Thông báo sách mới từ tháng 1-3 năm 2019

27/03/2019

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý mới bổ sung sách mới từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019. Xin mời Quý độc giả đón đọc.
1. Tư duy hệ thống: Tìm kiếm sự đơn giản trong thế giới phức tạp/Steven Schuster, Diệp Ngô  d. –H.: Thế giới, 2018.- 163tr.
Nội dung: Tư duy hệ thống giúp bạn nhìn xa hơn những kết nối thông thường, tìm các giải pháp chiến lược dựa trên sự cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng. Cuốn sách cũng cung cấp một cái nhìn mới, thú vị hơn và làm phong phú hơn lối tư duy phản biện của bạn. Từ bây giờ hãy suy nghĩ khác đi để thu về những kết quả tốt hơn
Ký hiệu kho: Vv 5542, Vv 5543.
 
2. Tư duy sáng tạo trong lập kế hoạch và giải quyết vấn đề/ Edward de Bono. –H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018.- 133 tr.
Nội dung: Quyển sách này sẽ giúp bạn phát triển khả năng tư duy sáng tạo của bản thân để từ đó đưa ra những kế hoạch học tập và giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách sẽ giải thích cho bạn ý nghĩa của sáng tạo và hướng dẫn bạn cách lên kế hoạch đơn giản nhất và dễ hiểu nhất để dễ dàng giải quyết mọi vấn đề mà bạn đang gặp phải.
Ký hiệu kho: Vb 1185, Vb 1186.
 
3. Thăm dò tiềm thức/ Carl Gustav Jung, Vũ Đình Lưu d. –H.: Tri thức, 2018.- 152 tr.
Nội dung: Cuốn sách này được tác giả viết ra vài tháng trước khi ông từ trần. Trong cuốn sách nhỏ ấy nhà bác học tóm tắt tất cả học thuyết của ông, nó có giá trị như một tờ chúc thư để lại cho hậu thế. Với sự trình bày sáng sủa và giải dị của ông, đại chúng có thể biết được những nét đại cương về tâm phân học và cũng nhờ sự hiểu biết ấy người thường sẽ có một ý niệm về bản chất thâm sâu của mình, họ có thể tự xét lại thái độ tâm tình, khả năng lí trí để nhận định lấy một đường lối phát triển nội tâm thích hợp, phong phú và có quân bình.
Ký hiệu kho: Vb 1187, Vb 1188.
 
4. Sức mạnh cải cách giáo dục và hoạch định doanh nghiệp/ Kono Eitaro, Yoko d. –H.: Kinh tế Quốc dân, 2018.- 371 tr.
Nội dung: Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề như: sự thăng tiến của những người luôn nỗ lực học tập, mọi cá nhân và tổ đều bình đẳng, toàn đội mạnh nhờ tất cả thành viên đều có ý thức về các bên hữu quan, mỗi cá nhân đều có tinh thần độc lập, giữ vững quy tắc, tất cả mọi người đều là thành viên và là lãnh đạo, tôn trọng người khác và bản thân cũng được tự do, đừng là việc chỉ vì tiền...
Ký hiệu kho: Vv 5538, Vv 5539.
 
5. Tư duy khởi nghiệp/ Joel Comm, Hà Tiến Hưng d. –H.: Lao động, 2018.- 362tr.
Nội dung: Trong quyển sách này tác giả liệt kê 50 tố chất để trở thành doanh nhân giỏi. Những tố chất này tạo ra một khuôn khổ cho những ai đang làm việc hoặc sắp bắt đầu sự nghiệp kinh doanh, qua đó giúp họ quyết định xem liệu mình có khả năng điều hành doanh nghiệp hay không.
Ký hiệu kho: Vv 5536, Vv 5537.
 
6. Tư duy song song/ Edward de Bono, Cẩm Thu d. –H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018.- 387tr.
Nội dung: Đây không phải cuốn sách về triết học mà là về sự vận hành thực tiễn của tư duy. Mục đích của tác giả là so sánh tư duy phương Tây truyền thống với tư duy song song. Tư duy truyền thống chú trọng tìm kiếm và khám phá, “logic tảng đá” và tĩnh. Tư duy truyền thống sử dụng khuôn khổ định nghĩa..Tư duy song song chú trọng thiết kế và tạo lập, chấp nhận “những khả năng” mà không phán xét chúng, vận dụng “logic dòng chảy” và tính “động”...
Ký hiệu kho: Vv 5524, Vv 5525.
 
7. Văn hóa doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số/ Shane Green, Mai Lan d. –H.: Lao động, 2018.- 415tr.
Nội dung: Cuốn sách này sẽ giúp bạn thấu hiểu tư duy của nhân viên dưới quyền, thiết kế một chiến lược nâng cao trải nghiệm của họ cũng như thực hiện sự cải tổ văn hóa một cách lặng lẽ và chu đáo.
Ký hiệu kho: Vv 5540, Vv 5541.
 
