Thông báo sách mới tháng 2 năm 2011 (phần 1)

31/03/2011

1. Học ăn học nói học gói học mở/ Phạm Đức . - H. : Thanh niên, 2009 . - 199tr., 20 cm
Từ khoá : Học ăn học nói, Ca dao, tục ngữ
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách nhỏ này là tập hợp các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ của Việt nam nói về cách học ăn, học nói. Nhưng không có nghĩa là tác giả đóng cửa với kho tàng vô tận của trí khôn nhân loại mà đến Phần Phụ Lục tác giả tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc những lời vàng, ý ngọc của nhiều dân tộc trên thế giới thông qua những câu tổng kết của nhân loại
Ký hiệu kho : Vv 1856

2. Tâm lý học giao tiếp: Phần lý thuyết / Nguyễn Văn Đồng . - H. : Chính trị- hành chính, 2009 . - 443tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Tâm lý học giao tiếp
Giới thiệu nội dung : Quyển sách gồm 7 chương chính. Chương 1: Nhập môn tâm lý học giao tiếp. Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu giao tiếp. Chương 3: Các xu hướng nghiên cứu giao tiếp trên thế giới. Chương 4: Giao tiếp ngôn ngữ. Chương 5: Giao tiếp cận ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Chương 6: Văn hóa giao tiếp. Chương 7: Các phương tiện truyền thông đại chúng
Ký hiệu kho : Vv 1873, Vv 1874

3. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với phát triển nông nghiệp Việt nam/ Nguyễn Từ . - H. : Chính trị quốc gia, 2008 . - 230tr., 19 cm
Từ khoá : Kinh tế, Hội nhập kinh tế quốc tế, Nông nghiệp Việt nam
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm ba phần, không chỉ đề cập đến những vấn đề khái quát về hội nhập kinh tế quốc tế, các hiệp định thương mại khu vực và toàn cầu liên quan đến nông nghiệp nói chung và đến nghành nông nghiệp Việt nam nói riêng, những ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển nông nghiệp Việt nam trong thời gian qua mà còn nêu lên quan điểm và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nền nông nghiệp nước ta trong thời gian tới
Ký hiệu kho : Vb 640

4. Công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội/ Nguyễn Minh Hoàn . - H. : Chính trị quốc gia, 2009 . - 254tr., 20 cm
Từ khoá : Công bằng xã hội, Tiến bộ xã hội
Giới thiệu nội dung : Nội dung chính gồm 3 phần chính. Phần 1: Các khái niệm về công bằng xã hội và tiến bộ xã hội. Phần 2: Vai trò và vị trí của công bằng xã hội trong tiến bộ xã hội. Phần 3: Vấn đề thực hiện công bằng xã hội ở nước ta hiện nay
Ký hiệu kho : Vv 1872

5. Nội trị/ Colette Portelance, Bình An d. . - H. : Lao động- xã hội, 2008 . - 280tr., 20 cm
Từ khoá : Nội trị, Tinh thần, Bệnh Lupus, Bệnh về hệ thống miễn dịch
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách kể lại hành trình chữa trị căn bệnh lupus và cả những đau đớn kéo theo về mặt tinh thần của chính bản thân tác giả. Cuốn sách là minh chứng cho những trải nghiệm của một con người đã trải qua nhiều đau đớn và chắc chắn sẽ là liều thuốc tinh thần giúp ích không chỉ cho những ai đang bị bệnh tật giày vò mà còn cho cả những người đang phải trải qua những nỗi đau tâm lý
Ký hiệu kho : Vb 639

6. Văn hóa và giáo dục giáo dục và văn hóa/ Phạm Minh Hạc . - H. : Giáo dục, 1998 . - 217tr., 19 cm
Từ khoá : Văn hóa, Giáo dục
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách nhằm vào mục tiêu : học văn, học toán, học sinh vật học, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, thể dục thể thao..làm sao để đi đến chỗ thành con người có văn hóa. Cuốn sách cung cấp một số hiểu biết cơ bản, liên hệ với thực tiễn cuộc sống, theo hướng ứng dụng vào công tác tuyên huấn, giáo dục trong
Ký hiệu kho : Vb 661

7. Cơ sở khoa học của sự sáng tạo: Hướng cải tiến phương pháp để nâng cao chất lượng đào tạo / Nguyễn Văn Lê . - H. : Giáo dục, 1998 . - 288tr., 16 cm
Từ khoá : Cơ sở khoa học, Sáng tạo, Đào tạo, Giáo dục
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này trình bày một số cơ sở khoa học của việc giáo dục tính sáng tạo cho thanh thiếu niên: Hệ thống khái niệm về năng lực, tài năng và tính sáng tạo, khoa học về sự sáng tạo, bài học từ những con người sáng tạo, cơ sở tâm lí học của sự sáng tạo, khía cạnh xã hội học của hoạt động sáng tạo, hãy chăm sóc bộ não. Phần cuối sách giới thiệu: một vài gương mặt trẻ sáng tạo Việt nam, một vài gợi của các nhà giáo về cải tiến phương pháp theo hướng sáng tạo
Ký hiệu kho : Vb 643

8. Nền sư phạm đại học/ Pol Dupont, Marcelo Ossandon, Trần Thị Thực Nga d. . - H. : Thế giới, 1999 . - 162tr., 19 cm
Từ khoá : Sư phạm, Đại học
Giới thiệu nội dung : Trong chương đầu của cuốn sách này, tác giả muốn đưa ra một bản tổng kết về mọi mặt hiện nay của nghành đại học tại Châu âu. Chương thứ hai sẽ bàn về vấn đề theo và bỏ đại học với những mô hình giải thích. Chương thứ ba sẽ đưa ra những đường lối sư phạm để có thể phù hợp với con số hàng triệu sinh viên đang ham muốn học hỏi những môn khác nhau. Chương thứ tư sẽ xem xét đến việc làm thế nào để thay đổi (về tổ chức nhà trường cũng như về từng mặt cụ thể). Và chương cuối cùng sẽ đưa ra một vài tham số hiển nhiên buộc chúng ta phải nghĩ tới việc thay đổi
Ký hiệu kho : Vb 671

9. Chân dung triết gia Đức/ Quang Chiến . - H. : Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2000 . - 208tr., 20 cm
Từ khoá : Triết học, Triết gia Đức
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách tập hợp những phác thảo chân dung về các triết gia Đức và các học thuyết của họ (Leibniz với học thuyết đơn cử, Kant với phép biện chứng tiên nghiệm, Heghen với triết học duy tâm biện chứng, Jaspers với chủ nghĩa hiện sinh, Nietzsche với thuyết siêu nhân...)dành cho các bạn nghiên cứu triết học Phương Tây
Ký hiệu kho : Vb 678

10. Trắc nghiệm chỉ số EQ/ Mạnh Linh, Minh Đức . - H. : Văn hóa thông tin, 2006 . - 183tr., 20 cm
Từ khoá : Trắc nghiệm EQ, Chỉ số EQ, EQ
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách ra đời với những trắc nghiệm nhỏ, chỉ cần trong 1 phút có thể làm tăng nhanh chỉ số EQ của bạn, chúng rất có ích trong cuộc sống, công việc, quan hệ xã giao giúp bạn tự tin hơn trở thành người thông minh và hài hước. Cuốn sách sẽ giúp bạn nâng cao chỉ số EQ của mình có thể nâng cao ưu điểm cải thiện khuyết điểm giúp bạn trở thành tiêu điểm của sự chú ý
Ký hiệu kho : Vb 666

