Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 7/2022

18/11/2022

Mục lục Trang
LÊ VĂN HẢO: Giá trị của con cái 3
PHAN THỊ MAI HƯƠNG: Chất lượng cuộc sống nghề nghiệp: khái niệm, các mô hình lý thuyết và thực tiễn 11
ĐẶNG HOÀNG MINH - HOÀNG THỊ TUYẾT NGA: Chất lượng cuộc sống của người chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt 26
LÊ THANH HÀ: Mối quan hệ giữa nghiện internet với đặc điểm tính cách nhiễu tâm của sinh viên 40
HỒ THỊ TRÚC QUỲNH - TRẦN THỊ KHÁNH LINH: Căng thẳng học tập và sự hài lòng cuộc sống ở sinh viên Đại học Huế: vai trò trung gian của khả năng phục hồi 52
NGUYỄN THU TRANG - LÊ MINH NGUYỆT: Phong cách giao tiếp và mối tương quan với trí tuệ xã hội của học sinh trung học cơ sở 61
PHẠM THU HẰNG: Ỷ lại xã hội trong học tập nhóm của sinh viên 71
BÙI HUYỀN THƯƠNG: Mối tương quan giữa trải nghiệm xâm hại cảm xúc trong gia đình thời thơ ấu và trong mối quan hệ cặp đôi ở tuổi trưởng thành 85
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98