Cơ cấu tổ chức của Viện Tâm lý học

03/04/2018

(Tamly) - Theo Quyết định số 1932/QĐ-KHXH ngày 08/11/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội việt Nam, Viện Tâm lý học có 4 phòng nghiên cứu, 2 phòng nghiệp vụ & chức năng và Tạp chí Tâm lý học.

1. Lãnh đạo Viện và Tạp chí

- Viện trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí:  PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy

- Phó Viện trưởng: PGS.TS. Lê Văn Hảo

- Phó Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

2. Các phòng thuộc Viện

    2.1. Các phòng nghiên cứu

     a) Phòng TLH Cơ bản

- PGS.TS. Phan Thị Mai Hương – Trưởng phòng

- Ths. Trần Anh Châu – Phó Trưởng phòng

- Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Ths. Đặng Thị Thu Trang

- CN. Lâm Thanh Bình

- CN. Phạm Phương Thảo

b) Phòng Tâm lý học Xã hội

- GS.TS. Vũ Dũng

- PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy

- TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Trưởng phòng

- TS. Rơ Đăm Thị Bích Ngọc

- Ths. Phạm Minh Thu

- Ths. Lê Thị Ngọc Thúy

c) Phòng Tâm lý học Văn hóa

- PGS.TS. Lê Văn Hảo - Trưởng phòng

- PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa

- TS. Vũ Quỳnh Châu

- Ths. Mai Văn Hải

- Ths. Lê Thị Thu Hiền

- CN. Lê Minh Thiện

d) Phòng Tâm lý học Ứng dụng

- TS. Đỗ Thị Lệ Hằng – Phó Trưởng phòng

- PGS.TS. Đỗ Ngọc Khanh

- Ths. Tô Thúy Hạnh – Phó Trưởng phòng

- Ths. Nguyễn Cao Minh

- CN. Nghuyễn Thị Thanh Huyền

- CN. Hoàng Nhật

2.2. Các phòng nghiệp vụ và chức năng

a) Phòng Thông tin - Thư viện

- TVVC. Nguyễn Thị Trâm - Trưởng phòng

- TVV. Phạm Thu Huyền

b) Phòng Hành chính - Tổng hợp

- CVC. Mai Thanh Thế - Trưởng phòng

- CVC. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó trưởng phòng

- CV. Nguyễn Thị Hinh - Văn thư, Thủ quỹ

- KTV. Phạm Thị Đào - Kế toán Trưởng

- CV. Vũ Tuấn Anh

3. Tạp chí Tâm lý học

    Phòng Biên tập và Trị sự:

- CVC. Phạm Thị Phương Cúc - Trưởng phòng

- CN. Nguyễn Thị Huyền Trang - Biên tập viên

 

Mai Thanh Thế

Phòng HC-TH

Các tin cũ hơn.............................