11. Mỹ học/ Denis Huisman, Xuân Lộc d. . - H. : Văn hóa thông tin, 2004 . - 182tr., 19 cm
Từ khoá : Mỹ học, Mỹ học Phương Tây
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này thực chất là lịch sử Mỹ học phương Tây, trình bày có hệ thống quá trình hình thành phát triển từng bước nhận thức của con người về cái đẹp. Tuy tính thời gian và không gian của vấn đề có qui mô rộng lớn nhưng cấu trúc khóa học văn phong hàm súc và sáng sủa. Cứ liệu của quyển sách này chủ yếu dựa vào lý luận mỹ học của Hy Lạp, Pháp, Đức, ý, Anh. Tác phẩm khiêm tốn này cũng giúp chúng ta nắm được khái quát những điểm cơ bản về Mỹ học, một di sản trí tuệ của một số quốc gia đã từng là nơi hội tụ ánh sáng của nền văn minh nhân loại
Ký hiệu kho : Vb 649

12. Văn minh Hoa Kỳ/ Jean- Pierre Fichou, Dương Linh d. . - H. : Thế giới, 1998 . - 139tr., 19 cm
Từ khoá : Văn minh, Văn minh Hoa Kỳ
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Thử vài cách lý giải tổng quát. Chương 2: Tính năng động. Chương 3: Chủ nghĩa cá nhân. Chương 4: Chủ nghĩa tư bản. Chương 5: Chủ nghĩa bành trướng
Ký hiệu kho : Vb 672

13. Tâm lý học dân tộc nghiên cứu và thành tựu/ Đỗ Long . - H. : Khoa học xã hội, 2001 . - 209tr., 19 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Tâm lý học dân tộc
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này gồm 8 chương chính. Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học dân tộc. Chương 2: Các phương pháp tiếp cận tâm lý dân tộc. Chương 3: Tâm lý dân tộc trong các nghiên cứu lịch sử và văn hóa. Chương 4: Đồng nhất dân tộc. Chương 5: Định kiến dân tộc. Chương 6: Thuyết vị chủng. Chương 7: Định hình dân tộc. Chương 8: Định hình tâm lý dân tộc Việt nam
Ký hiệu kho : Vb 641

14. Chiến lược con người trong "thần kỳ" kinh tế Nhật Bản/ Lưu Ngọc Trịnh . - H. : Chính trị quốc gia, 1996 . - 176tr., 19 cm
Từ khoá : Chiến lược, Con người, Kinh tế, Nhật Bản
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Nhân tố con người trong phát triển kinh tế. Chương 2: Quá trình phát huy và sử dụng nhân tố con người trong công cuộc phát triển kinh tế Nhật Bản ở giai đoạn "thần kỳ". Chương 3: Một số đặc điểm và bài học kinh nghiệm của Nhật Bản về việc vận dụng nhân tố con người vào phát triển kinh tế
Ký hiệu kho : Vb 681

15. Sổ tay văn hóa/ Vũ Văn Mỹ . - H. : Trẻ, 2002 . - 108tr., 16 cm
Từ khoá : Văn hóa, Sổ tay văn hóa
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này dành cho bất cứ ai gặp gỡ và chào hỏi du khách đến từ các nước: Bạn có thể đang làm việc trong nghành du lịch và bạn sẽ gặp gỡ các du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể đang làm việc như một tiếp viên cho một công ty lớn có liên quan đến việc xuất và nhập khẩu, những đại diện công ty từ phía đối tác làm ăn có thể đến gặp bạn bất cứ lúc nào
Ký hiệu kho : Vb 676

16. Lịch sử báo chí/ Pierre Albert, Dương Linh d. . - H. : Thế giới, 2003 . - 143tr., 17 cm
Từ khoá : Báo chí, Lịch sử báo chí
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này gồm 9 chương. Chương 1: Thời tiền sử của báo chí và sự ra đời những tờ báo. Chương 2: Những tiến bộ và sự đa dạng của báo chí ở thế kỷ XVII và XVIII. Chương 3: Báo chí Pháp thời cách mạng và đế chế. Chương 4: Công nghiệp hóa và dân chủ hóa báo chí từ đầu thế kỷ XIX đến 1871. Chương 5: Sự phát triển nền báo chí đại chúng có số phát hành lớn. Chương 6: Báo chí ở Pháp trong thế chiến thứ nhất. Chương 7: Thời của những tờ báo lớn. Chương 8: Báo chí ở Pháp trong chiến thứ hai. Chương 9: Sau thế chiến thứ hai
Ký hiệu kho : Vb 670

17. Trắc nghiệm chỉ số thông minh/ Hans J.Eysenck, Vương Anh d. . - H. : Văn hóa- thông tin, 2003 . - 211tr., 19 cm
Từ khoá : Trắc nghiệm, Chỉ số thông minh, IQ
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: ý nghĩa và phương pháp xác định chỉ số thông minh. Phần 2: Trắc nghiệm chỉ số thông minh. Phần 3: Đáp án
Ký hiệu kho : Vb 665

18. Tâm lý học/ Trần Nhựt Tân . - H. : Lao động, 2003 . - 290tr., 19 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Tư tưởng tâm lý học
Giới thiệu nội dung : Trong cuốn sách này tác giả đã phác họa lại những tư tưởng tâm lý học đã có từ thời xa xưa gắn với lịch sử loài người. Về kết cấu cuốn sách được chia làm các chương. Chương 1: Tâm lý học là gì?. Chương 2: Khuynh hướng và ước vọng. Chương 3: Bản năng. Chương 4: Tập quán. Chương 5: Cảm thức và đam mê. Chương 6: Đau khổ và khoái lạc. Chương 7: Cảm xúc. Chương 8: Cảm giác. Chương 9: Tri giác. Chương 10: ảnh tượng, tưởng tượng và liên tưởng. Chương 11: Chú ý. Chương 12: Ký ức. Chương 13: ý thức và vô thức
Ký hiệu kho : Vv 2015

19. Xã hội học/ Phạm Tất Dong . - H. : Giáo dục, 1999 . - 326tr., 20 cm
Từ khoá : Xã hội học
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách vẫn giữ nguyên bố cục gồm 10 chương. Chương 1: Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học. Chương 2: Sự ra đời và phát triển xã hội học. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu xã hội học thực nghiệm. Chương 4: Hành động xã hội và tương tác xã hội. Chương 5: Tổ chức xã hội và thiết chế xã hội. Chương 6: Cơ cấu xã hội. Chương 7: Văn hóa. Chương 8: Xã hội hóa. Chương 9: Biến đổi xã hội. Chương 10: Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học
Ký hiệu kho : Vv 2013

20. Vấn đề tiềm năng con người/ Phạm Minh Hạc . - H. : Khoa học xã hội, 2005 . - 251tr., 20 cm
Từ khoá : Tiềm năng con người, Cận tâm lý học
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết của các tác giả về vấn đề tiềm năng con người như: Cận tâm lý học và vấn đề tiềm năng con người, khái quát tình hình tìm hiểu khả năng đặc biệt của con người, đại thống nhất lượng tử và triển vọng tìm hiểu thế giới huyền bí, dự báo tương lai- một tiềm năng bí ẩn của con người, tìm hiểu những khả năng đặc biệt của con người, tâm linh là gì, như thế nào, từ đâu, tại sao? Hiện tượng tâm linh dưới các góc nhìn, con người với giác quan thứ sáu và năng lượng trường sinh học, tiềm năng con người qua nhãn quan khoa học- khai mở tiềm năng bằng tri thức, chất liệu di truyền và số phận con người, tiềm năng con người dưới góc nhìn tuổi thọ
Ký hiệu kho : Vv 2011

