Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 1 năm 2012

15/02/2012

Học viện Khoa học Xã hội thông báo tuyển sinh sau đại học đợt I năm 2012 như sau:
 
- Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,

I. CÁC NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) TUYỂN SINH
Tổng số chuyên ngành tuyển sinh năm 2012 gồm: Triết học, Luật học (Nhà nước và pháp luật), Văn hóa học, Xã hội học, Hán Nôm, Khảo cổ học, Ngôn ngữ học, Văn học, Kinh tế học, Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế, Sử học, Tâm lý học, Dân tộc học và Nhân học, Tôn giáo học, Đông Nam Á học, Ngành Công tác xã hội.
Chi tiết tuyển sinh ngành Tâm lý học như sau:
Về trình độ Tiến sĩ: 1. Tâm lý học đại cương, mã số: 62 31 80 01;
                                   2. Tâm lý học chuyên ngành, mã số: 62 31 80 05
Về trình độ Thạc sĩ: 1. Tâm lý học, mã số: 60 31 80

- Cơ sở Học viện Khoa học Xã hội tại thành phố Đà Nẵng tuyển sinh trình độ thạc sĩ các ngành, chuyên ngành: Luật học, Văn hóa học;
- Các ngành, chuyên ngành: Ngôn ngữ học, Công tác xã hội, Quyền con người chỉ tuyển sinh tại Học viện Khoa học Xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
1. Hình thức đào tạo
Các lớp cao học và nghiên cứu sinh được tổ chức học theo hình thức chính quy không tập trung.
2. Thời gian đào tạo
- Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ: 02 năm.
- Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ:
+ Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm;
+ Thời gian đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm.
3. Địa điểm tổ chức lớp học
+ Các lớp nghiên cứu sinh và cao học được tổ chức học tại Học viện Khoa học Xã hội, 477 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
+ Đối với học viên và nghiên cứu sinh tuyển sinh tại cơ sở Học viện Khoa học Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và Cơ sở học viện Khoa học Xã hội tại thành phố Đà Nẵng, tổ 18, khối phố Khái Tây 2, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Học viện sẽ tổ chức học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng nếu học viên và nghiên cứu sinh có nhu cầu, được Học viện Khoa học Xã hội đồng ý và cam kết nộp thêm khoản kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định của Học viện.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
1. Đào tạo trình độ tiến sĩ
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau đây:
a) Có bằng thạc sĩ ngành đúng, phù hợp và gần với chuyên ngành dự tuyển.Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.
b) Có một bài luận về dự định nghiên cứu (theo mẫu), trong đó trình bày rõ ràng các nội dung sau:
- Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh;
- Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu;
- Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài;
- Phương pháp nghiên cứu đề tài;
- Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh;
- Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo là Học viện Khoa học Xã hội;
- Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;
- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;
- Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;
- Đề xuất người hướng dẫn;
- Đề cương nghiên cứu sơ bộ.
Lưu ý: Dự định đề tài nghiên cứu của thí sinh phải có xác nhận và chữ ký của người được đề xuất hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn được đề nghị phải nằm trong danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Học viện Khoa học Xã hội (xem tài liệu đính kèm trên Website của Học viện).
c) Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như Giáo sư, Phó Giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và 01 thư giới thiệu của Thủ trưởng trực tiếp đơn vị công tác của thí sinh.
Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
- Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
- Năng lực hoạt động chuyên môn;
- Phương pháp làm việc;
- Khả năng nghiên cứu;
- Khả năng làm việc theo nhóm;
- Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển;
- Triển vọng phát triển về chuyên môn;
- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
d) Đạt một trong những điều kiện sau về trình độ ngoại ngữ:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong và ngoài nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của ngành, chuyên ngành đào tạo đặc thù theo quy định của Học viện;
+ Có chứng chỉ TOEFL ITP 450, IBT 45 hoặc IELTS 4,5 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
Trong trường hợp chưa đạt một trong những điều kiện nêu trên, thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B hoặc tiếng Trung (đối với ngành Hán Nôm) trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ. Trong quá trình học tập, Học viện sẽ tổ chức học tập để hoàn thành trình độ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
đ) Nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển, được xác nhận bởi cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm). Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cơ trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật;
e) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Học viện (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ);
g) Đủ sức khoẻ để học tập và công tác.
2. Đào tạo trình độ thạc sĩ
Thí sinh dự thi Cao học phải thoả mãn các điều kiện sau:
- Điều kiện về văn bằng:
Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
- Điều kiện kinh nghiệm công tác chuyên môn:
Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
- Có đủ sức khoẻ để học tập.
- Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của Học viện.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
1. Xét tuyển nghiên cứu sinh
Việc xét tuyển nghiên cứu sinh được tiến hành thông qua đánh giá hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; thành tích nghiên cứu khoa học đã có; kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu; ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong hai thư giới thiệu.
2. Thi tuyển cao học
Người dự thi cao học phải tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học do Học viện Khoa học Xã hội tổ chức gồm các môn sau:
- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B). Riêng đối với ngành Hán Nôm: Tiếng Trung (trình độ B)
- Môn cơ bản: Triết học Mác - Lênin
- Môn cơ sở:
+ Lịch sử triết học (đối với ngành Triết học);
+ Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật (đối với ngành Luật học);
+ Lịch sử xã hội học (đối với ngành Xã hội học);
+ Văn hoá học (đối với ngành Văn hoá học);
+ Lịch sử Việt Nam (đối với ngành Sử học);
+ Phương pháp luận sử học (đối với ngành Dân tộc học và Nhân học);
+ Hán Nôm (đối với ngành Hán Nôm);
+ Tâm lý học chuyên ngành (đối với ngành Tâm lý học);
+ Ngôn ngữ học đại cương (đối với ngành Ngôn ngữ học);
+ Lý thuyết công tác xã hội (đối với ngành Công tác xã hội).
3. Đối tượng và chính sách ưu tiên (đối với đào tạo thạc sĩ)
a) Về đối tượng:
- Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ (các đối tượng này phải có Quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm quyền);
- Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được được hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
- Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;
- Con nạn nhân chất độc màu da cam.
b) Về chính sách ưu tiên:
- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;
- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

V. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐÚNG, PHÙ HỢP VÀ NGÀNH GẦN VỚI CHUYÊN NGÀNH DỰ TUYỂN NCS

Ngành dự tuyển của năm 2012 gồm: Triết học, Luật học, Văn hóa học, Xã hội học, Hán nôm, Khảo cổ học, Ngôn ngữ học, Văn học, Kinh tế học, - Kinh tế thế giới và quan hệ - kinh tế quốc tế, Sử học, Tâm lý học, Dân tộc học và nhân học, Tôn giáo học.
Đối với chuyên ngành Tâm lý học, chuyên ngành đúng, phù hợp: Khối ngành Tâm lý học
                                                               Chuyên ngành gần - Giáo dục học
                                                                                                   - Xã hội học
                                                                                                   - Giáo dục tiểu học
                                                                                                    - Giáo dục mầm non

VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH
1. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm có:
1. Đơn đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu);
2. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý;
3. Sơ yếu lý lịch tự thuật;
4. Bản sao (có chứng thực) văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp đại học và các chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);
5. Bản sao bằng và bảng điểm thạc sĩ (có chứng thực);
6. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);
7. 08 bản sao các bài báo khoa học đã công bố (nếu có) gồm: trang bìa, trang mục lục và toàn bộ bài báo khoa học, có bảng kê khai danh mục ở trang sau bìa lót);
8. 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học (hoặc 01 thư của 01 nhà khoa học và 01 thư của Thủ trưởng trực tiếp đơn vị công tác của thí sinh);
9. 01 bản gốc và 07 bản sao bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh (theo mẫu);
10. Bản sao có chứng thực các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
11. Các giấy tờ xác định thâm niên nghề nghiệp;
12. 01 bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu);
13. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của bệnh viện đa khoa;
14. 06 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên;
15. 05 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.
2. Hồ sơ dự thi cao học gồm có:
1. Đơn đăng ký dự thi cao học (theo mẫu);
2. Phiếu đăng ký dự thi cao học 02 bản (theo mẫu);
3. Công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước;
4. Sơ yếu lý lịch tự thuật;
5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa;
6. Bản sao có xác nhận các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác;
7. Bản sao có chứng thực giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (đối với người dự thi là thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Người dân tộc thiểu số; Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, miền núi do Uỷ ban Dân tộc và Miền núi xét công nhận);
8. 01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu);
9. 06 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên;
10. 05 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.
3. Phát hành và nộp hồ sơ
Hồ sơ dự thi Sau đại học do Học viện Khoa học Xã hội phát hành.
- Thời gian phát hành: Từ ngày 06 tháng 02 năm 2012.
- Nhận hồ sơ: Từ ngày 20 tháng 02 đến ngày 09 tháng 03 năm 2012 (Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại).
- Địa điểm phát hành:
+ Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Khoa học Xã hội, 477 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04 35527728; 04 35527738;
+ Cơ sở Học viện Khoa học Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, 270 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.3999.0067; 0903.886.561; 0918120152.
+ Cơ sở Học viện Khoa học Xã hội tại thành phố Đà Nẵng, tổ 18, khối phố Khái Tây 2, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 05113703617; 05113703618; Fax: 05113962828

VII. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TUYỂN SINH
1. Địa điểm
+ Địa điểm hướng dẫn ôn tập, thi tuyển trình độ thạc sĩ được tổ chức tại Học viện Khoa học Xã hội, 477 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội; Cơ sở Học viện Khoa học Xã hội tại vùng Nam Bộ, 270 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh và Cơ sở Học viện Khoa học Xã hội tại thành phố Đà Nẵng, tổ 18, khối phố Khái Tây 2, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
2. Thời gian
- Thời gian hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc tuyển sinh thạc sĩ (nếu thí sinh có nhu cầu) được thực hiện từ ngày 10 tháng 03 đến ngày 20 tháng 3 năm 2012.
- Thời gian thi tuyển bậc thạc sĩ: dự kiến các ngày 23, 24 và 25 tháng 3 năm 2012.
- Thời gian xét tuyển bậc tiến sĩ: tại Học viện Khoa học Xã hội, 477 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội dự kiến các ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2012.

VIII. KINH PHÍ TUYỂN SINH
1. Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 50.000 đồng
2. Lệ phí tuyển sinh: - Lệ phí thi tuyển cao học: 600.000 đồng
- Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 900.000 đồng
Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên Website: http://www.gass.edu.vn

Nơi nhận:
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương;
- Các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trong cả nước;
- Các trường đào tạo, bồi dưỡng của Đảng và Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh Thành phố trong cả nước;
- Các cơ quan tư pháp ở các địa phương;
- Lưu VT, ĐT. GIÁM ĐỐC

GS.TS. Võ Khánh Vinh