8. Ý thức luận/ Henri Bergson, Cao Văn Luận d. –H.: Đại học sư phạm, 2018.- 267tr.
Nội dung: Trong cuốn sách này tác giả trước tiên đề cập tính cường độ của các trạng thái ý thức. Ông chỉ ra rằng những sự khác biệt có tính định lượng chỉ áp dụng cho những độ lớn. Sau đó ông chuyển sang xem xét những trạng thái ý thức tách rời với sự đa tạp. Quan niệm coi thời gian là đồng tính đã được tác giả chứng minh là một khái niệm nhân tạo giả. Ông thấy căn nguyên của hầu hết những sai lầm trong triết học là sự lẫn lộn thời gian tồn tại cụ thể với thời gian trừu tượng mà toán học, vật lý học, thậm chí ngôn ngữ và tục thức đã thay thế cái thứ nhất bằng cái thứ hại.
Ký hiệu kho: Vv 5526, Vv 5527, Vv 5528, Vv 5529, Vv 5530.
 
9. Vật chất và kí ức/ Henri Bergson, Cao Văn Luận d. –H.: Đại học sư phạm, 2018.- 389tr.
Nội dung: Cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Sự lựa chọn những hình ảnh cho tư duy biểu tượng. Vai trò của thân xác. Chương 2: Sự nhận ra các hình ảnh kí ức và não. Chương 3: Sự tồn dư của hình ảnh, kí ức và tinh thần. Chương 4: Sự phân giới hạn và cố định các hình ảnh, tri giác và vật chất, tinh thần và thể xác.
Ký hiệu kho: Vv 5531, Vv 5532, Vv 5533, Vv 5534, Vv 5535.
 
10. Văn hóa tính dục ở Việt nam thế kỷ X-XIX/ Phạm Văn Hưng. –H.: Đại học Quốc gia Hà nội, 2019.- 398tr.
Nội dung: Quyển sách gồm 3 chương. Chương 1: Giữa lễ và luật: bản năng và quy phạm. Chương 2: Đại sự phòng the: mĩ cảm và khoái cảm. Chương 3: Những ngã rẽ và hiện tượng tính dục đặc thù.
Ký hiệu kho: VL 1462, VL 1463.
 
11. Các lý thuyết văn hóa/ Nhiều tác giả. –H.: Hồng Đức, 2019.- 446tr.
Nội dung: Quyển sách giới thiệu các lý thuyết văn hóa. Đồng thời đó cũng là những khái niệm chìa khóa, những ý niệm- động lực để bạn đọc mở vào văn bản của những tác phẩm chính văn. Tác giả đã cố gắng mổ xẻ khái niệm văn hóa qua sự phân loại thành 6 nhóm sau: 1)Nhóm định nghĩa thiên về mô tả. 2) Nhóm định nghĩa thiên về lịch sử. 3) Nhóm định nghĩa mang tính quy phạm. 4) Nhóm định nghĩa dưới góc độ tâm lý. 5) Nhóm định nghĩa theo cấu trúc. 6) Nhóm định nghĩa theo góc độ kế truyền.
Ký hiệu kho: VL 1464, VL 1465.
 
12. Tôn giáo học từ nhiều cách tiếp cận/ Peter Connolly, Chu Tiến Ánh d. –H.: Tri thức, 2018.- 439tr.
Nội dung: Đây là cuốn sách giáo khoa đầy tiên về Tôn giáo học ở bậc đại học tại các nước nói tiếng Anh. Nó trình bày Tôn giáo học như một bộ môn đa phương pháp. Người nghiên cứu phải làm quen với những phương pháp tiếp cận của các bộ môn khoa học chủ yếu có liên quan đến việc nhận biết bản chất của Tôn giáo như cách tiếp cận nhân học, nữ quyền, hiện tượng học, triết học, tâm lí học, xã hội học và thần học. Các tác giả giới thiệu từng cách tiếp cận trên đây làm rõ lịch sử phát triển của mỗi cách tiếp cận, những đặc điểm của nó,  những giải pháp mà nó đem lại cũng như bất đồng và tranh cãi. Cuốn sách không đóng mà lại mở ra nhiều viễn cảnh nhiều con đường tìm tòi, nghiên cứu về đời sống tâm linh, góp phần xây dựng một thế giới quan mới cần cho mọi sinh linh trên trái đất này.
Ký hiệu kho: VL 1468, VL 1469.
 
13. Kinh nghiệm thần bí và biểu tượng ở người nguyên thủy/ LesVy- Bruhl, Ngô Bình Lâm d. –H.: Hồng Đức, 2018.- 374tr.
Nội dung: Quyển sách gồm 2 phần. Phần 1: Kinh nghiệm thần bí của người nguyên thủy. Phần 2: Những biểu tượng của người nguyên thủy.
Ký hiệu kho: VL 1466, VL 1467.
 
14. Tư duy đạo đức: Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo/ Jonathan Haidt, Trương Thúy Ngân d. –H.: Chính trị Quốc gia sự thật, 2018.- 546tr.
Nội dung: Cuốn sách được chia làm ba phần, bạn có thể coi như là ba cuốn sách khác nhau. Mỗi phần đưa ra một nguyên tắc quan trọng của tâm lý học đạo đức. Phần 1: nói về nguyên tắc đầu tiên: trực giác đến trước, lý lẽ đến sau. Phần 2 nói về nguyên tắc thứ hai của tâm lý học đạo đức, đó là đạo đức không chỉ có thiệt hại và công bằng. Phần 2: nói về nguyên tắc đạo đức kết nối con người lại với nhau nhưng cũng làm cho chúng ta mù quáng.
Ký hiệu kho: VL 1460, VL 1461.
 
                                                                                                                                                  Thư viện Viện Tâm lý học
 

Thư viện Viện Tâm lý học (Thư viện Viện Tâm lý học)