21. 300 tình huống giao tiếp sư phạm/ Hoàng Anh, Đỗ Thị Châu . - H. : Giáo dục, 2005 . - 372tr., 20 cm
Từ khoá : Giao tiếp, Giao tiếp sư phạm, Tình huống sư phạm
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách 300 tình huống giao tiếp sư phạm được cấu trúc thành 5 phần chính. Phần 1: Những tình huống giao tiếp sư phạm có các phương án trả lời. Phần 2: Những tình huống giao tiếp sư phạm chưa có các phương án trả lời. Phần 3: Phân tích một số tình huống giao tiếp sư phạm. Phần 4: Một số tình huống giao tiếp sư phạm hay. Phần 5: Một số mẩu chuyện về giao tiếp sư phạm
Ký hiệu kho : Vv 2010

22. Phụ nữ Việt nam và khoa học. T.1 / Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam . - H. : Quốc gia Hà nội, 2000 . - 574tr., 20 cm
Từ khoá : Phụ nữ Việt nam, Khoa học
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách giới thiệu 70 nhà khoa học nữ tiêu biểu, tượng trưng cho 70 năm thành lập và phát triển Hội LHPNVN. Cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Giới thiệu hoạt động của Hội LHPNVN cùng với lĩnh vực khoa học công nghệ và chân dung của các chủ tịch Hội LHPNVN. Phần 2: Giới thiệu một số gương mặt các nhà khoa học nữ Việt Nam từ các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng
Ký hiệu kho : Vv 2009

23. Phụ nữ Việt nam và khoa học. T.2 / 2002 . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2002 . - 569tr., 20 cm
Từ khoá : Phụ nữ Việt nam, Khoa học
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách Phụ nữ Việt nam và khoa học ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội LHPNVN, giới thiệu những thành tựu của phụ nữ trong hoạt động khoa học sáng tạo. Đây là cuốn sách bổ ích và có ý nghĩa lớn không chỉ đối với giới phụ nữ mà còn với toàn xã hội
Ký hiệu kho : Vv 2014

24. Giáo dục vì cuộc sống sáng tạo/ Tsunesaburo Makiguchi, Cao Xuân Hạod. . - HCM : Tổng hợp Hồ Chí Minh, 1994 . - 569tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục, Sáng tạo
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Suy nghĩ về mục đích trong giáo dục. Chương 2: Lý luận cơ sở về giá trị. Chương 3: Hồi sinh nền giáo dục. Chương 4: Phương pháp luận giáo dục. Chương 5: Tài liệu giảng dạy
Ký hiệu kho : Vv 2012

25. Giáo dục học đại cương/ Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê . - H. : Giáo dục, 1999 . - 191tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục học, Giáo dục đại cương
Giới thiệu nội dung : Quyển sách gồm 4 chương. Chương 1: Giáo dục học là một khoa học. Chương 2: Giáo dục và sự phát triển nhân cách. Chương 3: Mục đích và nhiệm vụ của giáo dục. Chương 4: Khái quát về các con đường giáo dục
Ký hiệu kho : Vv 1933, Vv 1891

26. Suy nghĩ về giáo dục truyền thống và hiện đại/ Dương Thiệu Tống . - H. : Trẻ, 2003 . - 395tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục truyền thống, Giáo dục hiện đại
Giới thiệu nội dung : Trong cuốn sách này, các bài khảo luận được xếp đặt theo 3 phần chính. Phần 1: Nền văn hóa giáo dục Lạc Việt gồm bài viết được trích ra từ tập "khảo luận về nền văn hóa giáo dục Lạc Việt". Phần 2: Đạo đức người thầy trong nền văn hóa Việt nam gồm một số bài viết về người thầy giáo Việt nam. Phần 3: Một số vấn đề thời sự giáo dục VN cho đến năm 2003 liên quan đến nhiều chủ đề giáo dục được xã hội quan tâm trong các năm 2000-2003 chẳng hạn các vấn đề: đầu tư giáo dục, dạy và học, giáo dục trẻ em hư, đánh giá, đo lường và thi cử
Ký hiệu kho : Vv 1901

27. Một góc nhìn của trí thức. T.2 / Nhiều tác giả . - H. : Nhà xuất bản trẻ, 2002 . - 446tr., 20 cm
Từ khoá : Trí thức, Khoa học
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách bạn đang cầm trên tay là bản mới của bộ "Một góc nhìn của trí thức", tập tuyển chọn những bài viết của các nhà khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, các nhà văn hóa, kinh tế, giáo dục, các nhà văn nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học nghệ thuật
Ký hiệu kho : Vv 1991

28. Một góc nhìn của trí thức. T.1 / Nhiều tác giả . - H. : Xuất bản trẻ, 2003 . - 537tr., 20 cm
Từ khoá : Trí thức, Khoa học, Kinh tế tri thức
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này là tập hợp một số bài viết về những tri thức mới của nhiều nghành khoa học như: sự thức tỉnh vĩ đại, mạng và cách mạng, đi tắt, đón đầu như thế nào? nghịch lý công nghệ, đạo lý và kinh tế, kinh tế tri thức và nỗi niềm nông dân..
Ký hiệu kho : Vv 1990

29. Một góc nhìn của trí thức. T.3 / Nhiều tác giả . - H. : Nhà xuất bản Trẻ, 2003 . - 431tr., 20 cm
Từ khoá : Trí thức, Khoa học
Giới thiệu nội dung : Giới thiệu tập sách thứ 3 này với bạn đọc Nhà xuất bản Trẻ mong muốn những tấm lòng của các nhà trí thức sẽ được chia sẻ. Và quan trọng hơn những kiến giải của họ sẽ tìm được tiếng nói chung với bạn đọc để cùng tìm ra những hướng đi đúng đắn cho một xã hội và đất nước Việt nam đang phát triển. Tập sách là con đường đi tắt để cung cấp cho người đọc những cái nhìn tổng thể và sâu sắc tình hình đất nước trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tính "vấn đề" của các bài viết với các tác giả có bản lĩnh và trí tuệ mang đến nhiều điều bất ngờ, lý thú cho độc giả...
Ký hiệu kho : Vv 1992

30. Vắn tắt thần kinh học trẻ em/ Pierre Landrieu, Marc Tardieu, Phạm Thị Vân Anh d. . - H. : Y học, 2000 . - 293tr., 19 cm
Từ khoá : Thần kinh học, Thần kinh học trẻ em, Trẻ em
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 9 chương. Chương 1: Kỹ thuật khám lâm sàng. Chương 2: Chậm phát triển sớm- bệnh não cố định- các di dạng não. Chương 3: Các bệnh lý não hoạt tính. Chương 4: Thần kinh học trẻ sơ sinh. Chương 5: Những tổn thương cấp và bán cấp của hệ thần kinh và cơ. Chương 6: Các con co giật, động kinh, hiện tượng kịch phát không phải động kinh. Chương 7: Các bệnh thần kinh- cơ và tủy. Chương 8: Các u não và tủy. Chương 9: Các rối loạn phát triển và tàn tật
Ký hiệu kho : Vv 1899

