Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo tiền bối tài năng của Đảng (03/08/2022)

Tuy tuổi đời và sự nghiệp ngắn ngủi, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, hơn hai năm làm Tổng Bí thư của Đảng nhưng đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã để lại cho Đảng và Nhân dân ta một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, niềm tin mãnh liệt ở lý tưởng cách mạng cao đẹp... Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912), BBT website trân trọng giới thiệu bài viết của ThS. Nguyễn Thị Ánh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương - đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng (03/08/2022)

Ở những thời khắc có tính bước ngoặt, thì bảo vệ, đấu tranh và tuyên truyền phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự "gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả". BBT website trân trọng giới thiệu tới độc giả bài viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng” trên Tuyengiao.com của hai tác giả TS. Văn Thị Thanh Mai và TS. Trần Thị Bình.

Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (29/06/2022)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong 5 năm tới; xác định phương hướng, mục tiêu của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những điểm nhấn rất quan trọng của Đại hội XIII là đề ra các quan điểm, chủ trương mới về phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước ta cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc. Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 nhằm tôn vinh giá trị hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cá nhân con người Việt Nam, BBT Website xin trân trọng gửi tới quý độc giả bài viết: "Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng" của tác giả Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh hiện nay (17/06/2022)

Gia đình là thành tố quan trọng để xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam. Việc giữ gìn và phát triển những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam là việc làm vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Hướng tới kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam, BBT xin trân trọng giới thiệu bài viết của TS. Nguyễn Huy Phòng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 4-2021.

Thông báo về Hội thảo cấp Quốc gia "Sức khỏe tâm thần của người Việt Nam trong đại dịch COVID-19" (06/06/2022)

(Tamly) - Viện Tâm lý học xin thông báo về Hội thảo cấp Quốc gia "Sức khỏe tâm thần của người Việt Nam trong đại dịch COVID-19" do Viện Tâm lý học chủ trì vào tháng 9/2022.

Thông báo sách mới quý I năm 2022 (13/05/2022)

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý xin thông báo sách mới nhập từ tháng 1 - 3 năm 2022. Mời quý độc giả đón đọc.