THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (11/06/2018)

Viện Tâm lý học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thông báo tuyển dụng 01 nghiên cứu viên kiêm trợ lý công tác hợp tác quốc tế.

Những gương mặt xuất sắc của Viện Tâm lý học năm 2017 (12/04/2018)

(Tamly) - Ngày 9/4 vừa qua, Viện Tâm lý học đã long trọng tổ chức buổi tôn vinh và trao phần thưởng cho các cá nhân và tổ chức có thành tích cao trong công tác năm 2017.

Thảo luận về hoạt động giám sát trong thực hành tâm lý học với chuyên gia Bỉ (27/03/2018)

(Tamly) - Sáng ngày 27/03/2018, tại Hội trường Viện Tâm lý học đã diễn ra buổi trao đổi, thảo luận về giám sát trong thực hành tâm lý học.

Nhiệm vụ Hợp tác về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hungary (13/09/2015)

(Tâm lý) Ngày 2 tháng 11 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước Nhiệm vụ hợp tác về khoa học công nghệ theo Nghị định thư với Hungary: "Chuyển đổi nghề và thích ứng nghề của người nông dân Việt Nam vùng phát triển khu công nghiệp và đô thị hóa: Thực trạng và kiến nghị về chính sách" do TS. Lã Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm, Viện Tâm lý học chủ trì thực hiện. Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước xếp loại khá xuất sắc.

Bảo vệ thành công đề tài cấp Nhà nước (01/02/2010)

(Tamly) - Ngày 18 tháng 1 năm 2010, Đề tài cấp Nhà nước:“Nhân cách văn hoá trí thức Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”, Mã số: KX.03.11/06-10 do PGS.TS Lê Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm, Viện Tâm lý học chủ trì đã bảo vệ thành công tại Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước và được xếp loại Xuất sắc.

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện Tâm lý học (03/03/2010)

(Tamly) - Ngày 14 tháng 12 năm 2009 tại Hà Nội, Viện Tâm lý học trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1989 – 2009).

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước (31/03/2010)

(Tamly) - Ngày 29 tháng 12 năm 2009, Viện Tâm lý học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tình với đề tài “Nghiên cứu tính tích cực giảng dạy của giảng viên đại học” chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành – Mã số 62 31 80 05 do PGS.TS. Trần Quốc Thành và PGS.TS. Phùng Đình Mẫn hướng dẫn.

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước (31/03/2010)

(Tamly) - Ngày 04 tháng 12 năm 2009, Viện Tâm lý học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Chu Văn Đức với đề tài “Nghiên cứu sự thích ứng của phạm nhân với chế độ sinh hoạt và chế độ lao động tại trại giam” chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành – Mã số 62 31 80 05 do PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức và PGS.TS. Phan Thị Mai Hương hướng dẫn.