai một bản sắc văn hóa. Tác gải chỉ dừng lại ở việc miêu thuật một số thành tố văn hóa dân gian: tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán liên quan đến chu kỳ đời người, liên quan đến chu kỳ cây lúa nương..đồng thời chuyên khảo cũng đi sâu tìm hiểu nghề đan lát
Ký hiệu kho : Vv 2312
 
36. Những làng cổ tiêu biểu ở Thanh Hóa/ Hoàng Tuấn Phổ . - H. : Dân trí, 2010 . - 386tr., 20 cm
Từ khoá : Những làng cổ tiêu biểu, Làng cổ Thanh Hóa
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 7 chương. Chương 1: Phác họa Làng cổ Thanh Hóa. Chương 2: Làng quê Bà Triệu- Miền núi Nưa. Chương 3: Làng quê Dương đình Nghệ. Chương 4: Làng quê nhà Lê Lợi. Chương 5: Làng quê nhà Nguyễn.
Ký hiệu kho : Vv 2315
 
37. Cảng thị nước mặn và văn hóa cổ truyền/ Nguyễn Xuân Nhân . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 231tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa cổ truyền, Cảng thị nước mặn
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Biển đông với cửa biển- Cảng thị- đô thị- Kinh đô ở Bình định. Chương 2: Những dấu tích và ký ức còn lại ở vùng thị nại- nước mặn. Chương 3: Cảng Thị Nước mặn theo dòng lịch sử. Chương 4: Văn hóa cổ truyền của Cảng Thị Nước Mặn. Chương 5: Kết quả sưu tầm nghiên cứu, những tồn nghi và đề xuất
Ký hiệu kho : Vv 2318
 
38. Truyện cổ Raglai/ Trần Kiêm Hoàng . - H. : Dân trí, 2010 cm . - 296tr., 20 cm
Từ khoá : Truyện cổ Raglai
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này gồm hai phần. Phần 1 giới thiệu một số truyện cổ Raglai bằng tiếng Raglai. Phần 2: Một số truyện cổ được dịch sang tiếng việt.
Ký hiệu kho : Vv 2306
 
39. Huế với đời sống văn hóa gia tộc/ Lê Nguyễn Lưu . - H. : Văn hóa thông tin, 2010 . - 348tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa gia tộc, Văn hóa dân gian, Văn hóa cung đình, Huế
Giới thiệu nội dung : Tập sách này đi sâu tìm hiểu văn hóa dân gian và văn hóa cung đình, về họ tộc, gia đình và các mặt lịch sử... đặc biệt trên địa bàn tỉnh Thực Thiên Huế nhằm đóng góp vào các các cuộc vận động hiện nay.
Ký hiệu kho : Vv 2339
 
40. Văn hóa dân gian Quảng Bình: Phong tục tập quán. T.3 / Nguyên Tú . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 341tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân gian Quảng Bình
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 7 chương. Chương 1: Tục thờ cúng. Chương 2: Quá trình hình thành làng xóm ở Quảng Bình. Chương 3: Thờ cúng ở đình làng. Chương 4: Lễ rước thần ở đình Làng. Chương 5: đình Làng- nhà công cộng. Chương 6: Phong tục có tính tín ngưỡng khác. Chương 7: Một số phong tục và tập quán
Ký hiệu kho : Vv 2278
 
41. Văn hóa dân gian Quảng Bình: Văn học dân gian. T.4 / Nguyễn Tú . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 319tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân gian Quảng Bình
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này tiếp tục giới thiệu những nét văn hóa dân gian Quảng Bình thông qua các thể loại trữ tình dân gian như : ca dao, tục ngữ, thành ngữ, hò, vè và đồng dao. Các thể loại tự sự dân gian như truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, giai thoại...
Ký hiệu kho : Vv 2279
 
42. Địa chí Làng thổ ngọa/ Đỗ Duy Văn . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 417tr., 20 cm
Từ khoá : Phong tục lễ hội, Văn hóa dân gian, Làng thổ ngọa
Giới thiệu nội dung : Quyển sách gồm 9 chương. Chương 1: Lịch sử khai thiết, vị trí địa lý làng thổ ngọa và cơ cấu tổ chức. Chương 2: Phong tục- lễ hội. Chương 3: Tôn giáo- tín ngưỡng. Chương 4: Giới thiệu đôi nét về các mô hình kiến trúc ở thổ ngọa. Chương 5: Nghề nghiệp và nông cụ. Chương 6: Y phục- đồ- đồ gia dụng thời xưa. Chương 7: ẩm thực. Chương 8: Văn hóa- văn nghệ dân gian. Chương 9: Truyền thống yêu nước và cách mạng của thổ ngọa xưa và nay
Ký hiệu kho : Vv 2325
 
