Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020: “Xây dựng hướng dẫn đánh giá tâm lý cho người có yêu cầu chuyển giới”

19/08/2020

(Tamly) - Sáng ngày 19/8/2020, tại Hội trường Viện Tâm lý học, Viện Tâm lý học tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 “Xây dựng hướng dẫn đánh giá tâm lý cho người có yêu cầu chuyển giới” do TS. Nguyễn Cao Minh làm chủ nhiệm. PGS.TS. Lê Văn Hảo – Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học làm Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng gồm có: PGS.TS. Lê Văn Hảo – Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học làm Chủ tịch, PGS.TS. Võ Đình Bản – Bệnh viện Việt Pháp làm Phản biện 1, PGS.TS. Phan Thị Mai Hương – Viện Tâm lý học làm Phản biện 2, ThS. Ngô Hải Sơn – Bệnh viện Việt Đức và TS. Đỗ Thị Lệ Hằng – Viện Tâm lý học làm Ủy viên. Ngoài ra, tham dự buổi nghiệm thu còn có TS. Nguyễn Huy Quang – Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế), bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng cùng các nghiên cứu viên Viện Tâm lý học.

TS. Nguyễn Cao Minh - Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Hiện tượng chuyển giới không còn xa lạ trong xã hội hiện đại và Việt Nam cũng dần dần thừa nhận người chuyển giới bằng cách công nhận quyền được chuyển giới của mỗi người theo quy định của Luật Dân sự năm 2015. Tuy nhiên, vấn đề xác định nhu cầu chuyển giới là rất khó khăn. Vì vậy, những người được chuyển giới cần phải được đánh giá tâm lý để họ có thể có những quyết định chính xác hơn, bởi có rất nhiều người sau khi chuyển giới đều hối hận với quyết định chuyển giới của mình hoặc muốn chuyển giới nhưng vẫn muốn giữ vai trò giới. Việc nghiên cứu đề tài Xây dựng hướng dẫn đánh giá tâm lý cho người có yêu cầu chuyển giới có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với hoạt động chuyển giới của người có yêu cầu chuyển giới và với các nhà tâm lý.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 6 mô hình đánh giá yêu cầu chuyển giới theo hai lĩnh vực là Y học và Tâm lý học. Trong lĩnh vực Y học, nghiên cứu đưa ra 4 mô hình là: mô hình gia trưởng, mô hình thông tin, mô hình diễn giải, mô hình thảo luận. Trong lĩnh vực Tâm lý học có 2 mô hình ra quyết định trong đánh giá yêu cầu chuyển giới là: mô hình “người giữ cửa” (hay còn gọi là mô hình gia trưởng) và mô hình quyết định được cân nhắc. Hai mô hình này đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy mô hình quyết định được cân nhắc có ưu điểm rõ rệt hơn dành cho người có yêu cầu chuyển giới.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cho rằng, đây là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa thực tiễn; kết cấu tương đối lô-gíc. Đề tài đã làm rõ được mục tiêu, nội dung, đối tượng nghiên cứu; hệ thống hóa được kiến thức lý luận về đánh giá tâm lý cho người có yêu cầu chuyển giới; một số mô hình ra quyết định trong đánh giá yêu cầu chuyển giới được đánh giá cao, có tính khả thi và sát thực. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng Lê Văn Hảo đề nghị Chủ nhiệm đề tài tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng để hoàn thiện đề tài hơn.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Khá với số điểm là 89 điểm.

Huyền Trang