Đoàn cán bộ Viện Tâm lý học đã hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác tại Hungary

20/07/2012

Căn cứ kế hoạch thực hiện Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế về Khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hungary: “Chuyển đổi nghề và thích ứng nghề của người nông dân Việt Nam tại các vùng phát triển khu công nghiệp và đô thị hóa: thực trạng và kiến nghị về chính sách”, Mã số: 60/2011/HĐ-NĐT và thư mời của Giáo sư Csaba Varga, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Hungary, ngày 26 tháng 6 năm 2012, Viện Tâm lý học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã cử một đoàn cán bộ do TS. Lã Thị Thu Thủy, Phó Viện trưởng, Chủ nhiệm Nhiệm vụ sang làm việc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Hungary. Mục đích của chuyến công tác nhằm tìm hiểu kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Hungary về vấn đề nông dân, nông thôn và trao đổi những kinh nghiệm đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho người nông dân của Chính phủ Hungary. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ. Ngày 2 tháng 7 năm 2012, đoàn công tác đã kết thúc tốt đẹp chuyển công tác tại Hungary.

LT.