Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 8/2022

18/11/2022

Mục lục Trang
BÙI THỊ HỒNG THÁI - PHÙNG THỊ HIÊN: Công bằng trong tổ chức và gắn kết với công việc của nhân viên y tế 3
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA: Mối quan hệ giữa hành vi chia sẻ trên Facebook và lòng tự trọng của thanh niên 16
NGUYỄN TUẤN VĨNH - NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG NGỌC - NGUYỄN BẢO UYÊN - NGUYỄN PHƯỚC CÁT TƯỜNG - TRẦN THỊ THỦY THƯƠNG NGỌC: Thích nghi thang đo Chứng sợ thiếu điện thoại di động trên nhóm tuổi vị thành niên 31
NGUYỄN THỊ THẮNG - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - ĐÀO THỊ DIỆU LINH - NGUYỄN XUÂN LONG - NGUYỄN ĐỨC GIANG - TẠ NHẬT ÁNH - PHAN KIỀU HẠNH: Tác động của một số yếu tố xã hội đến lo âu của sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ ở Hà Nội 46
LÊ THANH HÀ - ĐÀO THỊ DIỆU LINH: Căng thẳng của sinh viên và các yếu tố liên quan trong thời gian cách ly xã hội do đại dịch COVID-19 60
PHẠM SONG HÀ: Văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức cơ sở trong bối cảnh hiện nay 75
VƯƠNG NGUYỄN TOÀN THIỆN: Áp dụng trị liệu nghệ thuật qua hình thức vẽ tranh cho một trường hợp tại Bệnh viện Nhi đồng, Thành phố Hồ Chí Minh 85
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98