Chi bộ Viện Tâm lý học, nơi quy tụ và lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Viện Tâm lý học

26/06/2020

(Tamly) - Tính đến nay, Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Có thể nói, mọi hoạt động, thành tựu của Viện Tâm lý học không tách rời khỏi sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Chi bộ Viện Tâm lý học.

Hiện nay, Chi bộ Viện Tâm lý học có 18 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Các đảng viên trong chi bộ luôn là những người gương mẫu trong công việc, đảm nhiệm tất cả các đầu mối công việc, ban ngành đoàn thể của cơ quan như các phòng ban hành chính, các phòng nghiên cứu, thư viện, đoàn thể... Ở cương vị nào, họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của cơ quan. Bên cạnh đó, những đảng viên không nắm giữ các vị trí quản lý cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hỗ trợ hiệu quả cho các đồng chí khác.

Với vai trò là cơ quan nghiên cứu hàng đầu cả nước trong lĩnh vực Tâm lý học, Chi bộ Viện Tâm lý học luôn đưa ra chiến lược và yêu cầu cao về chuyên môn trong nghiên cứu, giảng dạy, thực hành cũng như công bố kết quả nghiên cứu. Nhờ đó, các đảng viên trong Chi bộ là đồng tác giả hoặc tác giả của nhiều công trình nghiên cứu ở các tạp chí có uy tín cả trong và ngoài nước, được trích dẫn ở các cơ sở dữ liệu có uy tín như ISI, SCOPUS, EBSCO; tham gia giảng dạy ở nhiều trường Đại học, tham gia các hoạt động trị liệu, ứng dụng tâm lý học trong thực tiễn... Nhờ tầm nhìn và chiến lược đúng đắn này, Viện Tâm lý học ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong hoạt động chuyên môn trên cả nước.

Bên cạnh các hoạt động nói trên, các hoạt động kiểm tra giám sát; đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ; chỉ đạo các hoạt động của Chi đoàn, Công đoàn cơ quan cũng được thực hiện đầy đủ và thường xuyên. Thông qua đó, Chi bộ luôn được đánh giá là Chi bộ trong sạch vững mạnh, các hoạt động đoàn thể, công đoàn luôn thiết thực, tăng cường sự gắn bó giữa các công đoàn viên của cơ quan.

Có thể nói, những thành tựu đạt được, sự phát triển của cơ quan trong thời gian vừa qua không tách khỏi sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Chi bộ Viện Tâm lý học. Việc xác định được phương hướng phát triển đúng đắn, phù hợp với vai trò là cơ quan nghiên cứu và truyền bá hàng đầu trong cả nước về tâm lý học; sự đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng trong cơ quan là chìa khóa của thành công. Chi bộ luôn xác định, những khó khăn, thách thức đặt ra cho Chi bộ Viện Tâm lý học nói riêng và hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời đại bùng nổ khoa học – công nghệ và cách mạng 4.0 nói chung là không nhỏ. Trong những năm tới, Chi bộ Viện Tâm lý học sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của sự đoàn kết thống nhất, đưa ra chiến lược phát triển phù hợp, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tăng cường các hoạt động chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ nhằm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động của Viện Tâm lý học ở cả tầm chiến lược và cụ thể.

 

MVH.