43. Nghề gỗ đá thủ công truyền thống của đồng bào thiểu số tỉnh Cao Bằng/ Dương Sách, Dương Thị đào . - H. : Thời đại, 2010 . - 276tr., 20 cm
Từ khoá : Nghề gỗ đá thủ công truyền thống, đồng bào thiểu số
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Vai trò của nghề gỗ đá thủ công ở tỉnh Cao Bằng. Phần 2: Những sản phẩm của nghề gỗ đá thủ công truyền thông của đồng bào thiểu số tỉnh Cao Bằng
Ký hiệu kho : Vv 2320
 
44. Yếu tố thần kỳ trong truyền thuyết và truyện cổ tích Người Việt ở Nam Trung Bộ/ Nguyên định . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 431tr., 20 cm
Từ khoá : Truyền thuyết, Yếu tố thần kỳ, Truyện cổ tích Người Việt, Nam Trung Bộ
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Khái niệm "yếu tố thần kỳ", khái quát về tiêu vùng văn hóa và quá trình sưu tầm, nghiên cứu truyện cổ dân gian người Việt ở Nam Trung Bộ. Chương 2: Yếu tố thần kỳ trong truyền thuyết người Việt ở Nam Trung Bộ. Chương 3: Yếu tố thần kỳ trong truyện cổ tích thần kỳ của người Việt ở Nam Trung Bộ.
Ký hiệu kho : Vv 2305
 
45. Văn hóa làng của người Banar K´riêm/ Yang Danh . - H. : Văn hóa dân tộc, 2010 . - 183tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa làng, Văn hóa nương rẫy, Người Banar K´riêm
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Sơ lược về người Ba na Kriêm địa bàn cư trú. Phần 2: Văn hóa nương rẫy tỏa sáng một thời vai trò của Rẫy. Phần 3: Từ nương rẫy đến mô hình trang trại
Ký hiệu kho : Vv 2295
 
46. Văn hóa Raglai/ Phan Quốc Anh . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 341tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Văn hóa Raglai
Giới thiệu nội dung : Nội dung chủ yếu của công trình là tổng hợp kết quả điều tra, thống kê, lên danh mục các loại hình văn hóa truyền thống của dân tộc Raglai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tổng hợp, phân loại cac nhóm tư liệu văn hóa truyền thống để từ đó đề xuất kế hoạc cấp bách, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong chương trình bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa Raglai, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch nghiên cứu, xuất bản và phổ biến những tư liệu về các lĩnh vực văn hóa truyền thống dân tộc Raglai.
Ký hiệu kho : Vv 2296
 
47. Mo trong đám tang dân tộc Giáy Lào Cai/ Sần Cháng . - H. : Văn hóa dân tộc, 2010 . - 932tr., 20 cm
Từ khoá : Mo, đám tang dân tộc Giáy, Lào Cai
Giới thiệu nội dung : Trong cuốn sách này tác giả chỉ tập trung giới thiệu về tang lễ dân tộc Giáy ở Lào Cai qua quan sát, qua thực tế tham gia của các thầy cúng, thầy mo, thầy tào ở Lào Cai
Ký hiệu kho : Vv 2294
 
48. Tìm hiểu về đồng dao Người Việt/ Triều Nguyễn . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 380, 20 cm
Từ khoá : Đồng dao, Đồng dao Người Việt,
Giới thiệu nội dung : "Tìm hiểu đồng dao của người Việt" được người viết thực hiện trong khoảng thời gian 2006-2008. Nhằm trình bày một cách tương đối đầy đủ và hệ thống về những vấn đề liên quan đến đồng dao. Nó tự đặt ra cho mình những lĩnh vực cần xem xét về đồng dao như xác định đồng dao bằng cách phân biệt đồng dao với ca dao và vè, với thơ của thiếu nhi, như tìm hiểu về nội dung và hình thức của đồng dao, phân loại đồng dao, vận dụng đồng dao trong việc sáng tác văn học thiếu nhi và so sánh đồng dao Việt với đồng dao của một vài dân tộc anh em
Ký hiệu kho : Vv 2280
 
