14 cách dạy trẻ về tiền

19/12/2012

Dưới đây là một số cách các bạn có thể tham khảo trong việc dạy con về tiền:


1. Giới thiệu hiểu biết chung về tiền
Trước tiên dạy cho trẻ tiền lẻ, dạy chúng giá trị của những tiền lẻ và động viên trẻ tiết kiệm tiền lẻ vào lợn đất.
2. Hướng dẫn bằng cách đưa ra ví dụ
Giải thích về những gì bạn đang làm khi bạn kiểm tra tiền qua thẻ tín dụng hoặc trả tại các siêu thị. Trẻ quan sát và sẽ học nhiều điều thông qua nhìn và bắt chước hành vi sử dụng tiền của cha mẹ.
3. Mở tài khoản tiết kiệm
Giải thích cho trẻ về tiền lãi và cho trẻ thấy số tiền tăng lên trong tài khoản tiết kiệm. Cùng với trẻ kiểm tra tài khoản khi trẻ muốn.
4. Sử dụng tiền tiêu vặt
Khi trẻ được nhận tiền tiêu vặt, chúng phải học ghi chép tiền một cách cơ bản và các kỹ năng sử dụng tiền. Khi chúng quản lý được tiền tiêu vặt, các kỹ năng quản lý tiền của trẻ sẽ được tăng lên.
5. Học thông qua chơi
Chơi các trò chơi liên quan đến quản lý tiền. Các trò chơi này có thể trực tuyến hoặc cha mẹ tự nghĩ ra trò chơi liên quan đến quản lý tiền.
6. Cho phép trẻ mắc lỗi
Hãy để con bạn lãng phí tiền của chúng và có lỗi trong việc sử dụng tiền. Đây là những bài học có giá trị cho việc dạy trẻ. Tuy nhiên cha mẹ hãy ở bên cạnh và trợ giúp trẻ khi chúng cần.
7. Hãy để trẻ kiếm tiền
Tham gia làm việc vào mùa hè, trở thành những người công nhân thực thụ và làm cho mẹ và cha. Tất cả những điều này giúp trẻ học về kiếm tiền và làm việc chăm chỉ.
8. Dạy trẻ quản lý ngân khố
Cho phép đứa trẻ đưa ra kế hoạch và ngân khố của gia đình, thậm chí cho trẻ thực hành kỹ năng ghi chép sử dụng tiền của trẻ.
9. Dạy trẻ về thẻ tín dụng
Giúp trẻ hiểu về việc sử dụng thẻ tín dụng, những điểm thuận lợi và hạn chế khi trả tiền bằng thẻ.
10. Nói với trẻ về thuế
Trẻ sẽ ngạc nhiên với khoản tiền thuế có trong hóa đơn. Giải thích về thuế, mục đích của đóng thuế… để trẻ hiểu.
11. Động viên trẻ làm từ thiện
Nói về lòng nhân ái với con bạn và động viên trẻ tham gia vào hoạt động tình nguyện và từ thiện.
12. Giới thiệu về kế hoạch dài hạn
Dạy cho con bạn về việc tiết kiệm dài hạn. Thảo luận với trẻ về tiền học ở đại học, giá của xe ô tô, nhà và khi nghỉ hưu .
13. Dạy trẻ cách đầu tư
Khi trẻ làm chủ được những kỹ năng cơ bản liên quan đến ngân hàng, động viên trẻ tìm hiểu về thị trường chứng khoán.
14. Dạy trẻ đặt mục tiêu
Nhiều triệu phú tài chính thành công ̀ bằng việc đặt ra mục đích. Động viên con bạn đặt mục tiêu tiết kiệm và thực hiện để đạt được điều này.
Nguồn: http://kidmoney.about.com/od/teachingchildren/a/teachkidsmoney.htm
Linh Đan