Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “Ý Đảng hợp lòng dân” (08/09/2021)

Nghị quyết của Đảng là sự kết tinh tư duy lý luận, được phát triển từ thực tiễn, là ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Để nghị quyết của Đảng là sự thống nhất “ý Đảng hợp với lòng dân”, từng bước thấm sâu vào cuộc sống, thì việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực; là bài học sâu sắc cho các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết của Đảng đã đề ra. Ban Biên tập website trân trọng giới thiệu bài viết "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “Ý Đảng hợp lòng dân” của tác giả Trương Đức Thuận (Tạp chí Cộng sản).

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (22/07/2021)

(Tamly) - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -19-5-2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23-5-2021), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Ban Biên tập website xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Khoa học và công nghệ - động lực phát triển kinh tế - xã hội (Bài 1) (20/07/2021)

Trong những năm qua, Đảng ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của khoa học công nghệ với sự phát triển của đất nước. Ban biên tập trang tin điện tử của Viện Tâm lý học xin giới thiệu bài viết của tác giả Nguyễn Hạnh đăng trên báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ (20/07/2021)

Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ với phát triển đất nước, coi phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Để làm rõ hơn quan điểm của Đảng đối với khoa học công nghệ, Ban Biên tập website của Viện Tâm lý học xin giới thiệu toàn văn bài viết của PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII về phát triển khoa học công nghệ.

Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ Viện Tâm lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (21/06/2021)

(Tamly) - Chiều ngày 17/6/2021, tại trụ sở Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Viện Tâm lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới” (27/04/2021)

(Tamly) - Ngày 27/4/2021, tại Hội trường 3A, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới”, mã số: KHCN-Tây Nam Bộ.ĐT/14-X19 do PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy, Viện trưởng Viện Tâm lý học làm Chủ nhiệm và Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam làm Tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học (05/04/2021)

(Tamly) - Ngày 01/04/2021, thừa ủy quyền của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Tâm lý học tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Chi đoàn Viện Tâm lý học hưởng ứng Tháng Thanh niên với hoạt động “Vì một cơ quan xanh – sạch – đẹp” (18/03/2021)

(Tamly) - Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 16/3/2021, Chi đoàn Viện Tâm lý học tổ chức buổi ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường cơ quan, khuôn viên Viện Tâm lý học với chủ đề: “Vì một cơ quan xanh – sạch – đẹp”.

Chi bộ Viện Tâm lý học tổng kết công tác năm 2020 và bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 (30/12/2020)

(Tamly)- Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 28/12/2020, tại Hội trường Viện Tâm lý học, Chi bộ Viện Tâm lý học đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Chi bộ năm 2020 và bàn phương hướng hoạt động năm 2021.