49. Ví giao duyên "Nam nữ đối ca"/ Nguyễn Khắc Xương . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, Nguyễn Khắc Xương . - 574tr., 20 cm
Từ khoá : Ví giao duyên, Nam nữ đối ca
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Hát đối đáp trữ tình nam nữ. Chương 2: Trình tự lề lối cuộc hát và những chặng đường của tình yêu. Chương 3: Văn học ví giao duyên. Chương 4: Những giai thoại ví giao duyên. Phụ lục: Sưu tầm về ví giao duyên.
Ký hiệu kho : Vv 2274
 
50. Văn hóa ẩm thực người Thái đen Mường Lò/ Hoàng Thị Hạnh . - H. : Văn hóa dân tộc, 2010 . - 175tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa ẩm thực, Văn hóa truyền thống, Người Thái đen, Mường Lò
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này gồm 4 chương. Chương 1: Người Thái đen Mường Lò và văn hóa truyền thống. Chương 2: ẩm thực trong sinh hoạt ngày thường. Chương 3: Văn hóa ẩm thực trong dịp lễ- tết- hội. Chương 4: Một số phong tục tập quán liên quan tới văn hóa ẩm thực của người Thái đen ở Mường Lò
Ký hiệu kho : Vv 2286
 
51. Văn hóa làng truyền thống người Chăm tỉnh Ninh Thuận/ Sử Văn Ngọc . - H. : Dân trí, 2010 . - 260tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa làng truyền thống, Người Chăm, Ninh Thuận
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Làng Chăm Làng Hữu đức. Phần 2: đặc điểm khu đất thành lập Làng, khuôn viên nhà ở, cơ cấu dòng tộc và vật tổ của người Chăm truyền thống. Phần 3: Chức sắc tín ngưỡng
Ký hiệu kho : Vv 2287
 
52. Tục ngữ ca dao về quan hệ gia đình/ Phạm Việt Long . - H. : đại học Quốc gia, 2010 . - 483tr., 20 cm
Từ khoá : Tục ngữ ca dao, Quan hệ gia đình
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Tiền đề lý luận liên quan đến quan hệ gia đình được phản ánh quan tục ngữ, ca dao. Chương 2: Những quan hệ chính trong gia đình người Việt thể hiện qua tục ngữ. Chương 3: Những quan hệ chính trong gia đình Người Việt thể hiện qua ca dao. Chương 4: So sánh sự phản ánh phong tục tập quán giữa tục ngữ và ca dao
Ký hiệu kho : Vv 2284
 
53. Lễ hội Hằng Nga/ Triều ân . - H. : Dân trí, 2010 . - 401tr., 20 cm
Từ khoá : Lễ hội Hằng Nga, Văn hóa cổ truyền, Dân tộc Tày
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách giới thiệu "Lễ hội Hằng Nga" một sinh hoạt văn hóa cổ truyền lành mạnh của dân tộc Tày. Phần 1: gồm bản dịch tác phẩm từ tiếng Tày. Phần 2: bản dịch từ bản tiếng Nôm Tày. Phần 3: Nguyên bản chữ Nôm Tày.
Ký hiệu kho : Vv 2285
 
54. Việc phụng thờ Sơn Tinh ở Hà Tây bản chất và nguồn gốc/ Lê Thị Hiền . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 314tr., 20 cm
Từ khoá : Phụng thờ Sơn Tây, Hà Tây
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan về tình Hà tây về lịch sử nghiên cứu và ý nghĩa việc phụng thờ Sơn Tây. Chương 2: Bản chất và nguồn gốc việc phụng thờ Sơn tinh qua khảo sát các huyền tích. Chương 3: Bản chất và nguồn gốc việc phụng thờ Sơn tinh qua khảo sát lễ hội.
Ký hiệu kho : Vv 2304
 
56. Dân ca Mường: Phần Tiếng Việt / Bùi Thiện . - H. : Văn hóa dân tộc, 2010 . - 991tr., 20 cm
Từ khoá : Dân ca Mường, Văn học dân gian, Tiếng Việt
Giới thiệu nội dung :Tập "Dân ca Mường" - phần tiếng Việt được tác giả sưu tầm, biên dịch tổng hợp các thể loại thuộc dân ca trên mảnh đất quê hương của nền "văn hóa hòa bình" lâu đời và nổi tiếng. Trong quá trình hình thành và phát triển của dân tộc mình, người Mường có nhiều truyền thống vẻ vang về các mặt. Riêng văn học dân gian chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tư tưởng của con người.
Ký hiệu kho : Vv 2293
 
