Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 6/2022

17/08/2022

Mục lục Trang
NGUYỄN PHƯỚC CÁT TƯỜNG - TRẦN THỊ TÚ ANH - ĐINH THỊ HỒNG VÂN - NGUYỄN TUẤN VĨNH: Sự quan tâm: từ khái niệm đến mô hình giáo dục 3
PHẠM VĂN TƯ: Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân đến ứng phó với quấy rối tình dục của trẻ vị thành niên 17
HÀ MỸ HẠNH - HÀ THỊ NGUYỆT: Nhận thức của người dân về sử dụng dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 27
NGUYỄN HỮU LONG: Sự thể hiện trách nhiệm xã hội của thanh niên 39
VŨ THỊ NGỌC TÚ: Cơ sở của việc chuyển đổi phương thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến trong các trường sư phạm 50
NGUYỄN THỊ HÀ - NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ - NGUYỄN THANH HÙNG - PHẠM THỊ THÚY HẰNG - MAI THỊ THANH THỦY: Mối quan hệ giữa căng thẳng học tập với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 60
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN: Những đặc điểm về hình ảnh người giáo viên tốt qua góc nhìn của học sinh trung học phổ thông 71
TRỊNH HÀ MY: Cảm xúc tiêu cực của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về qua nghiên cứu trường hợp 85
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98