Tin khảo sát đề tài độc lập cấp Bộ

30/06/2011

(Tamly) - Viện Tâm lý học đã triển khai khảo sát đề tài độc lập cấp Bộ (GS.TS Vũ Dũng, Viện trưởng, Chủ nhiệm đề tài): Cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường của nông thôn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Tháng 6 năm 2011, đoàn cán bộ của Viện Tâm lý học do TS. Nguyễn Thị Hoa làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tại 3 tỉnh: Hoà Bình, Thái Bình và Hà Nội.

Tại 3 nơi, đoàn đã lựa chọn 1 số huyện, xã phù hợp với đối tượng nghiên cứu để tiến hành điều tra: khách thể thuộc nhóm yếu thế - là hộ nghèo thuộc nhóm Dân tộc thiểu số, là những người dân bị mất đất sản xuất nông nghiệp hoặc có khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm bán ra thị trường (xã Dân Chủ - tỉnh Hoà Bình, xã Vũ Lạc – tỉnh Thái Bình, và một số xã thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Nội dung khảo sát tập trung vào các vấn đề sau: tìm hiểu nhận thức của người dân về các chính sách mà Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ nông dân nghèo để phát triển nông nghiệp và nông thôn, hiệu quả của các chính sách này; tìm hiểu những hỗ trợ của Nhà nước trong 10 năm trở lại, như: hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, phát triển cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư, các dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ pháp lý, cho vay vốn… Đồng thời, đoàn cũng tìm hiểu những khó khăn, nguyện vọng của người dân để từ đó, có thể đề ra những khuyến nghị hợp lý, giúp người dân từng bước khắc phục những trở ngại hiện nay.

Trong đợt điều tra này, đoàn cán bộ của Viện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, và chu đáo từ phía các ban ngành chức năng của tỉnh, của các cán bộ Hội nông dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận dân cũng như giúp đỡ về địa điểm, thời gian khảo sát.

Cũng thuận lợi cho Đoàn vì đoàn đi công tác đúng đợt mưa bão nên đa số bà con ở nhà, họ cũng vừa kết thúc vụ gặt nên đoàn có cơ hội đến được trực tiếp các hộ dân, để hiểu hơn về điều kiện sống, môi trường sinh hoạt cũng như đời sống tinh thần của đồng bào nghèo.
Kết quả nghiên cứu của đề tài sau khi tổng hợp lại, sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đề ra những chính sách, biện pháp giải quyết những khó khăn, trở ngại và giải quyết những mong muốn, nguyện vọng trong cuộc sống lao động của nhóm người dân nghèo.
Tô Hạnh