Viện KHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai NQTW4 (01/06/2012)

(Tamly) - Hôm nay ngày 29/5/2012, tại tầng 2 Trụ sở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, tất cả các quần chúng (chưa phải là đảng viên) trong toàn viện, trong đó có các quần chúng của Viện Tâm lý học đã được tham dự Hội nghị: Phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị Quyết hội Nghị Trung Ương lần thứ 4, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khoá XI). Hội nghị này do Phó chủ tịch Viện GS.TS Võ Khánh Vinh chủ trì.