Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước � NCS. Vũ Ngọc Hà (05/04/2010)

(Tamly) - Ngày 14 tháng 10 năm 2009, Viện Tâm lý học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Hà với đề tài “Khó khăn tâm lý của học sinh đầu lớp 1” chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành – Mã số 62 31 80 05 do PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức và PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương hướng dẫn.

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước � NCS. Nguyễn Thị Mai Lan (05/04/2010)

(Tamly) - Ngày 30 tháng 12 năm 2009, Viện Tâm lý học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Lan với đề tài “Định hướng giá trị nhân cách của học sinh trung học phổ thông” chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành – Mã số 62 31 80 05 do PGS.TS. Phạm Thành Nghị và PGS.TS. Phan Thị Mai Hương hướng dẫn.

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước � NCS. Phạm Thị Tuyết (05/04/2010)

(Tamly) - Ngày 26 tháng 01 năm 2010, Viện Tâm lý học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Phạm Thị Tuyết với đề tài “Kỹ năng giao tiếp của cán bộ giao dịch ngân hàng” chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành – Mã số 62 31 80 05 do GS.TS. Trần Hữu Luyến và TS. Trần Hiệp hướng dẫn.

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước � NCS. Nguyễn Thị Vân Thanh (05/04/2010)

(Tamly) - Ngày 8 tháng 2 năm 2010, Viện Tâm lý học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Vân Thanh với đề tài “Đặc điểm tâm lý lâm sàng của học sinh tiểu học có rối loạn tăng động giảm chú ý” chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành – Mã số 62 31 80 05 do PGS.TS. Văn Thị Kim Cúc và PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc hướng dẫn.

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước - NCS Dương Thị kim Oanh (08/04/2010)

(Tamly) - Ngày 29 tháng 7 năm 2009, Viện Tâm lý học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Dương Thị Kim Oanh với đề tài “Động cơ học tập của sinh viên (Nghiên cứu trên sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật)” chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành – Mã số 62 31 80 05 do PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương và TS. Nguyễn Thị Kim Quý hướng dẫn.

Thống kê đề tài luận án tiến sĩ đã bảo vệ năm 2009 (08/04/2010)

(Tamly) - Danh sách đề tài luận án tiến sĩ đã bảo vệ năm 2009 tại Viện Tâm lý học.

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước � NCS. Lê Nam Hải (12/04/2010)

(Tamly) - Ngày 23 tháng 6 năm 2009, Viện Tâm lý học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Lê Nam Hải với đề tài “Kỹ năng học của sinh viên đại học đào tạo theo hình thức từ xa” chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành – Mã số 62 31 80 05 do PGS.TS. Phan Trọng Ngọ hướng dẫn.

Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước � NCS. Ngô Xuân Điệp (12/04/2010)

(Tamly) - Ngày 26 tháng 6 năm 2009, Viện Tâm lý học đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước cho Nghiên cứu sinh Ngô Xuân Điệp với đề tài “Nghiên cứu nhận thức của trẻ tự kỷ tại thành phố Hồ Chí Minh” chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành – Mã số 62 31 80 05 do PGS.TS. Văn Thị Kim Cúc và TS. Nguyễn Kim Quý hướng dẫn.

Giáo dục giao tiếp ứng xử tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (17/06/2010)

(Tamly) - Nhân kỉ niệm 55 năm thành lập Cung Thiếu nhi Hà Nội, đội ngũ các nhà giáo, các cộng tác viên tham gia giảng dạy đã có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với nhau về kinh nghiệm giảng dạy và công tác chuyên môn, trong đó có bộ môn Giao tiếp ứng xử