Viện KHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai NQTW4

01/06/2012

(Tamly) - Hôm nay ngày 29/5/2012, tại tầng 2 Trụ sở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, tất cả các quần chúng (chưa phải là đảng viên) trong toàn viện, trong đó có các quần chúng của Viện Tâm lý học đã được tham dự Hội nghị: Phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị Quyết hội Nghị Trung Ương lần thứ 4, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khoá XI). Hội nghị này do Phó chủ tịch Viện GS.TS Võ Khánh Vinh chủ trì.
Mục đích của hội nghị là nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho quần chúng, công đoàn viên trong Viện Khoa học Xã hội nhằm nắm bắt kịp thời những quyết sách của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đề ra; qua đó nâng cao nhận thức của đại bộ phận quần chúng trong khối cảm nhận được trách nhiệm, cũng như bổn phận của một công dân nói chung, của một cán bộ trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam nói riêng; từ đó rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị của mình để góp phần bảo vệ Đất nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thân yêu của mình.

Đỗ Duy Hưng