Có nên đặt mục tiêu hạnh phúc cho bản thân? (08/12/2018)

(Tamly) - Người có tự do thì không ôm ấp một ý niệm về hạnh phúc. Người tự do sẽ có vô số cơ hội để có hạnh phúc ngay trong hiện tại. “Trời mưa cũng có thể hạnh phúc, mà trời nắng cũng có thể hạnh phúc.”

Học cách xin lỗi (19/04/2010)