Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 11/2022

18/11/2022

Mục lục Trang
TRẦN HÀ THU - TRƯƠNG THỊ KHÁNH HÀ: Sử dụng thời gian ngoài trường học và mối liên hệ với cảm nhận hạnh phúc của trẻ em 3
TRỊNH THỊ LINH - BÙI THẢO VÂN - NGUYỄN THÁI MINH VŨ: Sự gắn bó với cha, mẹ, bạn bè và lòng tự trọng ở thanh thiếu niên 19
LÊ THỊ MINH LOAN - NGUYỄN THỊ ANH THƯ: Mối quan hệ giữa gắn kết với công việc và hành vi công dân trong tổ chức của giảng viên 34
NGUYỄN VĂN LƯỢT - NGUYỄN HUY HOÀNG - TRƯƠNG QUANG LÂM - ĐINH VĂN TUỆ ANH - LÊ MINH HẰNG: Vai trò của đặc điểm nhân cách đối với sức khỏe tâm thần của người trẻ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 46
BÙI THỊ HỒNG THÁI - TRẦN THỊ MINH ĐỨC - PHAN THỊ MAI QUYÊN: Trải nghiệm xung đột công việc - gia đình và suy kiệt cảm xúc trong công việc ở nhân viên y tế 59
TRẦN THU HƯƠNG - ĐOÀN THỊ HẰNG: Hành vi làm cha mẹ: một số phát hiện dựa trên tự báo cáo của sinh viên 70
NGÔ MAI TRANG: Nhận thức của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử 84
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 97