Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 3/2022

16/08/2022

Mục lục Trang
PHAN THỊ MAI HƯƠNG - TRẦN HOÀNG THỊ DIỄM NGỌC - NGUYỄN THỊ KIM DUNG - NGUYỄN THỊ HẢI - NGUYỄN THỊ BÙI THÀNH: Các yếu tố dự báo kiệt sức làm cha mẹ trong đại dịch Covid-19 tại Việt Nam 3
ĐẶNG HOÀNG MINH - NGUYỄN THỊ MỸ LỘC - TRẦN VĂN CÔNG - NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG: Năng lực cảm xúc xã hội và mối quan hệ với sức khỏe tâm thần của trẻ em ở lứa tuổi tiểu học 17
ĐỖ THỊ LỆ HẰNG - CHU THỊ LỆ: Tác nhân gây căng thẳng cho người làm can thiệp với trẻ rối loạn phát triển 34
LÊ ANH VŨ: Trải nghiệm về quấy rối tình dục nơi công cộng của nam sinh viên ở vùng Đông Nam Bộ 50
HOÀNG NHẬT: Tổng quan các nghiên cứu nước ngoài về phương pháp phòng ngừa can thiệp lo âu thi cử 64
NGUYỄN PHÚC LỘC: Động cơ học tập và các yếu tố liên quan tới động cơ học tập của học sinh trung học cơ sở thông qua nghiên cứu trường hợp 81
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98