Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 5/2022

16/08/2022

Mục lục Trang
NGUYỄN THỊ HOA - NGUYỄN HỮU LONG: Cảm nhận hạnh phúc của cha mẹ học sinh trung học cơ sở 3
VŨ NGỌC HÀ: Kỳ thị của cộng đồng đối với phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về 18
LƯU SONG HÀ: Nhu cầu hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về 34
NGUYỄN XUÂN LONG: Chất lượng cuộc sống của sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19 50
PHẠM VĂN TƯ: Ứng phó với quấy rối tình dục của trẻ vị thành niên 61
LÊ ĐẠI MINH - NGUYỄN HẢI ĐĂNG: Thích ứng phiên bản rút gọn của thang đo Khả năng phục hồi trên nhóm mẫu Việt Nam 79
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98