Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 12/2021

22/12/2021

MỤC LỤC

Trang 

  • PHAN THỊ MAI HƯƠNG - TRẦN THỊ LỆ THU - PHẠM THỊ DIỆU THÚY: Giá trị sống - kỹ năng sống của học sinh trung học cơ sở - so sánh theo giới tính và khối lớp

3

  • TRẦN HOÀNG THỊ DIỄM NGỌC - PHAN THỊ MAI HƯƠNG - NGUYỄN THỊ KIM DUNG - NGUYỄN THỊ HẢI - NGUYỄN THỊ BÙI THÀNH: Kiệt sức làm cha mẹ trong đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

14

  • LƯU SONG HÀ: Ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu xã hội và các yếu tố tâm lý đến hành vi thích ứng với biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản của người dân vùng Duyên hải Bắc Bộ

27

  • NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA: Sự khích lệ của cha mẹ đối với con lứa tuổi trung học cơ sở

42

  • ĐỖ THỊ LỆ HẰNG - CAO PHƯƠNG THAO - LÊ THỊ LINH TRANG: Đánh giá độ tin cậy và cấu trúc nhân tố của Bảng kiểm sức khỏe tinh thần MHI-18 trên mẫu giáo viên trung học cơ sở ở Việt Nam

56

  • TRỊNH HÀ MY: Nhận thức về quấy rối tình dục của nữ học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

71

  • PHẠM MINH THU: Điểm luận các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ trên mạng xã hội

86

  • TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH)

98