Đoàn Thanh niên Viện Tâm lý học tổng kết hoạt động năm 2018

13/12/2018

(Tamly) - Ngày 12/12/2018, tại phòng họp tầng 3, chi đoàn Viện Tâm lý học triển khai tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, kế hoạch năm 2019

Buổi tổng kết hoạt động Đoàn năm 2018 của Viện Tâm lý học gồm 2 phần: Tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

1. Tổng kết hoạt động Đoàn năm 2018

Tại buổi họp, đồng chí Bí thư chi Đoàn trình bày tóm lược hoạt động của chi Đoàn trong năm 2018, cụ thể: 

- Chi đoàn đã thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, triển khai kịp thời các công việc của cơ quan bằng nhiều hình thức, tham gia tích cực đầy đủ các hoạt động của đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát động.

Với đặc thù hoạt động của cơ quan nghiên cứu, luôn nêu cao tính sáng tạo, trí tuệ, Chi đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn như: 100% đoàn viên khối nghiên cứu tiếp tục tham gia với tư cách là thành viên trong các đề tài cấp bộ; cấp cơ sở; trong số đó, 100% số đoàn viên thanh niên khối nghiên cứu được tham gia đề tài cơ sở với vị trí chủ nhiệm đề tài (trừ trường hợp nếu các đoàn viên cùng phòng nghiên cứu thì chỉ 1 cá nhân làm chủ nhiệm đề tài). Sự ủng hộ của lãnh đạo Viện Tâm lý học đối với các nghiên cứu trẻ bằng sự tin tưởng trao cho trọng trách làm chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở ngày càng đem lại những giá trị thiết thực, giúp các đoàn viên thanh niên trưởng thành, phát triển về nghề nghiệp qua từng năm.

Chi đoàn kết hợp với công đoàn Viện tiến hành kế hoạch tổ chức ngày 8/3 cho cán bộ nhân viên nữ, Tết thiếu nhi 1/6  cho con em cán bộ nhân viên trong cơ quan, tiệc gala trong hội thảo tại Đà Nẵng vào tháng 7/2018

Hoạt động tình nguyện của Chi đoàn mang tính chất thiết thực và linh hoạt, kêu gọi được sự tham gia không chỉ của đoàn viên, mà của cả tập thể Viện. Mới đây, chi đoàn đã tổ chức chiến dịch “Ngày thứ 7 xanh”, trồng cây xanh, dọn vệ sinh quanh khu vực cơ quan nhằm tạo cảnh quan thân thiện, đem lại cảm giác dễ chịu cho người lao động khi làm việc tại cơ quan. 

Chi đoàn Viện Tâm lý học đã được nhận giấy khen của BCH Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. 

2. Phương hướng hoạt động năm 2019

- Kết nạp một đoàn viên mới

- Tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực, duy trì hoạt động vệ sinh, trồng cây xanh quanh cơ quan

- Phối kết hợp với công đoàn Viện để tổ chức các hoạt động chung

- Hỗ trợ về mặt tinh thần động viên, khuyến khích một số đoàn viên tiếp tục nỗ lực thực hiện kế hoạch học tập

Lê Thúy (đưa tin)

Ảnh: Bích Ngọc