57. Khảo luận về tục ngữ người Việt/ Triều Nguyên . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 405tr., 20 cm
Từ khoá : Tục ngữ ca dao, Tục ngữ người Việt
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này bước đầu đề xuất một hệ thống các mô hình của những câu tục ngữ cùng nghĩa, xem xét cách thức sử dụng hình ảnh, cách tạo nghĩa và các loại nghĩa của tục ngữ. đồng thời cũng trình bày chi tiết về vần, nhịp, nội dung nhiều chiều, sự vận dụng và sáng tạo tục ngữ, so sánh tục ngữ người Việt với tục ngữ của một số dân tộc...Nói chung hầu hết các vấn đề về tục ngữ đều được xem xét.
Ký hiệu kho : Vv 2283
 
58. Dân ca Mường: Phần tiếng Mường / Bùi Thiện . - H. : Văn hóa dân tộc, 2010 . - 858tr., 20 cm
Từ khoá : Dân ca Mường, Văn học dân gian, Tiếng Mường
Giới thiệu nội dung : Tập "Dân ca Mường" - phần tiếng Mường được tác giả sưu tầm, biên dịch tổng hợp các thể loại thuộc dân ca trên mảnh đất quê hương của nền "văn hóa hòa bình" lâu đời và nổi tiếng. Trong quá trình hình thành và phát triển của dân tộc mình, người Mường có nhiều truyền thống vẻ vang về các mặt. Riêng văn học dân gian chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tư tưởng của con người.
Ký hiệu kho : Vv 2292
 
59. Ca dao Việt nam 1945- 1975/ Nguyễn Nghĩa Dân . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 261tr., 20 cm
Từ khoá : Ca dao Việt nam, Ca dao kháng chiến chống Pháp, Ca dao chống Mỹ cứu nước
Giới thiệu nội dung : Tác giả đã sưu tầm một số ca dao nay tuyển chọn lại hơn 700 câu và bài với tên sách "Ca dao Việt nam (1945-1975)" được sắp xếp theo hai mục với cách gọi mà nhân dân quen dùng là "ca dao kháng chiến chống Pháp" và "ca dao chống Mỹ cứu nước", chú trọng đặc thù lịch sử hơn là đặc thù nghệ thuật của các câu, các bài ca dao nhằm dựng lại bản hợp ca dân gian của hai cuộc kháng chiến.
Ký hiệu kho : Vv 2281
 
60. Đồng dao và ca dao cho trẻ em/ Nguyễn Nghĩa Dân . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 541tr., 20 cm
Từ khoá : Đồng dao trẻ em, Ca dao trẻ em
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này gồm hai phần lớn. Phần thứ 1 gồm: đồng dao và hệ thống đồng dao- tính chất, chức năng và tác dụng của đồng dao- nội dung của đồng dao- đặc điểm thi pháp của đồng dao. Phần thứ 2 gồm: sưu tầm- tuyển chọn với 5 mục- đồng dao: Hát ru, trẻ em đố vui, ca dao cho trẻ em- Phụ lục: đồng dao của một số dân tộc thiểu số
Ký hiệu kho : Vv 2282
 
61. Văn hóa dân gian Mường/ Bùi Thiện . - H. : Văn hóa dân tộc, 2010 . - 701tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân gian Mường
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này gồm 5 chương. Chương 1: Thiên nhiên- đất nước- con người. Chương 2: Huyền thoại- vũ trụ quan- thế giới quan truyền thông dân tộc. Chương 3: Vài nét về văn hóa vật chất. Chương 4: Một số phong tục và lễ hội của dân tộc Mường. Chương 5: Nghệ thuật dân gian Mường
Ký hiệu kho : Vv 2291
 
62. Văn học dân gian Châu đốc/ Nguyễn Ngọc Quang . - H. : Dân trí, 2010 . - 914tr., 20 cm
Từ khoá : Văn học dân gian, Văn học dân gian Châu đốc, Truyện truyền thuyết, Truyện cổ tích, Truyện cười, Truyện ngụ ngôn
Giới thiệu nội dung : Truyện kể dân gian sưu tầm tại thị xã Châu đốc xét theo hệ thống thể loại tự sự dân gian, chưa tìm thấy có tác phẩm thần thoại. Tác phẩm này được tác giả tuyển chọn từ gần 700 truyện thô thuộc các thể loại sau: truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười và truyện ngụ ngôn. Mỗi truyện kể được tuyển chọn đưa vào tập sách đều có ghi ở bên cưới lai lịch của người kể chuyện như: họ và tên, năm sinh, địa chỉ hiện nay
Ký hiệu kho : Vv 2326
 
