Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020: “Tâm thế đối với việc thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông”

17/09/2020

(Tamly) – Chiều ngày 13/9/2020, vào hồi 3h45', tại Hội trường tầng 3, Viện Tâm lý học đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020 “Tâm thế đối với việc thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông” do PGS.TS. Phan Thị Mai Hương làm chủ nhiệm. PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy –Viện trưởng Viện Tâm lý học làm Chủ tịch Hội đồng.

Thành phần Hội đồng gồm có: PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy – Viện trưởng Viện Tâm lý học làm Chủ tịch, GS.TS. Vũ Dũng – Viện Tâm lý học làm Phản biện 1, PGS.TS. Trần Thị Lệ Thu – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm Phản biện 2, PGS.TS. Lê Văn Hảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa – Viện Tâm lý học làm Ủy viên.

Việt Nam đang trong quá trình “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo tinh thần Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo đó, chương trình đổi mới bao gồm đổi mới về chương trình, phương pháp giảng dạy, vai trò của giáo viên, về đánh giá chuẩn nghề nghiệp…, do vậy giáo viên cần thay đổi để thực hiện thành công công cuộc đổi mới. Vậy, tâm thế của giáo viên trước những yêu cầu đổi mới giáo dục này như thế nào. Đó là mục đích của nghiên cứu “Tâm thế đối với việc thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông”.

Nghiên cứu khảo sát bằng bảng hỏi trên 594 giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông công lập tại Hà Nội, Thừa Thiên – Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Thang đo “Tâm thế của giáo viên phổ thông với đổi mới giáo dục (24 item, độ tin cậy α =  0,87) và thang đo “Tự tin” (10 item, độ tin cậy α = 0,80) được sử dụng trong nghiên cứu này.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, phần lớn giáo viên khá tự tin với khả năng của bản thân để thực hiện những yêu cầu của công cuộc đổi mới nhưng bên cạnh đó vẫn còn một tỷ lệ nhỏ chưa tự tin và chưa sẵn sàng thay đổi. Nghiên cứu cũng chỉ ra, sự tự tin của giáo viên có tác động tích cực tới tâm thế thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên theo hướng thuận chiều, giáo viên càng tự tin thì mức độ sẵn sàng đối với công cuộc đổi mới giáo dục càng cao.

Nhận xét về Đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cho rằng, đây là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa thực tiễn; kết cấu tương đối lô-gíc. Đề tài đã làm rõ được mục tiêu, nội dung, đối tượng nghiên cứu; hệ thống hóa được kiến thức lý luận về tâm thế của giáo viên đối với việc thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông; đưa ra một số kiến nghị hỗ trợ tâm lý cho giáo viên phổ thông còn chưa sẵn sàng cho công cuộc đổi mới để giúp họ vượt qua rào cản, tự tin hơn, thực hiện các nhiệm vụ đổi mới giáo dục hiệu quả hơn. Các thành viên hội đồng đều đánh giá đề tài đã đạt được yêu cầu đặt ra, đồng thời góp ý để đề tài có thể hoàn thiện hơn.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng Lã Thị Thu Thủy đề nghị Chủ nhiệm đề tài tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng để hoàn thiện đề tài.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

 

 

Huyền Trang