Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Viện Tâm lý học

27/12/2018

(Tamly) - Sáng ngày 26/12/2018, Viện Tâm lý học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Đến dự Hội nghị, có GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng sự tham gia của các đại biểu, đại diện cho các ban tham mưu giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo tổng kết công tác của viện năm 2018 do PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy - Viện trưởng Viện Tâm lý học trình bày. Theo đó, công tác của viện năm 2018 đã được tổng kết đánh giá trên nhiều bình diện như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được triển khai ngay từ đầu năm và được nhắc lại trong các cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt và giao ban toàn Viện. Công tác đảm bảo kỷ cương kỷ luật lao động được Lãnh đạo viện quán triệt thường xuyên tới công chức, viên chức, người lao động trong Viện, viện đã ban hành nội quy, quy định về kỷ luật lao động, quy định về tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ được giao, có chấm điểm. Hàng năm Viện thường xuyên quan tâm, chú trọng tới việc rà soát, xây dựng các văn bản quản lý quy phạm pháp luật nhằm thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác nghiên cứu của Viện cũng đạt được nhiều kết quả, 01 đề tài thuộc chương trình cấp Bộ đã nghiệm thu đúng thời hạn, đạt loại khá, 05 đề tài cấp bộ khác đã nghiệm thu tại hội đồng cấp cơ sở đúng hạn, đang sửa chữa theo góp ý và hoàn thiện hồ sơ đề nghị nghiệm thu chính thức, 11 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu với 02 đề tài đạt loại xuất sắc, 8 đề tài đạt mức khá, 01 đề tài đạt. Bên cạnh đó, các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng góp phần giúp các thành viên trong viện gần gũi, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, trong năm 2018, Viện Tâm lý học vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau đây: Một số viên chức còn thiếu chủ động trong công việc, làm việc chưa thực sự tích cực; còn tồn tại hiện tượng đi muộn, vắng mặt trong các buổi họp Viện mặc dù có báo cáo lý do muộn; còn tồn tại một số viên chức còn chưa mẫn cán với công việc.

Trên cơ sở các kết quả của hoạt động năm 2018, Viện Tâm lý học xác định những phương hướng chính trong triển khai nhiệm vụ công tác của Viện năm 2019 như sau: Tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo đúng tiến độ được ký kết; Tìm kiếm thêm các đề tài nghiên cứu khoa học từ các nguồn lực khác nhau; Khuyến khích, động viên các bộ nghiên cứu tùy theo vị trí, nhiệm vụ của mình xuất bản sách, viết báo cáo khoa học gửi các tạp chí chuyên ngành, hội thảo; Tăng cường năng lực nghiên cứu, trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ. 

Hội nghị đã kết thúc thành công trong không khí hồ hởi, phấn khởi của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Tâm lý học, cũng như của các đại biểu tham dự vì những nỗ lực và thành quả đã đạt được của Viện Tâm lý học trong năm 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị.

Đồng chí PGS. TS Đặng Nguyên Anh Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam tham dự hội nghị

   Đưa tin: Thúy Lê

   Ảnh: Bích Ngọc