Công tác phòng cháy chữa cháy của Viện Tâm lý học năm 2018

20/12/2018

(Tamly) - Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2018, Viện Tâm lý học đã hoàn thành xuất sắc công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) do Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Lãnh đạo Viện Tâm lý học giao phó.

Trong năm 2018, Ban chỉ huy PCCC đơn vị đã kiện toàn tổ chức, thực hiện nghiêm chỉnh công tác PCCC và Luật PCCC tại cơ sở theo quy định và hướng dẫn của Sở PCCC thành phố Hà Nội và Ban Chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Đồng thời, Ban Chỉ huy PCCC cũng đã lập hồ sơ quản lý PCCC theo quy định, kịp thời bổ sung hồ sơ; thành lập tổ kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị, có sổ ghi chép những vấn đề phát sinh khi kiểm tra. Theo sự phân công của Ban Chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm, Ban Chỉ huy PCCC Viện Tâm lý học đã cử 5 đồng chí trong Đội chữa cháy cơ sở tham gia huấn luyện công tác PCCC và được cấp chứng chỉ.

Theo tinh thần Công văn số 304/KHXH-PCCC ngày 27/02/2018; Kế hoạch công tác PCCC của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam năm 2018 và Kế hoạch PCCC của Viện Tâm lý học, trong quý III, Ban Chỉ huy PCCC Viện Tâm lý học đã tiến hành tập huấn, huấn luyện các phương án PCCC cho toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong cơ quan. Tại buổi huấn luyện, các cán bộ viên chức đã được nghe Lãnh đạo Ban chỉ huy PCCC Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, các thông tư, nghị định về công tác PCCC, thông tin về tình hình cháy nổ trên địa bàn, tổ chức huấn luyện các phương án chữa cháy trong tình huống có cháy nổ tại bãi xe tầng 1 và các tầng làm việc. Buổi huấn luyện đã cung cấp những kiến thức cơ bản và những thao tác cụ thể khi có tình huống cháy nổ trong cơ quan, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức trong công tác phòng chống cháy nổ. Buổi huấn luyện đã thu hút được toàn thể cán bộ, công nhân viên và tổ bảo vệ cơ quan tham gia đầy đủ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy cũng đã xin ý kiến Lãnh đạo Viện Tâm lý học để tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như thay thế trang thiết bị PCCC tại cơ quan, thường xuyên theo định kỳ hàng quý; sắp xếp ngăn nắp các thiết bị PCCC để thuận tiện cho việc PCCC ở cơ quan, cụ thể là tại những nơi dễ dàng xảy ra cháy như nhà xe, phòng thư viện, các hành lang của mỗi tầng...; bố trí biển báo, biển chỉ dẫn khi có cháy nổ hợp lý, dễ quan sát. Ngoài ra, Ban Chỉ huy PCCC kết hợp với Phòng Hành chính tổng hợp mua sắm thêm một số trang thiết bị PCCC như mặt nạ dưỡng khí trang bị cho các phòng làm việc. Trong năm qua, dưới sự quan tâm của Chủ tịch Viện Hàn lâm, Viện Tâm lý học đã tiến hành sửa sang lại khu vực sân xe dành cho cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan, đồng thời, mở của trước và bố trí tu sửa chỉnh trang lại khu vực trước cửa chính của cơ quan để đảm bảo an toàn PCCC.

Các phòng làm việc cũng được nhắc nhở và thực hiện nghiêm túc quy định PCCC: sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng để đảm bảo tiết kiệm và an toàn phòng chống cháy nổ. Kết quả là các phòng đã thực hiện nghiêm túc, hết giờ làm việc cán bộ nào về cuối cùng sẽ ngắt cầu dao tầng, cuối ngày tổ bảo vể ngắt cầu dao tổng để đảm bảo an toàn cho toàn trụ sở.

Với tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan và cá nhân, công tác PCCC tại Viện đã có những thay đổi tích cực, các cán bộ ý thức được trách nhiệm của mình với công tác PCCC, đảm bảo an toàn không xảy ra cháy nổ trong cơ quan.

Sau đây là một số hình ảnh về công tác huấn luyện PCCC năm 2018

Lê Minh Thiện