Thông báo kết quả xét tuyển viên chức

29/08/2018

Viện Tâm lý học đã có kết quả xét tuyển viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển viên chức.

Nội dung chi tiết của kết quả xét tuyển trong file đính kèm.