63. Dưới chân núi tản một vùng văn hóa dân gian/ Đoàn Công Hoạt . - H. : Khoa học xã hôi, 2010 . - 277tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Ba vì
Giới thiệu nội dung : "Dưới chân núi tản một vùng văn hóa dân gian" toát lên một tình yêu mến sâu xa, một lòng tự hào chân chính của tác giả đối với vùng quê của mình. Tác giả không chỉ dừng lại ở chỗ chỉ cốt thể hiện tư tưởng và tình cảm của riêng mình mà còn nhằm cổ vũ truyền bá tư tưởng tình cảm đó dho đồng bảo đồng chí, cho các thế hệ con cháu của quê hương ngày nay. Tác giả không quên qua các bài viết của mình đưa ra một số gợi ý và kiến giải khoa học để tranh thủ ý kiến rộng rãi của người đọc như về quá trình định cư của hai dân tộc Mường và Dao trên địa bàn Ba vì, về xã hội cổ đại, về thời kỳ đồ sắt và sự xuất hiện nghề luyện kim trên vùng đất cổ Ba Vì...
Ký hiệu kho : Vv 2301
 
64. Tang lễ cổ truyền người Mường/ Bùi Huy Vọng . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 530tr., 20 cm
Từ khoá : Tang lễ cổ truyền, Người Mường
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này là tâm huyết hơn mười năm đi sưu tầm, ghi chép trực tiếp tham gia tổ chức đám tang và tìm hiểu về tang lễ của người Mường của tác giả, nay soạn thành văn bản hệ thống từ đầu đến kết thúc quy trình tổ chức một đám ma cổ truyền của người Mường. ý đồ tác giả mong muốn thể hiện nó như một lát cắt bổ dọc đi qua các nghi lễ, lễ thức, các công việc diễn ra trong đám ma cổ truyền của người Mường hòng mong muốn cung cấp nguồn tư liệu chính xác cho bạn đọc gần xã hiểu về một phong tục đặc biệt của người Mường.
Ký hiệu kho : Vv 2302
 
65. Không gian văn hóa nhà cổ Hội an/ Trần ánh . - H. : Dân trí, 2010 . - 280tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Văn hóa nhà cổ Hội an, Phố cổ Hội an
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Phố cổ Hội an- vài nét khái quát. Phần 2: Không gian văn hóa Nhà cổ Hội an. Phần 3: Nhà cổ Hội an- những giải pháp bảo tồn.
Ký hiệu kho : Vv 2300
 
66. Tục ngữ, câu đố, trò chơi trẻ em Mường/ Bùi Thiện . - H. : Văn hóa thông tin, 2010 . - 425tr., 20 cm
Từ khoá : Tục ngữ, Câu đố, Trò chơi trẻ em Mường
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này gồm 2 phần. Phần 1: Tục ngữ. Trong phần này nói về các vấn đề như kinh nghiệm về thiên nhiên thời tiết, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá, săn muông, thái độ đối với thiên nhiên và lao động sản xuất, con người với gia đình, con người với xã hội..Phần 2: Câu đố- trò chơi trẻ em Mường. Phần này nói về Câu đố, hát chơi, trò chơi, múa hát, chuyện kể...
Ký hiệu kho : Vv 2277
 
67. Văn hóa dân gian Quảng Bình/ Nguyễn Tú . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 453tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân gian Quảng Bình
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Khái quát chung. Phần 2: Nét đẹp trong lời ăn tiếng nói. Phần 3: Sổ tay lời ăn tiếng nói
Ký hiệu kho : Vv 2276
 
68. Văn hóa dân gian một số dân tộc thiểu số huyện Yên Lập- tỉnh Phú Thọ/ Dương Huy Thiện, đoàn Hải Hưng . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 251tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Văn hóa phi vật chất
Giới thiệu nội dung : Quyển sách đề cập đến một số vấn đề chính như: bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật chất của các dân tộc thiểu số, sinh hoạt cổ truyền người Mường, kiến trúc Mường, phong tục cưới xin của người Mường, tục ngữ dân tộc Mường, một vài lễ tục của người Dao, dân ca dân tộc Dao..
Ký hiệu kho : Vv 2321
 
