Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 12/2020

24/12/2020

                                                                            MỤC LỤC                                                                  Trang 

  • PHAN THỊ MAI HƯƠNG - LÃ THỊ THU THỦY - NGUYỄN HỮU MINH: Hình thành khái niệm hạnh phúc tại nơi làm việc

3

  • PHẠM MINH THU - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA: Tổng quan các nghiên cứu về thể hiện cảm xúc trên facebook của thanh thiếu niên

18

  • LÂM THANH BÌNH: Những phác họa ban đầu về hình ảnh người giáo viên tốt qua góc nhìn của học sinh trung học phổ thông

28

  • ĐẶNG THỊ THU TRANG - PHAN THỊ MAI HƯƠNG: Tác động của tương đồng vợ chồng về quan điểm sống đến hạnh phúc hôn nhân: Vai trò trung gian của sự thân mật vợ chồng

44

  • CAO PHƯƠNG THAO - ĐỖ THỊ LỆ HẰNG: Thử nghiệm thang đo Từ chối học đường trên mẫu học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam

57

  • NGUYỄN THỊ KIM CHUNG: Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên Khoa Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

73

  • HOÀNG NHẬT: Trầm cảm lo âu ở người mắc bệnh ung thư

86

  • TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH)

98