31. Một góc nhìn của trí thức. T.4 / Nhiều tác giả . - H. : Nhà xuất bản Trẻ, 2005 . - 477tr., 20 cm
Từ khoá : Trí thức, Khoa học
Giới thiệu nội dung : "Một góc nhìn của trí thức" không đơn thuần chỉ là cập nhật thông tin trên nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội mà quan trọng hơn, chúng ta còn được làm quen với tầm nhìn, sự suy nghĩ đôi khi cũng là sự ưu tư, trăn trở, cảnh báo của các tác giả vốn không phải là nhà báo chuyên nghiệp nhưng lại là trí thức đầu tiên chuyên nghiệp nhưng là những trí thức đầu đàn, nổi tiếng trong và ngoài nước hoặc là những quan chức có trách nhiệm trong bộ máy lãnh đạo nhà nước
Ký hiệu kho : Vv 1994

32. Tâm lý học pháp lý/ Nguyễn Hồi Loan, Đặng Thanh Nga . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2004 . - 206tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Tâm lý học pháp lý, Pháp lý
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học pháp lý. Chương 2: Một số hoạt động đặc trưng trong quá trình diễn ra hoạt động bảo vệ pháp luật. Chương 3: Một số khía cạnh tâm lý của hành vi phạm tội. Chương 4: Một số khía cạnh tâm lý trong hoạt động điều tra. Chương 5: Một số khía cạnh tâm lý trong hoạt động xét xử. Chương 6: Một số khía cạnh tâm lý trong hoạt động giáo dục cải tạo
Ký hiệu kho : Vv 2006

33. Tăng cường năng lực nghiên cứu xây dựng chiến lược và chương trình hành động quốc gia về phòng ngừa và khắc phục lao động trẻ em ở Việt nam/ Viện khoa học lao động và các vấn đề xã hội . - H. : Lao động, 2002 . - 170tr., 20 cm
Từ khoá : Năng lực nghiên cứu, Lao động trẻ em, Việt Nam, Chiến lược hành động quốc gia, Chương trình hành động quốc gia
Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 6 chương chính. Chương 1: Khái niệm và phân loại lao động trẻ em. Chương 2: Hệ thống chỉ tiêu thu thập thông tin về lao động trẻ em. Chương 3: Hoạt động tập huấn, truyền thông và nghiên cứu tình huống về lao động trẻ em ở 3 xã. Chương 4: Phương hướng, giải pháp phòng ngừa và khắc phục lao động trẻ em. Chương 5: Vai trò của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở xã/phường của gia đình, dòng họ trong phòng ngừa khắc phục lao động trẻ em. Chương 6: Phương pháp luận lồng ghép phòng ngừa và khắc phục lao động trẻ em cào ác chương trình phát triển kinh tế- xã hội
Ký hiệu kho : Vv 1935

34. Chữa bệnh bằng tinh thần/ Stefan Zweig, Phùng Đệ d. . - H. : Thế giới, 1999 . - 469tr., 20 cm
Từ khoá : Bệnh tinh thần, Phương pháp chữa bệnh
Giới thiệu nội dung : "Chữa bệnh bằng tinh thần" trình bày ba gương mặt lịch sử, mỗi người sống trong những thời điểm xa nhau, ở những nước khác nhau trên thế giới, cuộc đời và tính cách không giống nhau, thậm chí đối lập nhau nhưng có cùng một ý chí gang thép, một mối quyết tâm không gì lay chuyển nổi, đó là cố gắng loại bỏ nỗi đau khổ của loài người do bệnh tật gây nên, bằng học thuyết của mình, bằng thực nghiệm sáng tạo của mình trên hàng nghìn, hàng nghìn người bệnh không phải chỉ trong cuộc đời hữu hạn của họ mà truyền lại cho biết bao thế hệ học trò của họ tiếp tục sự nghiệp cho đời sau
Ký hiệu kho : Vv 1895

35. Cơ sở lý luận của việc đánh giá chất lượng học tập của học sinh phổ thông/ Hoàng Đức Nhuận . - H. : Hà nội, 1996 . - 155tr., 20 cm
Từ khoá : Học tập, Thi cử, Học sinh phổ thông
Giới thiệu nội dung : Nội dung chính gồm 3 phần. Phần 1: Những vấn đề chung. Phần 2: Tổng quát về tình hình đánh giá, thi cử ở Việt nam. Phần 3: Yêu cầu cơ bản và kỹ thuật tiến hành một quy trình đánh giá chất lượng dạy học
Ký hiệu kho : Vv 1924, Vv 1938

36. Cơ sở nghệ thuật ngẫu hứng/ Phạm Duy Khuê . - H. : Văn học, 2007 . - 387tr., 20 cm
Từ khoá : Nghệ thuật sân khấu, Sáng tạo, Cơ sở nghệ thuật
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Vai trò của tiềm thức trong hoạt động sáng tạo, trình diễn và thưởng thức nghệ thuật sân khấu. Chương 2: Vai trò của tưởng tượng trong hoạt động sáng tạo, trình diễn và thưởng thức nghệ thuật sân khấu. Chương 3: Linh cảm và hoạt động nhận thức linh cảm trong sáng tạo và thưởng thức tác phẩm sân khấu. Chương 4: Nhận thức tâm linh trong ứng tác và ứng diễn. Chương 5: Phương pháp thể loại của sân khấu kịch hát truyền thống dân tộc
Ký hiệu kho : Vv 1971

37. Triết học mở và xã hội mở/ Maurice Cornforth, Đỗ Minh Hợp d. . - H. : Khoa học xã hội, 2002 . - 735tr., 20 cm
Từ khoá : Triết học , Xã hội mở
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách đề cập 3 phần chình. Phần 1: Về triết học mở. Trong phần này nói về tính chất khoa học của chủ nghĩa Mác, cách tiếp cận, ý nghĩa, tính tất yếu của phép biện chứng. Phần 2: Những tiền đề cho chính trị. Phần này nói về chủ nghĩa duy lịch sử và tiên đoán lịch sử, khoa học vận dụng vào chính trị, cách mạng xã hội, thiết chế quyền lực chính trị. Phần 3: Tiến bộ theo hướng xã hội mở. Phần này nói về bình đẳng, tự do, xã hội mở, chủ nghĩa cộng sản
Ký hiệu kho : Vv 1999

38. Khoa học chẩn đoán tâm lí/ Trần Trọng Thủy . - H. : Giáo dục, 1992 . - 283tr., 20 cm
Từ khoá : Chẩn đoán trí tuệ, Chẩn đoán nhân cách, Trắc nghiệm giáo dục, Khoa học chẩn đoán tâm lý
Giới thiệu nội dung : Sách gồm 4 phần. Phần 1: Những vấn đề lí luận chung. Phần 2: Các phương pháp chẩn đoán trí tuệ. Phần 3: Các phương pháp chẩn đoán nhân cách. Phần 4: Trắc nghiệm giáo dục
Ký hiệu kho : Vv 1877

39. Con đường sáng tạo/ Nguyễn Hữu Hiệu . - H. : Nhà xuất bản Trẻ, 2002 . - 255tr., 20 cm
Từ khoá : Tri thức, Văn học, Nghệ thuật viết văn, Phương pháp sáng tác
Giới thiệu nội dung : "Con đường sáng tạo" do Nguyễn Hữu Hiệu biên dịch và giới thiệu nhằm cung cấp một số tri thức về sáng tác của những tác giả phương Tây, những tác giả tạo bước ngoặt và triệt để đổi mới trong tác phẩm của họ từ thế kỷ trước: Nietzche, Rimbaud, Henry Miller, Sopennhauer..Quyển sách nói nhiều về phương pháp sáng tác, nghệ thuật viết văn. Song người đọc không chỉ phân biệt được sự sáng tạo khác nhau ở nhiều lĩnh vực xã hội mà còn cảm thức sự sáng tạo độc đáo ở mỗi tác giả được nói đến
Ký hiệu kho : Vv 1966