69. Lễ tang của người Raglai Cực Nam Trung Bộ/ Hải Liên . - H. : Văn hóa dân tộc, 2010 . - 142tr., 20 cm
Từ khoá : Lễ tang của người Raglai, Cực Nam Trung Bộ
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Khái quát về người Raglai và người Raglai Cực Nam Trung Bộ. Phần 2: Lễ tang của người Raglai Cực nam Trung Bộ
Ký hiệu kho : Vv 2323
 
70. Truyện dân gian dân tộc Mường: Văn xuôi. T.1 / Bùi Thiện . - H. : Văn hóa dân tộc, 2010 . - 289tr., 20 cm
Từ khoá : Truyện dân gian, Truyện dân gian dân tộc Mường, Văn xuôi
Giới thiệu nội dung : Tập truyện dân gian dân tộc Mường này cũng được chia là hai tập. Tập 1 là tập văn xuôi. Tập 2 là tập truyện thơ. ở cả hai tập người biên soạn có ý sắp xếp để người đọc thấy được truyện từ thời kỳ xa xưa tiến gần lại với ngày xưa theo tiển trình lịch sử xã hội. Gồm những truyện thần thoại, truyện huyền thoại, truyện ngụ ngôn, truyện cười...mỗi dạng cũng từ hai đến trên hai chục truyện đầy lý thú. Nó cũng góp phần phản ánh sự ra đời của văn xuôi.
Ký hiệu kho : Vv 2289
 
71. Công cụ thủ công truyền thống đánh bắt thủy hải sản của người Ninh Bình/ Mai đức Hạnh . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 285tr., 20 cm
Từ khoá : Công cụ thủ công truyền thống, Thủy hải sản, Ninh Bình
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách 5 chương. Chương 1: đất và người. Chương 2: Công cụ thủ công truyền thống đánh bắt thủy sản. Chương 3: Nuôi trồng thủy sản. CHương 4: Kinh nghiệm đánh bắt thủy sản. Chương 5: Chế biến thủy hải sản với đời sống
Ký hiệu kho : Vv 2319
 
72. Nghi lễ vòng đời của Người Chăm Ahiêr ở Ninh Thuận/ Phan Quốc Anh . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 439tr., 20 cm
Từ khoá : Nghi lễ vòng đời, Người Chăm Ahiêr, Ninh Thuận
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này gồm 4 chương. Chương 1: Nhìn lại tình hình nghiên cứu. Chương 2: Khái quát chung về Người Chăm Ahiêr ở Ninh Thuận. Chương 3: Những nghi lễ vòng đời người. Chương 4: bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm qua nghi lễ vòng đời người
Ký hiệu kho : Vv 2324
 
73. Tạo Sông ca Nàng Si Cáy/ Lương Thị đại . - H. : Văn hóa dân tộc, 2010 . - 161tr., 20 cm
Từ khoá : Truyện thơ dân gian, Tạo Sông ca Nàng Si Cáy, Người Thái Tây Bắc
Giới thiệu nội dung : "Tạo sông ca Nàng Si Cáy"là truyện thơ dân gian được lưu truyền trong vùng người Thái Tây Bắc. Câu chuyện kể về tình yêu khác thường của đôi trai gái Sông Ca và Si cáy, tình yêu nở khi Si Cáy vẫn còn trong bụng mẹ. đây là truyện thơ nằm trong hệ thống truyện thơ Thái
Ký hiệu kho : Vv 2311
 
74. Tác phẩm Đặng hành và Bàn Đại Hội: Truyện thơ của người Dao ở Thanh Hóa / Trần Thị Dõi, Triệu Phúc Xuân . - H. : Văn hóa thông tin, 2010 . - 189tr., 20 cm
Từ khoá : Truyện thơ, Truyện thơ của người Dao
Giới thiệu nội dung : "Tác phẩm Đặng hành và Bàn Đại Hội" là một tác phẩm văn học dân gian được viết bằng chữ Nôm Dao và được lưu truyền rộng rãi. Bản dịc này góp phần hữu ích cho việc nghiên cứu ngôn ngữ học nói chíng và nghiên cứu tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số ở Việt nam nói riêng. đồng thời cũng góp phần cung cấp tư liệu cho việc nghiên cứu văn học dân gian Dao, nghiên cứu lịch sử văn hóa tộc người Dao ở Việt nam
Ký hiệu kho : Vv 2298

Thư viện Viện Tâm lý học