Chi bộ Viện Tâm lý học tổng kết công tác năm 2020 và bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

30/12/2020

(Tamly)- Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 28/12/2020, tại Hội trường Viện Tâm lý học, Chi bộ Viện Tâm lý học đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Chi bộ năm 2020 và bàn phương hướng hoạt động năm 2021.

Tham dự Lễ tổng kết có TS. Nguyễn Đình Chúc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Lê Văn Hảo - Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học, TS. Vũ Quỳnh Châu - Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Viện Tâm lý học, cùng sự tham dự của các đảng viên trong Chi bộ.

Thay mặt Chi bộ Viện Tâm lý học, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Bí thư Chi bộ - đã báo cáo kết quả công tác của Chi bộ trong năm 2020, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021.

TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Bí thư Chi bộ - trình bày báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021

Trong năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi bộ Viện Tâm lý học vẫn thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện  Hàn lâm), sự phối hợp tốt của Lãnh đạo Viện Tâm lý học, Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Chi đoàn Viện Tâm lý học. Nhờ đó, dù trong 6 tháng cuối năm với số lượng trong cấp ủy nhiệm kì mới còn hạn chế (1 người) nhưng Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kết quả Chi bộ đạt được như sau:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, 14 đề tài nghiên cứu khoa học (01 đề tài cấp Nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ, 08 đề tài cấp cơ sở) của Viện Tâm lý học đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra, được nghiệm thu đạt loại Khá trở lên, trong đó có 01 đề tài cấp Bộ và 04 đề tài cấp cơ sở đạt loại Xuất sắc. Các nhiệm vụ khác như tổ chức hành chính, quản lý khoa học, tạp chí, website, thư viện… được thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định của Nhà nước.

Về công tác chính trị, tư tưởng, Chi ủy đã tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra, Chi bộ còn phân công đảng viên viết 02 bài tuyên truyền về kết quả đại hội chi bộ đăng trên website của Viện. Việc lấy ý kiến góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các cấp cũng được thực hiện nghiêm túc. Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch 1323-KH/ĐU ngày 21/2/2020 của Đảng ủy Viện Hàn lâm về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của Đảng viên, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng. 

Về công tác xây dựng đảng, đảng viên, hiện Chi bộ có 17 đảng viên, trong đó có 15 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị. Chi bộ đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2020 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong năm 2020, 100% đảng viên của Chi bộ chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ đảng, Chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, Chi bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đảng viên, nhất là những đảng viên làm công tác quản lý thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở do Viện Hàn lâm ban hành. Công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên dược thực hiện nghiêm túc, sát sao. Hoạt động của Công đoàn và Chi đoàn Viện Tâm lý học trong năm 2020 đạt kết quả tốt.

Trong năm 2021, Chi bộ Viện Tâm lý học cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa Chi ủy và Lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên để thực hiện tốt, có chất lượng các hoạt động nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của Viện; tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đến toàn diện mọi hoạt động trong đơn vị; tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nêu cao tinh thần nêu gương của các đảng viên trong Chi bộ, đẩy mạnh hoạt động kiểm điểm, phê bình, tự phê bình của đảng viên; hoàn thiện bộ máy lãnh đạo Chi bộ, kiện toàn cấp ủy để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã nhất trí cao với bản báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021, đồng thời đưa ra một số gợi ý về phương hướng hoạt động năm 2021 của Chi bộ.

GS.TS. Vũ Dũng (trái) và PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương kết quả Chi bộ Viện Tâm lý học đạt được trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Chúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong năm 2021, Chi bộ cần tập trung xây dựng định hướng về mặt dài hạn đối với mảng tư vấn tâm lý bởi đây là hoạt động quan trọng; chuẩn bị nhân sự để kiện toàn Cấp ủy; quan tâm chỉ đạo các phòng xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2021; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ mà Viện Hàn lâm giao phó.

Các đảng viên cùng một số đại biểu tham gia Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Huyền Trang - Ngọc Thúy