Tôi khó có lối thoát

22/10/2010

Tôi là một giám đốc trẻ thuộc công ty nhà nước. Trách nhiệm cao và sức ép công việc rất lớn làm tôi bị mất ngủ mãn tính. Mong các bạn mách cho một "bài thuốc tâm lý" hay những lời khuyên.