Trao đổi kinh nghiệm thực hành tâm lý tại Viện Tâm lý học

07/11/2022

(Tamly) - Ngày 7/11/2022, Viện Tâm lý học tổ chức trao đổi kinh nghiệm thực hành trị liệu tâm lý với sự chia sẻ của bà Tuyết Brown. Bà Tuyết Brown là thạc sĩ công tác xã hội, chuyên gia có chứng chỉ thực hành tâm lý (LICSW) tại Mỹ. Đông đảo các nhà khoa học đang làm việc tại Viện Tâm lý học đã lắng nghe, thảo luận và cùng trao đổi kinh nghiệm làm việc.

Trong vòng 02 buổi, chuyên gia Tuyết Brown đã tập trung chia sẻ các nội dung như yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, chứng chỉ hành nghề đối với một chuyên gia trong lĩnh vực trị liệu tâm lý. Các mô hình trị liệu và áp dụng trong thực tiễn làm việc của người thực hành cũng được bà chia sẻ một cách sinh động từ các trường hợp làm việc cụ thể. Bên cạnh đó, các thang đánh giá sức khỏe tâm thần, đạo đức hành nghề, các bước tiến hành một trường hợp trị liệu… cũng được giới thiệu. Ngoài ra các nội dung liên quan đến tâm lý lâm sàng ở thanh niên, giám sát lâm sàng và tiêu chuẩn xây dựng mô hình tham vấn dựa vào cộng đồng cũng được mọi người chia sẻ, thảo luận.

Có thể nói, mong muốn nâng cao hiểu biết, kỹ năng làm việc, thực hành của các nhà khoa học, người làm thực hành trong lĩnh vực tâm lý là rất chính đáng và cần phải được đáp ứng nhiều hơn nữa trong bối cảnh nhiều vấn đề tâm lý – xã hội đặt ra như hiện nay. Buổi trao đổi đã thực sự hữu ích không chỉ trong việc nâng cao tri thức, kỹ năng thực hành, quy trình, tiêu chuẩn của việc trị liệu mà còn thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi thảo luận.

MVH.