Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 10/2022

18/11/2022

Mục lục Trang
PHAN THỊ MAI HƯƠNG - ĐỖ THỊ LỆ HẰNG: Các thành phần chất lượng cuộc sống nghề nghiệp ở giáo viên phổ thông theo tiếp cận chủ quan của Vinopal 3
NGUYỄN THỊ HOA - ĐỖ THỊ LỆ HẰNG: Hài lòng nghề nghiệp và mối tương quan với sức khỏe tâm thần ở giáo viên trung học cơ sở 13
MAI VĂN HẢI - LÊ THỊ THU HIỀN: Định hướng giá trị thành đạt của cha mẹ và con lứa tuổi trung học phổ thông 27
ĐẶNG THỊ THU TRANG - PHAN THỊ MAI HƯƠNG: Những yếu tố tiềm năng giúp ngăn giảm bạo lực hôn nhân 38
DƯƠNG THỊ THOAN - NGUYỄN THỊ ÁI TRINH: Áp lực tâm lý trong học tập của học sinh tiểu học tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 51
PHẠM MINH THU: Mối quan hệ giữa niềm tin tôn giáo của Phật tử cao tuổi và sức khỏe tâm thần của họ: góc nhìn điểm luận 65
LÊ THỊ NGỌC THÚY: Thể hiện tình yêu lứa đôi trên Facebook của sinh viên 75
HOÀNG NHẬT - ĐỖ THỊ LỆ HẰNG: Stress ở giáo viên trung học cơ sở - nhìn từ góc độ sức khỏe tâm thần 85
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 97