40. Giáo dục học một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Hà Thế Ngữ . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2001 . - 445tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục học, Lý luận, Quản lý giáo dục
Giới thiệu nội dung : Nhân kỉ niệm lần thứ 70 ngày sinh của Cố Giáo sư Hà Thế Ngữ, Viện khoa học giáo dục tuyển chọn một số công trình của Giáo sư để xây dựng thành tuyển tập. Những bài viết này được sắp xếp theo từng chủ đề chẳng hạn như những vấn đề lí luận chung về giáo dục và giáo dục học, vấn đề dự báo và chiến lược phát triển giáo dục vấn đề quản lí giáo dục
Ký hiệu kho : Vv 1998

41. Chinh phục các làn sóng văn hóa: Những bí quyết kinh doanh trong môi trường văn hóa đa dạng / Fons Trompenaars, Charles Hampden Turner, Long Hoàng d. . - H. : Tri thức, 2006 . - 444tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Kinh doanh, Kỹ năng giao thoa văn hoá
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách "Chinh phục các làn sóng văn hóa" chính là lời giải đáp khi đưa ra những lý giải và trình bày cách thức để các doanh nghiệp đối phó với những vấn đề về văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển. Đây là cuốn sách đầu tiên chỉ cho những nhà quản lý chuyên nghiệp cách xây dựng những kỹ năng giao thoa văn hóa cần thiết trong môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay. Cuốn sách cố gắng mang lại cho người đọc một sự hiểu biết tốt hơn về văn hóa của chính họ và về những khác biệt văn hóa nói chung. Ngoài ra cuốn sách cũng cung cấp một vài nhận thức về văn hóa trong tình huống khó xử giữa "toàn cầu" với địa phương cục bộ mà các tổ chức quốc tế đang gặp phải
Ký hiệu kho : Vv 2008

42. Những tình huống thường gặp trong quản lí trường học: Cách suy nghĩ và ứng xử thành công / Lục Thị Nga . - H. : Giáo dục, 2004 . - 99tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục, Quản lý giáo dục, Quản lý trường học, ứng sử sư phạm
Giới thiệu nội dung : Kết cấu cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Thực chất của quản lí giáo dục là sự ứng xử các tình huống giáo dục. Phần này chúng tôi chuẩn bị một số nội dung sơ lược về lý luận nghệ thuật ứng xử. Phần 2: Những mẩu chuyện tình huống thường gặp trong quản lí trường học. Phần này là phần chính của cuốn sách. Sau mỗi mẩu chuyện, chúng tôi đều kèm theo lời bình được đóng khung, chữ in nghiêng. Đó là những lời nhắn nhẹ nhàng thực tế cho mỗi tình huống cụ thể
Ký hiệu kho : Vv 1957

43. Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong giáo dục/ Quentin Stodola, Kalmer Stordahl, Nghiêm Xuân Nùng d. . - H. : Hà nội, 1995 . - 289tr., 20 cm
Từ khoá : Trắc nghiệm giáo dục, Đo lường, Giáo dục
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Trắc nghiệm dùng ở lớp học. Phần 2: Lý thuyết về đo lường. Phần 3: Các bài trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa. Phần 4: ứng dụng trắc nghiệm
Ký hiệu kho : Vv 2002

44. Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI/ Phạm Minh Hạc . - H. : Chính trị Quốc gia, 2002 . - 574tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục, Thế kỷ 21, Quản lý giáo dục
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách tập trung trình bày xu thế phát triển giáo dục trên thế giới, giới thiệu một số nét đặc trưng về cải cách giáo dục, kinh nghiệm quản lý giáo dục, nguồn kinh phí dành cho giáo dục của một số nước trên thế giới...Đặc biệt cuốn sách còn đi sâu giới thiệu nền giáo dục của một số nước như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaixia, Inđônêxia...
Ký hiệu kho : Vv 1921

45. Lịch sử tâm lý học/ Nguyễn Ngọc Phú . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2004 . - 250tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Lịch sử tâm lý học
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này gồm các chương sau: Chương 1: Các tư tưởng tâm lý học thời kỳ Cổ Đại. Chương 2: Các tư tưởng tâm lý thời Trung Cổ. Chương 3: Các tư tưởng tâm lý học thời Phục hưng. Chương 4: Các tư tưởng tâm lý học thế kỷ XVII. Chương 5: Các tư tưởng tâm lý học nửa đầu thế kỷ XIX. Chương 7: Sự ra đời của tâm lý học với tư cách là một khoa học độc lập. Từ 1 đến chương 7 tác giả trình bày các vấn đề phát triển của các tư tưởng tâm lý học theo thời gian. Chương 8: Tâm lý học Gestalt. Chương 9: Tâm lý học hành vi. Chương 10: Phân tâm học. CHương 11: Sự hình thành và phát triển tâm lý học hoạt động. Chương 12: Sự hình thành và phát triển tâm lý học ở Việt nam
Ký hiệu kho : Vv 1923

46. Tâm lí học trí tuệ/ Phan Trọng Ngọ . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2001 . - 298tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lí học, Tâm lý học trí tuệ
Giới thiệu nội dung : Nội dung tài liệu gồm 7 chương. Chương 1 giới thiệu các hướng tiếp cận vấn đề trí tuệ trong tâm lí học. Chương 2 phân tích các mô hình cấu trúc của trí tuệ. Chương ba và chương bốn là nội dung chủ yếu của tài liệu phân tích sự hình thành, phát triển trí tuệ của cá nhân và các yếu tố chi phối sự phát triển. Chương 5 bàn riêng về các phương pháp nghiên cứu trí tuệ trong tâm lí học. Chương 6 đề cập một số vấn đề về trẻ em phát triển chậm về trí tuệ. Chương 7 giới thiệu một số vấn đề về trực giác trí tuệ trong truyền thống văn hóa Phương Đông cổ đại
Ký hiệu kho : Vv 1941

47. Một số vấn đề về tâm lý học quân sự trong xây dựng quân đội/ Nguyễn Ngọc Phú . - H. : Quân đội nhân dân, 2000 . - 408tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Tâm lý học quân sự, Quân đội
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này được chia ra làm ba phần. Phần 1: Tác giả đề cập tới những mốc cơ bản của sự hình thành và phát triển của chuyên nghành tâm lý học quân sự, chỉ ra những phương hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Phần thứ hai: Nhằm giới thiệu một số nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh có liên quan đến tâm lý học quân sự. Phần thứ ba: Đề cấp tới một số vấn đề liên quan đến Tâm lý học tập thể quân nhân, Tâm lý học kỷ luật quân sự, Tâm lý học sư phạm quân sự, Tâm lý học lãnh đạo- quản lý bộ đội
Ký hiệu kho : Vv 1965

48. Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21 / Thomas L. . - H. : Nhà xuất bản Trẻ, 2006 . - 818tr., 20 cm
Từ khoá : Thế giới phẳng, Lịch sử thế giới
Giới thiệu nội dung : "Thế giới phẳng" là câu chuyện về những biến động lớn diễn ra trong thời đại của chúng ta, tác giả đã vạch ra "nguyên nhân và cách thức mà toàn cầu hóa đang bùng nổ với tốc độ ghê gớm" cũng như giải mã thế giới phẳng một cách rất tài tình khiến độc giả hiểu được những biến động khôn lường đang diễn ra ngay trước mắt họ. Bằng một khả năng phân tích những vấn đề phức tạp về chính sách đối ngoại và kinh tế đạt tới mức phi thường, ông đã mô tả cách thức mà sự làm phẳng thế giới đã xuất hiện vào buổi ban mai của thế kỷ 21, tầm quan trọng của nó đối với các quốc gia, các công ty, các cộng đồng và các cá nhân đồng thời chỉ ra các biện pháp để các chính phủ và các xã hội thích nghi với thế giới phẳng
Ký hiệu kho : Vv 1905

49. Nghệ thuật bán hàng và tìm hiểu tâm lý khách hàng/ Trung tâm xuất bản của Liên hiệp công nghệ mới- sản phẩm . - H. : Truung tâm xuất bản Hà nội, 1990 . - 87tr., 20 cm
Từ khoá : KInh doanh, Tâm lý học kinh doanh, Nghệ thuật kinh doanh, Nghệ thuật bán hàng, Tâm lý khách hàng
Giới thiệu nội dung : Chương 1: Người tiêu dùng- đối tượng cần quan tâm trước tiên của kinh doanh. Chương 2: Lưu thông hàng hóa theo quan niệm kinh tế và tâm lý học. Chương 3: Nghiên cứu tâm khách hàng. Chương 4: Những yêu cầu đối với người bán hàng. Chương 4: Những yêu cầu đối với người bán hàng. Chương 5: Quá trình bán hàng theo quan điểm tâm lý học. Chương 6: Tập huấn bán hàng
Ký hiệu kho : Vv 1955

50. Về phát triển văn hóa và xây dựng con người thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa/ Phạm Minh Hạc,Nguyễn Khoa Điềm . - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . - 511tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Con người, Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách bao gồm 9 chương, tập trung trình bày những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với phát triển văn hóa và xây dựng con người, mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển trong thời kỳ mới, phát triển toàn diện con người và xây dựng lối sống, đạo đức và chuẩn giá trị mới, một số vấn đề về dân tộc và tôn giáo... Trong phần kết luận cuốn sách đã nêu ra một số khuyến nghị và giải pháp cho các vấn đề trên
Ký hiệu kho : Vv 1889

51. Kiểm định chất lượng trong giáo dục Đại học/ Nguyễn Đức Chính . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2002 . - 559tr.
Từ khoá : Kiểm định chất lượng, Giáo dục đại học
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc cơ sở lí luận khoa học về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực này của nhiều nước tiên tiến trên thế giới và các nước đang phát triển trong khu vực. Cuốn sách còn giới thiệu Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng và điều kiện đảm bảo chất lượng và điều kiện đảm bảo chất lượng dùng cho các trường đại học Việt nam
Ký hiệu kho : Vv 1903

52. Tính phổ biến và tính đặc thù trong phát triển kinh tế thị trường/ Phạm Văn Dũng . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2009 . - 271tr., 20 cm
Từ khoá : Kinh tế thị trường, Tính phổ biến , Tính đặc thù
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này đề cập đến một số vấn đề như: bản chất và các đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường, nhận thức về kinh tế thị trường, phát triển kinh tế thị trường và vận dụng cho Việt nam, tìm hiểu con đường phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc sau 30 năm cải cách mở cửa, tác động của can thiệp của Nhà nước tới thị trường
Ký hiệu kho : Vv 2017, Vv 2047

53. Ươm mầm tài năng lãnh đạo doanh nghiệp/ Robert M.Fulmer, Jay A.Conge, Nhật Minhd. . - H. : Tri thức, 2009 . - 357tr., 20 cm
Từ khoá : Doanh nghiệp, Lãnh đạo doanh nghiệp, Quản lý kế nhiệm
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Quản lý kế nhiệm: một nhu cầu mới. Chương 2: Ai nên "sở hữu" công tác quản lý kế nhiệm. Chương 3: Định nghĩa và nhận diện tài năng. Chương 4: Kết nối quá trình kế nhiệm với phát triển. Chương 5: Đánh giá và đảm bảo thành công dài hạn. Chương 6: Tương lai của quản lý kế nhiệm; ánh sáng chói lòa hay vùng mây u tối
Ký hiệu kho : Vv 2019

54. Tham nhũng và biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009 . - 238tr., 20 cm
Từ khoá : Tham nhũng, Biện pháp chống tham nhũng, Trung Quốc
Giới thiệu nội dung : Nội dung sách tập trung trình bày các dạng tham nhũng, nguyên nhân của tình trạng tham nhũng và một số biện pháp chống tham nhũng của Trung Quốc
Ký hiệu kho : Vv 2016

55. Người nam châm/ Jack Canfield, Thu Huyềnd. . - H. : Lao động- xã hội, 2009 . - 191tr., 20 cm
Từ khoá : Luật hấp dẫn, Mục đích, Hành động, Cuộc sống
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách là một hướng dẫn đơn giản giúp bạn sử dụng "Luật hấp dẫn" để tạo ra cuộc sống như bạn mong ước. Trong cuốn sách này, tác giả không chỉ giải thích những gì bạn cần biết mà còn chỉ ra những gì bạn cần làm để thu hút những thứ bạn muốn vào cuộc sống của mình. Cuốn sách nêu ra các vấn đề quan trọng như xác định rõ mục đích và hành động. Cuốn sách cũng giúp bạn từng bước nhận ra mục tiêu và khát vọng mà bạn mong muốn vươn tới. Trong quá trình đó bạn sẽ hiểu thêm về bản thân mình- bạn thật sự là ai và tại sao bạn lại ở đây
Ký hiệu kho : Vv 2018

56. Một góc nhìn trí thức/ Nhiều tác giả . - H. : Nhà xuất bản Trẻ, 2005 . - 371tr., 20 cm
Từ khoá : Trí thức, Việt Nam
Giới thiệu nội dung : Đây là tập sách mỏng chứa đựng một độ dày lớn về vị trí thức, một độ sâu đủ sức thuyết phục trước một dung lượng câu chữ hết sức hạn hẹp, một độ nóng hiện rõ trên bề mặt thời cuộc trong từng vấn đề đặt ra mà những tưởng các nội dung ấy đã thật sự ổn định, đã trở thành căn cơ kinh điển đến mức cổ điển và một độ cao về kỳ vọng của lực lượng tri thức nước nhà trong vận hội mới của non sông
Ký hiệu kho : Vv 1995

57. Những vấn đề lý luận và phương pháp luận Tâm lý học / Nguyễn Đức Hưởng d. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000 . - 581tr., 21cm.
Từ khoá : Tâm lý học, Khoa học về con người, Phương pháp luận, Lý luận
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách tổng kết những thành tựu của Tâm lý học Liên Xô về phạm trù cơ bản của Tâm lý học tương lai. Pạmb trù phản ánh, hành động, nhân cách, giao tiếp, quân hệ giữa cái xã hội và cái sinh học trong tâm lý người. Tác giả còn vạch ra cái phát triển của Tâm lý học trong giai đoạn mới. Trong đó Tâm lý học là cái khoa học trọng tâm về con người.
Ký hiệu kho : Vv1951

