Hội thảo khoa học: Một số vấn đề lý luận về biên soạn, biên tập khoa học mục từ bách khoa toàn thư Tâm lý học

03/10/2022

(Tamly) – 9h ngày 28/7/2022, tại Hội trường tầng 3 Viện Tâm lý học, số 37 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học: Một số vấn đề lý luận về biên soạn, biên tập khoa học mục từ bách khoa toàn thư Tâm lý học. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học đang công tác tại các trường Đại học và các viện nghiên cứu.

Mở đầu hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan phát biểu khai mạc và thông qua chương trình hội thảo. Sau đó, GS.TS Vũ Dũng, Viện Tâm lý học trình bày tham luận “Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về biên soạn mục từ trong Bách khoa Tâm lý học Hoa kỳ” với nhiều nội dung như: tác giả, quy định, cách thức trình bày, những nội dung liên quan đến định nghĩa, nội dung, số lượng, quy định không viết tắt mục từ trong các tập của Bách khoa thư Tâm lý học Hoa Kỳ. Tác giả khẳng định: Bách khoa toàn thư Tâm lý học Hoa Kỳ là bộ bách khoa lớn, hữu ích đối với các nhà khoa học Tâm lý, các Nghiên cứu sinh, học viên.

Tiếp theo chương trình hội thảo, PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Viện Từ điển Bách khoa thư trình bày tham luận “Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về biên tập khoa học và biên tập kỹ thuật mục từ trong Bách khoa thư Tâm lý học Trung Quốc” bao gồm các nội dung như cấu trúc, cách thức trình bày các mục từ... Từ đó, tác giả đã rút ra bài học kinh nghiệm cho việc biên soạn Bách khoa toàn thư Tâm lý học Việt Nam như: cần thành lập ban biên tập khoảng 10 người có chuyên môn sâu, vừa biên soạn, biên tập tiến hành song song, cần tuân thủ biên soạn quy định của Bách khoa thư Việt Nam.

Tham luận “Một số vấn đề lý luận về biên soạn muc từ trong Bách khoa thư Tâm lý học Pháp” được PGS. TS Trần Thị Thu Hương, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn trình bày nhấn mạnh các nội dung: kết cấu, thiết kế, phông chữ, nội dung Bách khoa thư Tâm lý học Pháp và những kinh nghiệm hay cho việc biên soạn Bách khoa toàn thư Tâm lý học Việt Nam. Sau đó, Hội thảo còn được nghe một số báo cáo tham luận của các tác giả khác.

Sau khi nghe các tham luận, Hội thảo tiến hành thảo luận. Nhiều ý kiến được trao đổi xoay quanh vấn đề biên soạn, biên tập mục từ như những khó khăn trong việc tổ chức biên soạn, khó khăn trong việc xác định loại mục từ (ngắn, trung bình, dài) khi chưa biên soạn, việc thay đổi, điều chỉnh mục từ, thêm từ tiếng Anh hay việc xây dựng sổ tay biên soạn, vấn đề kinh phí còn hạn chế,…

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Mai Lan đã tổng hợp lại các ý kiến trao đổi của các nhà khoa học và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của văn phòng đề án, sự hợp tác, chung sức của các nhà tâm lý học Việt Nam và các nhà khoa học đầu ngành để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cuốn Bách khoa toàn thư Tâm lý học.