Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 4/2022

16/08/2022

Mục lục Trang
PHAN THỊ MAI HƯƠNG - TRẦN HOÀNG THỊ DIỄM NGỌC: Dự báo của các yếu tố trường học đến sự hài lòng nghề nghiệp của giáo viên phổ thông 3
TRẦN THỊ LỆ THU - PHAN THỊ MAI HƯƠNG - VŨ HẠNH NGUYÊN - NGUYỄN THỊ HẰNG PHƯƠNG - PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG: Giá trị sống - kỹ năng sống của học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh 15
NGUYỄN ĐỖ HỒNG NHUNG - TRƯƠNG QUANG LÂM - LƯƠNG BÍCH THỦY: Nhu cầu hỗ trợ tâm lý - xã hội của người hiếm muộn: một nghiên cứu tổng quan 25
TRẦN VĂN MINH - NGUYỄN THỊ MINH HẰNG - ĐẶNG TRONG - TRẦN THU HƯƠNG - NGUYỄN THỊ MINH TRUYỀN: Can thiệp rối loạn lo âu lan tỏa bằng liệu pháp nhận thức - hành vi kết hợp thuốc hóa dược tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi 40
MAI VĂN HẢI: Giá trị gia đình và các giá trị phổ quát ở nhóm người Việt nhập cư và không nhập cư 60
ĐÀO LAN HƯƠNG: Ảnh hưởng của chất lượng cuộc sống vật chất tới hạnh phúc tinh thần của thanh thiếu niên 74
NGUYỄN THỊ KIM CHUNG: Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của sinh viên Khoa Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An 84
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98