58. Tư duy lại tương lai/ Rowan Gileson, Vũ Tiến Phúc d. . - TP. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2002 . - 435tr., 20cm.
Từ khoá : Tư duy, Lãnh đạo, Thị trường
Giới thiệu nội dung : cuốn sách có các phần như: Nhìn lại các nguyên tắc, nhìn lại vấn đề cạch tranh,nhìn lại sự kiểm soát và tính phức tạp,nhìn lại vai trò lãnh đạo,nhìn lại thị trường, nhìn lại thế giới.
Ký hiệu kho : Vv1970

59. Tốc độ tư duy/ Bill Gates . - TP. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2002 . - 463, 21cm
Từ khoá : Kinh doanh, công nghệ thông tin, Internet, tư duy
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm 6 phầm: Phần 1: Mạch máu thông tin, Phần 2: Thương mại - Internet thay đổi mọi thứ, Phần 3: Quản lý thông tin đổ thay đổi tư duy chiến lược, Phần 4: Hiểu rõ các hoạt động kinh doanh, Phần 5: những tổ chức đã biết, Phần 6: Dự kiến điều bất ngờ.
Ký hiệu kho : 1968

60. Giáo dục học: Giáo trình đào tạo giáo viên THSP mầm non hệ 12 +2 / Nguyễn ánh Tuyết . - Tái bản lần 1 . - H. : Giáo dục, 1999 . - 431tr., 21cm.
Từ khoá : Giáo dục, Sư phạm, Đào tạo
Giới thiệu nội dung : Tác phẩm giới thiệu các hình thức giáo dục giảng dạy khác nhau cho các giáo viên trung học sư phạm mầm non hệ 12+2, nhằm trang bị cho họ thêm những kiến thức về phương pháp dạy trẻ mầm non.
Ký hiệu kho : Vv1911

61. Văn hóa xã hội chủ nghĩa: Tập bài giảng / Trần Văn Bính . - H. : Chính trị Quốc gia, 1997 . - 306tr., 19cm.
Từ khoá : Văn hóa, Xã hội chủ nghĩa
Giới thiệu nội dung : Tác phẩm đề cập đến lĩnh vực văn hóa trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, đề ra các hướng lý giải về các vấn đề thực tiễn đang được đặt ra ở nước ta trên lĩnh vực văn hóa, đi sâu nghiên cứu đường lối, chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước ta.
Ký hiệu kho : Vv 1914

62. Dạy và học hợp quy luật hoạt động trí óc: Giới thiệu phương pháp sư phạm của Antoine de Grandrie / Nguyễn Hữu Lương . - H. : Văn hóa Thông tin , 2002 . - 243tr., 21cm.
Từ khoá : Phương pháp sư phạm , Dạy và học , Đào tạo
Giới thiệu nội dung : Tác phẩm giới thiệu về tư tưởng sư phạm của Antoine de la Grandrie trong vấn đề dạy và học sao cho phù hợp với quy luật hoạt động của trí óc, để từ đó đưa ra các phương pháp giảng dạy và học tập hiệu quả hơn.
Ký hiệu kho : Vv 1913

63. Nghiên cứu giá trị nhân cách theo phương pháp Neo Pi-R cải biên. - H. : Khoa học xã hội, 2007 . - 593tr.;, 21cm
Từ khoá : Nhân cách, Trắc nghiệm tâm lý, Nhân cách con người Việt Nam
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này nói về việc nghiên cúu giá trị nhân cách con người Việt Nam theo phương pháp đo đạc tâm lý đang thịnh hành nhất trên thế giới Neo Pi-R , gồm có 4 chương :Chương 1: Cơ sở lý luận ; Chương 2 : Phương pháp nghiên cứu ;Chương 3 :kết quả nghiên cứu ;Chương 4: Nhận xét và kiến nghị.
Ký hiệu kho : Vv 1880

64. Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2006 . - 322tr., 21cm
Từ khoá : Giáo dục, Giáo dục Việt Nam, Xã hội học tập
Giới thiệu nội dung : Đây là cuốn sách tuyển chọn giới thiệu một số bài báo cáo khoa học trong các cuộc hội thảo nói về xã hội học tập và các điều kiện cơ bản xây dựng xã hội học ở Việt Nam.
Ký hiệu kho : Vv1976

65. Văn hóa và nguyên lý quản trị. - H. : Thống kê, 1996 . - 324tr., 31cm
Từ khoá : Văn hóa, Văn hoá trị nước, Văn hoá chính trị, Quản trị
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này trình bày về nghề nghiệp quản trị,sách gồm 3 phần:Phần 1:Đại cương văn hóa trị nước;Phần 2:Đại cương về văn hóa chính trị; Phần 3:Đại cương về quản trị học hiện đại.
Ký hiệu kho : Vv1939

66. Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2004 . - 254tr., 21cm
Từ khoá : Đánh giá, Đo lường, Khoa học xã hội
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách trình bày phương pháp luận,quy trình và các nguyên tắc,kỹ thuật thiết kế công cụ đo lường,cácphương pháp phân tích Item,chọn mẫu,đánh giá độ tin cậy.Ngoài ra còn đưa ra các mô hình xử lý số liệu và bảng phiếu hỏi mẫu để bạn đọc tham khảo.
Ký hiệu kho : Vv1952

67. Hồ Chí Minh những vấn đề tâm lý học nhân cách. - H. : , 1995 . - 208tr., 21cm
Từ khoá : Hồ Chí Minh, Nhân cách, Giáo dục nhân cách
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này là tập hợp các bài viết của một số nhà tâm lý học,giáo dục học gồm 3 phần: Phần 1:Tư tưởng Hồ Chí Minh về Tâm lý học nhân cách;Phần2:Hồ Chí Minh về con đường hình thành và giáo dục nhân cách - nhân cách Hồ Chí Minh.
Ký hiệu kho : Vv1977

68. Xã hội hóa giáo dục. - H. : Chính trị quốc gia, 2001 . - 211tr., 21cm
Từ khoá : Giáo dục, Xã hội hoá, Quản lý nhà nước về giáo dục
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm 6 chương. Chương1:Xã hội hóa công tác giáo dục. Chương2:Xã hội hóa giáo dục mầm non. Chương 3:Xã hội hóa giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã phường. Chưong 4:Xã hội hóa giáo dục trung học phổ thông. Chương 5:Quản lý nhà nước trong việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục. Chương 6:Xã hội hóa giáo dục ở địa bàn nông thôn.
Ký hiệu kho : Vv1904

69. Vấn đề nhân cách trong tâm lý học ngày nay/ Đào Thị Oanh . - H. : Giáo dục, 2007 . - 488tr., 21cm
Từ khoá : Nhân cách, Tâm lý học nhân cách
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này gồm 2 phần:Phần 1: Những vấn đề lý luận về nhân cách. Phần 2: Phương pháp nghiên cứu nhân cách
Ký hiệu kho : Vv1908

70. Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội/ Nguyễn Công Khanh . - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . - 254tr., 20 cm
Từ khoá : Đánh giá, Đo lường, Khoa học xã hội, Công cụ đo lường
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách trình bày phương pháp luận, quy trình và các nguyên tắc, kỹ thuật thiết kế công cụ đo lường, các phương pháp phân tích item, chọn mẫu, đánh giá độ tin cậy, độ hiệu lực, thiết kế công cụ đo cũng như các bước cơ bản thực hành các kỹ năng thu nhập, xử lý, thích nghi hóa dữ liệu đó. Ngoài ra trong phụ lục còn đưa ra các mô hình xử lý số liệu và bảng phiếu hỏi mẫu để bạn đọc tham khảo
Ký hiệu kho : Vv 1952

