Viện Tâm lý học tiến hành nghiệm thu cấp Viện các đề tài nghiên cứu

11/12/2018

Trong các ngày từ 30/11 - 12/12/2018, Viện Tâm lý học đã tiến hành nghiệm thu các đề tài cấp Viện (2018) và nghiệm thu cấp cơ sở cho các đề tài cấp Bộ (2017-2018).

 

Trong năm 2017 – 2018 vừa qua, Viện Tâm lý học đã chủ trì 05 đề tài nghiên cứu cấp Bộ và 11 đề tài nghiên cứu cấp Viện. Các đề tài này đã quan tâm đến nhiều vấn đề của thực tiễn cuộc sống như thái độ của người dân với sản xuất thực phẩm an toàn, thái độ của người dân với đánh bắt xa bờ, cảm xúc tại nơi làm việc và ảnh hưởng của nó đến hành vi lao động, nhu cầu của các bậc cha mẹ có con tự kỷ, mối quan hệ của thanh thiếu niên với người cao tuổi, hình ảnh cái tôi của học sinh lớp 6… Các đề tài cáp bộ thực hiện trong 2 năm và cấp biện thực hiện trong 1 năm.

Sau thời gian thực hiện đề tài, với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương, các nhóm và các cá nhân nghiên cứu đã hoàn thành đúng tiến độ công việc của mình và Viện Tâm lý học tiến hành nghiệm thu sản phẩm nghiên cứu khoa học của các đề tài. 16 hội đồng đã được hình thành để nghiệm thu 16 đề tài. Theo qui định, Hội đồng nào phải bao gồm cả cán bộ trong viện và ngoài viện, có chức danh khoa học từ tiến sĩ trở lên. Tham gia các Hội đồng lần này, phía ngoài viện có mặt các PGS. TS của Đại học Giáo dục, Đại học KHXH và NV Hà nội, và Đại học Sư phạm Hà nội, phía trong viện có các thành viên của Hội đồng khoa học Viện Tâm lý học. Các buổi nghiệm thu được thực hiện nghiêm túc với các đánh giá thẳng thắn về ưu điểm và hạn chế của từng đề tài. Những góp ý của thành viên Hội đồng là cơ sở để cascnhoms đề tài chỉnh sửa báo cáo tổng kết theo hướng chất lượng hơn.  Kết quả nghiệm thu như sau:

- Các đề tài cấp Bộ: cả 5 đề tài đều được thông qua để trình lên cấp nghiệm thu cao hơn

- Các đề tài cấp Viện: có 2 đề tài đạt loại xuất sắc (1 đề tài do TS Đỗ Thị Lệ Hằng và đề tài kia do ThS. Phạm Minh Thu làm chủ nhiệm), 8 đề tài xếp loại Khá và 1 đề tài xếp loại Đạt. Dù đề tài đạt loại đánh giá nào thì các đề tài đều phải chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Hội đồng trước khi làm thủ tục thanh lý.

Sau các buổi nghiệm thu, các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu viên trẻ tuổi, có cơ hội được trao đổi, học hỏi, và có thể hoàn thiện hơn về chuyên môn của mình.

Dưới đây là một số hình ảnh trong các buổi nghiệm thu các đề tài.

 

 

MVH