71. Cơ sở tâm lý học thần kinh/ A.R.Luria, Võ Thị Minh Chí d. . - H. : Giáo Dục, 2003 . - 543tr., 21cm.
Từ khoá : Tâm lý học thần kinh, Quá trình tâm lý, Hoạt đông tâm lý
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này gồm có 3 phần, Phần 1: Tổ chức chức năng của não và hoạt động tâm lý. Phần 2: Các hệ thống định khu trong não và phân tích chức năng của chúng. Phần 3: Các quá trình tâm lý và não của chúng.
Ký hiệu kho : Vv1937

72. Tiến tới một xã hội học tập ở Việt nam/ Nguyễn Ngọc Phú . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội , 2006 . - 322tr., 20 cm
Từ khoá : Xã hội học tập, Báo cáo khoa học, Giáo dục
Giới thiệu nội dung : Tập sách này tuyển chọn giới thiệu một số báo cáo khoa học nói về các vấn đề như: Khái niệm và các điều kiện cơ bản để xây dựng xã hội học tập, về các điều kiện xây dựng xã hội học tập ở Việt nam, giáo dục Việt nam: hiện trạng và yêu cầu đổi mới, hội nhập với nền kinh tế thế giới và việc hình thành xã hội học tập ở Việt nam, phát triển nhu cầu nhận thức với việc xây dựng xã hội học tập, giáo dục không chính quy và xã hội học tập, phát triển giáo viên và người học- một trong những điều kiện để xây dựng xã hội học tập, phương hướng xây dựng và phát triển xã hội học tập ở Việt nam, xây dựng xã hội học tập trong quân đội
Ký hiệu kho : Vv 1976

73. Văn hóa và nguyên lý quản trị/ Nguyên Văn Đáng . - H. : Thống kê, 1996 . - 324tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Nguyên lý quản trị, Quản trị
Giới thiệu nội dung : Mục đích cuốn sách này là đưa ra một khuôn khổ quan niệm để trình bày một cách có trình tự kiến thức căn bản về quản trị. Tác giả đã cố gắng cô đọng nội dung các tư tưởng văn hóa cai trị thời xưa làm cơ sở để phát triển có hệ thống các tư tưởng và lý thuyết quản trị hiện đại. Cuốn sách được viết để phục vụ rộng rãi cho công tác quản lý cơ quan Nhà nước, quản trị doanh nghiệp hay các tổ chức giáo dục và xã hội khác
Ký hiệu kho : Vv 1939

74. Phương pháp tri thức về tri thức/ Edagar Morin, Lê Diên d. . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2006 . - 471tr., 22 cm
Từ khoá : Tri thức, Phương pháp tri thức, Khoa học nhận thức
Giới thiệu nội dung : Mục đích cuốn sách này không phải là để phổ cập hay tổng hợp thành quả hiện nay của những "khoa học nhận thức" khác nhau, đặc biệt về bộ não, tinh thần và trí tuệ. Mục đích của nó là xem xét những khả năng và những giới hạn của tri thức của con người từ những thành tựu ấy và những vấn đề do chúng đặt ra
Ký hiệu kho : Vv 1883

75. Các học thuyết về tâm lý học phát triển/ Patricia H., Vũ Thị Chín d. . - H. : Văn hóa thông tin, 2003 . - 459tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học phát triển, Học thuyết tâm lý học
Giới thiệu nội dung : Mục đích quyển sách này là nói về lịch sử xây dựng lý thuyết về tâm lý học phát triển. Trong phần giới thiệu này những câu hỏi dưới đây được đặt ra cho các thuyết: một thuyết phát triển là gì?. Một thuyết phát triển có giá trị gì? Sự việc và lý thuyết có liên quan thế nào. Những vấn đề chính của tâm lý học phát triển là gì?
Ký hiệu kho : Vv 1886

76. Bàn về đặc điểm sinh thể con người Việt nam/ Lê Nam Trà . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1994 . - 159tr., 20 cm
Từ khoá : Sinh học, Sinh thể, Con người Việt nam
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này giới thiệu với bạn đọc những vấn đề về phương pháp nghiên cứu sinh học và những vấn đề về đặc điểm sinh thể con người Việt nam đã được nghiên cứu trước đây, làm cơ sở cho các nghiên cứu phát triển hiện nay và sau này
Ký hiệu kho : Vv 1878

77. Sự phát triển trí tuệ của học sinh lớp 1 dưới ảnh hưởng của việc thay đổi cơ sở định hướng trong dạy học/ Phan Trọng Ngọ . - H. : Hà nội, 1994 . - 142tr., 20 cm
Từ khoá : Trí tuệ, Học sinh lớp 1, Giáo dục, Định hướng dạy học
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần giới thiệu. Phần 2: Một số vấn đề lý luận về sự phát triển trí tuệ trẻ em và cơ sở định hướng hành động học tập của học sinh trong tâm lý học sư phạm. Chương 3: Sự phát triển trí tuệ của học sinh lớp 1 dưới ảnh hưởng của việc thay đổi cơ sở định hướng trong dạy học
Ký hiệu kho : Vv 1926

78. Vấn đề nhân cách trong tâm lí học ngày nay/ Đào Thị Oanh . - H. : Giáo dục, 2007 . - 448tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Nhân cách
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này được xem như bước đầu để tập hợp, lựa chọn và chuẩn bị thích nghi hóa một số công cụ nghiên cứu nhân cách vì đây là một hướng nghiên cứu ứng dụng quan trọng bên cạnh các hướng nghiên cứu khác nhằm đưa ra một mô hình lí thuyết cho việc nghiên cứu nhân cách và một số phương pháp chuẩn hóa để đánh giá sự phát triển nhân cách phát triển một cách hài hòa, toàn diện, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại
Ký hiệu kho : Vv 1908

79. Xã hội hóa giáo dục/ Viện khoa học giáo dục . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2001 . - 211tr., 20 cm
Từ khoá : Xã hội hóa, Giáo dục, Xã hội hóa giáo dục
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Xã hội hóa công tác giáo dục- một phương thức làm giáo dục nhằm xã hội hóa cá nhân và cá thể hóa. Chương 2: Xã hội hóa giáo dục mầm non. Chương 3: Xã hội hóa giáo dục tiểu học và THCS trên địa bàn xã, phường. Chương 4: Xã hội hóa giáo dục THPT. Chương 5: Quản lí Nhà nước trong việc thực hiện xã hội hóa công tác giáo dục. Chương 6: Xã hội hóa giáo dục ở địa bàn nông thôn
Ký hiệu kho : Vv 1904

80. Bài tập thực hành tâm lí học/ Trần Trọng Thủy . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2002 . - 214tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Bài tập thực hành
Giới thiệu nội dung : Các bài tập thực hành trong quyển sách này được chia thành các phần: 1: Nhập môn tâm lí học. 2: Giao tiếp và hoạt động. 3: Nhân cách và tập thể. 4: Các quá trình nhận thức. 5: Các quá trình cảm xúc và ý chí. 6: Tâm lý học lứa tuổi. 7: Tâm lý học sư phạm. Sau cùng có phần hướng dẫn cách tiến hành nghiên cứu một đề tài tâm lý học. Các bài tập trên gồm ba loại: a)Các bài tập nhằm ôn tập lý thuyết, các bài tập nhằm vận dụng lý luận vào việc giải quyết một số tình huống thực tế, các bài tập rèn luyện kỹ năng thực nghiệm, xử lý kết quả thức nghiệm
Ký hiệu kho : Vv 1975

Thư viện
Viện Tâm lý học